utorok 30. augusta 2022

Vývojári: Nízky dopyt po obchodných zručnostiach

Aplikácie sú kľúčovou hnacou silou digitálnej ekonomiky a majú zásadný význam pre rozvoj firiem. Podľa celoeurópskej analýzy najčastejších ponúk pracovných miest pre vývojárov, ktorú spracovali VMware  a Textkernel  (platforma Jobfeed), však iba štvrtina (26 %) z hlavných požadovaných zručností uvedených v pracovných ponukách pre vývojárov súvisí s obchodom a vyše 49 % všetkých ponúk neuvádza ani jednu obchodnú zručnosť medzi desiatimi hlavnými požiadavkami.

Obchodné zručnosti, akými sú financie (5 %), riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami (6 %) alebo projektové riadenie (7 %), ktoré sú kľúčové pre prezentáciu a vysvetlenie obchodného opodstatnenia aplikácií najvyššiemu vedeniu, sa medzi hlavnými zručnosťami, ktoré zamestnávatelia hľadajú u budúcich talentovaných vývojárov, objavujú len zriedka. Vedenie podnikov hľadá talentovaných vývojárov s obchodnými znalosťami, ktorí pomôžu urýchliť zavádzanie aplikácií a poskytovanie konzistentne vysokej kvality služieb používateľom. Napriek tomu sa v ponukách pozícií front-endových vývojárov väčšinou nevyskytujú požiadavky na odborné znalosti z oblasti obchodu. Iba 23 % ponúk na pozície front-endových vývojárov a 22 % ponúk na pozície vývojárov pre systém Android uvádza v prioritných požiadavkách kľúčové obchodné zručnosti, oproti 39 % ponúk na pozície softvérových inžinierov a 63 % na pozície dátových architektov. Najmä u front-endových vývojárov nie je medzi najčastejšími požiadavkami na zručnosti uvedené ani riadenie projektov, ani riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami, hoci od začiatku roku 2021 bolo v celej Európe inzerovaných viac než 130.000 takýchto pozícií.

Vzhľadom na to, že počet voľných pracovných miest stále rastie, je potrebné sa pri nábore zamerať najmä na vývojárov, ktorí dokážu vedeniu podniku priblížiť celkový prínos aplikácií. Od prvého štvrťroka 2021 do rovnakého obdobia roku 2022 vzrástol dopyt po vývojárskych pozíciách v celej Európe medziročne o 38 %, pričom počet ponúk práce vzrástol v Španielsku o 173 % a v Taliansku o 106 %, zatiaľčo iné krajiny zaznamenali nárast miernejší – Holandsko o 3 %, Belgicko o 19 % a Spojené kráľovstvo o 22 %. Konkurenčný boj o dátovo orientované pozície je obzvlášť silný napríklad v Španielsku, kde vzrástla potreba dátových inžinierov o 305 %. Medziročný nárast dopytu po dátových architektoch o 210 % zaznamenal aj taliansky trh práce, čo je jasným dôkazom toho, že aplikácia a množstvo dát, ktoré produkujú, ovplyvňuje nábor zamestnancov. Nedostatok obchodného ducha vedie niektoré firmy k tomu, že sa zameriavajú na vývojárov s obchodným know-how, investujú do špecifických školení a spolupracujú s partnermi na rozvoji komunikačných zručností vývojárov i zamestnancov na iných pozíciách.