štvrtok 28. júla 2022

Digitalizácia: Podceňovanie zamestnancov

Príčina spomalenej digitalizácie vo firmách na Slovensku spočíva aj vo vynechaní či v podcenení zapojenia zamestnancov na všetkých úrovniach organizácie. Digitalizácia pritom dokáže firme usporiť často až 30 % nákladov na prevádzku. Podľa rôznych štúdií by mala firma investovať ročne do transformácie biznisu okolo 4 – 10 % z obratu v závislosti od odvetvia.

Hoci sa digitálna transformácia organizácie opiera o technológie a automatizáciu, pre jej úspech však hrá kľúčovú úlohu zvládnutie ľudského faktora takejto zmeny. Upozornila na to spoločnosť Omnicom. „Mnohé firmy nielen zo súkromnej sféry, ale aj z verejnej správy si často nakúpia nové aj drahé digitálne nástroje na zefektívnenie prevádzky, ale podcenia dôležitý krok – nepripravia zamestnancov. Na úspešné zvládnutie zmien, ktoré do firiem prináša digitálna transformácia, je však potrebné, aby tieto zmeny pochopili a prijali všetci zamestnanci a naučili sa pracovať vďaka technológiám inak,“ upozorňuje Miroslav Hlohovský.

Významnú časť digitálnej transformácie – prípravu zamestnancov pritom vynechá, alebo odloží na neurčito asi polovica firiem, ktoré začnú s digitalizáciou. Firmy zvládnutie ľudského faktora takýchto zmien buď podcenia a nemajú naň už rozpočet, alebo sa spoliehajú na flexibilitu ľudí, že sa naučia nové softvéry používať sami za pochodu. „Firmy či organizácie prichádzajú mesačne o tisíce eur hneď dvakrát – pre slabé využívanie zakúpeného softvéru a sekundárne strácajú peniaze vo vysokých nákladoch pre zastarané prevádzkové postupy,“ dopĺňa Pavol Holbík.