pondelok 29. augusta 2022

Aktuálne: Podvody na senioroch

Podvodov páchaných na senioroch na Slovensku neubúda. V septembri a októbri 2022 bude Ministerstvo vnútra SR aj prostredníctvom partnerov v každom kraji Slovenska distribuovať seniorom balík opatrení a aktivít zameraný najmä na internetovú bezpečnosť a klasické podvody v teréne.

Seniori a ich blízki sa na rezort vnútra môžu obrátiť aj v prípade reálneho alebo potenciálne hroziaceho problému: v prípade, že sa stali obeťou trestného činu alebo majú pocit, že by sa ňou mohli stať. Pre tento účel bolo v rokoch 2019 až 2021 vytvorených 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov. Ich pracovníci dlhodobo sprostredkúvajú priamu pomoc klientom rôznych cieľových skupín a rôznych vekových kategórií. Fakt, že seniori sú jednou z najzraniteľnejších skupín, potvrdzujú aj štatistické údaje Policajného zboru. Z hľadiska informačných kancelárií tvoria osoby nad 60 rokov takmer 17 % všetkých klientov.

Pomoc obetiam trestných činov zahŕňa okrem komunikácie s klientmi aj pravidelné terénne aktivity. Pracovníci odboru prevencie kriminality získali na spoluprácu vyše 330 štátnych aj mimovládnych partnerov / inštitúcií, v ktorých majú svoje zastúpenie aj seniorské zariadenia. Vďaka spolupráci so zástupcami miest / obcí či jednotlivých organizácií sa stretávajú na besedách s množstvom seniorov. Účastníci sa neraz na prednáškach zapájajú do diskusie, prinášajú vlastné skutočné príbehy s podvodníkmi a sú vďační za vzájomnú komunikáciu a dôležité rady a odporúčania. Ministerstvo sa tiež v rámci prevencie kriminality zameriava aj na školenie odborných pracovníkov.