štvrtok 1. septembra 2022

Upozorňujeme: Nebezpečný pohár

Prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá bolo zaslané nové varovné oznámenie z Poľska o nevyhovujúcom výrobku. Ide o sklenený pohár Jungle Summer, 250 ml, EAN kód: 41247001011000000200 z Číny. Predávať sa môže aj v iných krajinách!

V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia kadmia a olova, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Nemecká spoločnosť TEDi GmbH & Co. KG, Dortmund dodala výrobok aj do predajní TEDi na Slovensku.

Úrad verejného zdravotníctva SR overuje stiahnutie uvedeného výrobku zo slovenského trhu. Keďže sa tento výrobok ešte môže nachádzať v predajniach, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, prípadne už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich v mieste predaja.