streda 27. júla 2022

Dlhy: Aj kvôli letnej dovolenky

Slovenské domácnosti financujú letnú dovolenku v drvivej väčšine z úspor, a pokiaľ úspory nemajú, kvôli dovolenke sa nezadlžujú a radšej nikam necestujú. Prieskum pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika dospel k veľmi podobným záverom ako minulý rok. Najčastejšie si na dovolenku požičiavajú ľudia vo veku 35 až 44 rokov a tiež rodiny s jedným dieťaťom, a to spravidla aj vyššie sumy nad 400 eur.

Na dovolenku si niekedy požičalo iba 6 % slovenských domácností a okrem toho polovicu takýchto pôžičiek tvorili menšie sumy do 400 eur. Sumu presahujúcu 400 eur si na dovolenku požičiavajú skôr muži, pri pôžičkách do 400 eur žiadny rozdiel medzi mužmi a ženami nie je. Častejšie než ľudia s najnižšími osobnými príjmami si na dovolenku požičiavajú Slováci s osobným príjmom 600 až 1.000 eur mesačne. Na dovolenku si najčastejšie požičiavajú zamestnanci v poľnohospodárstve a lesníctve, za ktorými nasledujú zamestnanci štátnej správy a sociálnych služieb.

Najčastejšie si na dovolenku požičiavajú ľudia, ktorí o finančnej situácii svojej domácnosti uvádzajú, že im príjem nevystačí ani na najnutnejšie výdavky a zároveň majú ďalšie pôžičky alebo úvery, pričom niektoré z nich už teraz nedokážu splácať. Peniaze na dovolenku si niekedy požičala každá ôsma domácnosť v takejto tiesnivej finančnej situácii. Naopak, pôžičky na dovolenku si vôbec neberú ľudia zamestnaní v armáde a bezpečnostných zložkách. Väčší sklon k pôžičkám na dovolenku majú domácnosti, ktoré za zábavu a koníčky vydajú vyše 30 percent svojho mesačného rozpočtu.