piatok 29. júla 2022

PSA test: Mužom na plodnosti záleží

„A kedy bude dieťatko?“ Toto je asi najneobľúbenejšia otázka z okolia mladému páru, najmä, ak „sa zatiaľ nedarí“. Prirodzená radostná túžba sa po mesiacoch mení na frustráciu, stres z počítania plodných dní a výčitky, kto za to môže. Kým žena musí absolvovať množstvo náročných vyšetrení plodnosti, mužom stačí zvyčajne len jedno jednoduché, a to vyšetrenie spermiogramu. 

Vďaka dobrej edukácii spoločnosti pristupujú dnes muži k zisťovaniu príčin neplodnosti zodpovedne a do urologickej ambulancie zavítajú pomerne často. „Súčasná smernica európskej urologickej spoločnosti konštatuje, že za 50 % primárnych neplodností môže žena a za 50 % muž. My zároveň zo skúseností tvrdíme, že niekedy stačí malý ženský faktor a malý mužský faktor neplodnosti, ktoré sa znásobia a stáva sa z toho partnerský problém”, vysvetľuje urológ MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH. Vyšetrenie mužského spermiogramu by malo byť prvým krokom v zisťovaní neplodnosti páru, pretože ženy musia podstúpiť omnoho náročnejšie vyšetrenia, vyžadujúce si napríklad aj celkovú anestézu. Zvyčajne sa vyšetrenie spermiogramu dopĺňa o sonografické vyšetrenie miešku, močového mechúra a prostaty, veľmi dôležité je aj vyšetrenie hormonálneho profilu, v prípade že máme podozrenie na hormonálny problém. Na vyšetrenie spermií sa využíva počítačová analýza s presným výsledkom spermiogramu bez odchýlok, pričom sa dokáže zistiť viacero významných parametrov: „Vyšetrujeme kyslosť, zásaditosť, objem ejaklátu, dobu skvapalnenia, počet spermií, morfológiu spermií. Ak sú spermie patologické, či už na hlavičke, alebo v oblasti bičíka, tak pomocou počítačovej analýzy to vieme presne zanalyzovať a do budúcna porovnať."

Výsledná správa pacientovi oznámi, aký má počet spermií, koľko z nich je dobre hybných alebo s progresívnou hybnosťou, prípadne, aké je tam percento patologických spermií, čo pomáha odhaliť konkrétny problém. V rámci spermiogramu je možné vyšetriť ejakulát aj na oxidačný stres spermií, ktorý je tiež jednou z príčin zníženej plodnosti mužov. „V súčasnosti neexistujú lieky, ktoré by liečili primárnu alebo sekundárnu infertilitu, dá sa to iba v prípade, pokiaľ je prítomná nejaká infekcia, alebo nedostatok testosterónu, ale takýchto príčin je veľmi málo”, približuje MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH. Na plodnosť pozitívne vplýva vyhýbať sa stresu, v prípade nadváhy zredukovať hmotnosť, zdravý pohyb, vyvarovať sa extrémne teplému prostrediu. Veľmi nápomocné sú voľnopredajné výživové doplnky, ktoré obsahujú vitamíny, aminokyseliny a stopové látky zacielené na plodnosť. Ak základný spermiogram nespĺňa parametre normy, v osobnej anamnéze sú prítomné zápalové ochorenia, chronické infekcie, varikokéla, hormonálne problémy.