štvrtok 28. júla 2022

Novinka: Narodenie dieťaťa

Rodičia na Slovensku už môžu dostať rodný list aj príspevok pri narodení dieťaťa bez osobnej návštevy matriky či pediatra. Nový systém sa postupne zavádzal od 1. apríla 2022 a pomohol už rodičom 13.500 detí, ktoré sa za ten čas na Slovensku narodili.

Doteraz museli rodičia hlásiť meno dieťaťa priamo na matričnom úrade, rodič musel prihlásiť dieťa do zdravotnej poisťovne, potom ísť k pediatrovi a gynekológovi a nakoniec ešte na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa. Po novom môžu rodičia dohodu o mene vybaviť priamo v pôrodnici, kde ju obaja spoločne podpíšu. Rodný list potom matrika odošle na adresu trvalého bydliska matky. Od 1. augusta 2022 už nebude potrebné ani prihlasovať dieťa do zdravotnej poisťovne, rovnako automaticky dostane zdravotnú poisťovňu matky. A na bankový účet matky bude tiež zaslaný príspevok pri narodení dieťaťa.

Rodičia tak ešte v pôrodnici podpíšu už iba jeden formulár - Dohodu o mene a priezvisku dieťaťa. Následne už celý proces prebieha automaticky. Túto zmenu bolo možné zrealizovať vďaka úzkej spolupráci s pediatrami, pôrodnicami a Národným centrom zdravotníckych informácií. Zdravotnícke zariadenia zasielajú elektronické hlásenia o narodení dieťatka priamo do informačného systému matrík. Popri zaslaní rodného listu na adresu matky zostáva zachované aj štandardné vybavenie rodného listu prevzatím priamo na príslušnom matričnom úrade.