piatok 2. septembra 2022

SR: Úrazy, pády, nehody

Obmedzená mobilita obyvateľov počas pandémie COVID-19 v roku 2021 sa pravdepodobne premietla do nižšieho počtu hospitalizovaných pacientov s úrazmi. Oproti poslednému roku pred pandémiou (2019) klesol vlani počet hospitalizácií spôsobených úrazmi podľa Národného centra zdravotníckych informácií až o 25,2 %. Na následky úrazu pri dopravnej nehode boli najčastejšie hospitalizovaní bicyklisti.

V roku 2021 ústavné zdravotnícke zariadenia na Slovensku nahlásili 58.909 hospitalizácií spôsobených úrazmi, čo bolo o 10,7 % menej ako v roku 2020. Oproti poslednému roku pred pandémiou COVID-19 (2019) klesol v roku 2021 počet hospitalizácií na následky úrazu až o 25,2 %. Hospitalizovaní pacienti mali až v 67,1 % prípadov diagnostikované poranenia následkom pádu (39.531 osôb). Pomerne často dochádzalo aj k hospitalizáciám osôb, ktoré utrpeli úraz vyplývajúci z vonkajších príčin náhodného poranenia okrem pádov (5.365) alebo v dôsledku dopravnej nehody (3.405). Bližšie neuvedené dôvody úrazu boli hlásené u 6.299 hospitalizovaných. Priemerný ošetrovací čas pri úrazových hospitalizáciách predstavoval 5,9 dňa. Najviac hospitalizovaných osôb po úraze bolo vo veku 65 a viac rokov (21.622 osôb; 2.307 hospitalizácií na 100.000 obyvateľov danej vekovej skupiny) a 45 – 64-ročných (15.356 osôb; 1.039/100.000). Na následky úrazu zomrelo vlani v ústavnom zdravotníckom zariadení 1.044 osôb, pričom až 74,9 % (782) týchto úmrtí zapríčinili úrazy vzniknuté pri páde.

V rámci úrazov zapríčinených pádom bolo v roku 2021 evidovaných 39.531 hospitalizácií, čo bolo o 2.517 hospitalizácií menej ako rok predtým. Pády v domácom prostredí boli príčinou takmer polovice (48,3 %) hospitalizácií spôsobených pádom. Po páde na ulici a ceste hospitalizovali 8,8 % pacientov. V 30,3 % prípadoch nebolo špecifikované miesto udalosti pádu. Pri pádoch často dochádzalo k poraneniam bedra a stehna (7.970 osôb), hlavy (7.113), kolena a predkolenia (6.898), poraneniam v oblasti pleca a ramena (4.244), úrazom lakťa a predlaktia (3.886) ale aj k poraneniam brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy (3.188).

V roku 2021 bolo hlásených 3.405 hospitalizovaných osôb na následky úrazu pri dopravných nehodách. Hospitalizácie mužov (2.323) takmer 2 násobne prevyšovali hospitalizácie žien (1.182). Oproti roku 2020 klesol počet hospitalizácií o 133 prípadov. Z hľadiska veku hospitalizovaných pripadlo najviac hospitalizácií na osoby vo vekovej skupine 25 až 44 rokov (1.061 hospitalizácií; 65,6 prípadov/100.000) a 45 až 64 rokov (937 hospitalizácií; 63,4/100.000). Na následky úrazu pri dopravnej nehode boli najčastejšie hospitalizovaní bicyklisti (1.004 hospitalizovaných osôb). Nasledovali cestujúci v osobnom automobile (813 osôb), chodci (528) a motocyklisti (447 osôb). U zranených cyklistov najčastejšie dochádzalo k traumatickým vnútrolebkovým poraneniam (199 osôb), fraktúre pleca a ramena (119 osôb), zlomenine lebky a tvárových kostí (92) alebo zlomenine predlaktia (82 osôb). Hospitalizovaní pacienti so zraneniami pri dopravnej nehode osobného automobilu utrpeli najmä vnútrolebkové poranenie (143 pacientov), zlomeninu rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej chrbtice (84) a zlomeninu driekovej chrbtice a panvy (84). V roku 2021 zomrelo v ústavnom zdravotníckom zariadení na následky dopravnej nehody 64 osôb.