štvrtok 1. septembra 2022

Inflácia: Vplyv aj na vreckové

Aktuálna vysoká inflácia postihuje aj deti. Podľa prieskumu UniCredit Bank (on-line panel IPSOS, 834 respondentov zo Slovenska, júl 2022) až 91 % detí bude dostávať od rodičov menej vreckového, pretože domácnosť musí šetriť, alebo budú dostávať rovnakú sumu, ale nebudú si za ňu kupovať rovnaké veci ako predtým. Len 9 % rodičov plánuje deťom vreckové zvýšiť.

Takmer tri štvrtiny rodičov (72 %) plánujú dať svojim deťom rovnaké vreckové ako predtým, ale jeho reálna hodnota v dôsledku inflácie klesá. Každý piaty rodič (19 %) dokonca zníži svojim deťom vreckové. Šesť z desiatich detí dostáva vreckové aspoň čiastočne automaticky, buď bez akýchkoľvek podmienok, alebo má dvojzložkové vreckové, kde časť dostáva automaticky a časť po splnení podmienky. Štyri z desiatich detí potom musia splniť určitú podmienku, napríklad sa podieľať na chode domácnosti.

Výška vreckového sa potom líši podľa veku dieťaťa a jeho potrieb. Zatiaľčo mladšie deti si podľa skúseností banky kupujú najmä sladkosti a hračky, žiaci stredných škôl používajú vreckové aj na nákup videohier alebo oblečenia, ktoré mladším deťom kupujú rodičia. Keďže však kúpna sila vreckového klesá, deti sa budú musieť vzdať niektorých vecí alebo sa pokúsiť získať vyššie vreckové. Na druhej strane sú rodičia, ktorí v reakcii na inflácii deťom vreckové zvýšia, urobí tak však len 9 % z nich. Deti týchto rodičov sa potom môžu tešiť na vyšší vreckové, ktoré sa im s najväčšou pravdepodobnosťou zvýši v priemere až o 10 EUR (51 % detí). Tretina slovenských detí dostane zvýšenie až o 5 EUR. (Celkovo 83 % detí získa zvýšenie až o maximálne 10 EUR). Avšak dvakrát viac detí (19 %) bude teraz dostávať nižšie vreckové. Viac ako polovica z nich až o 5 EUR a tretina o 5 až 10 EUR.

Podľa odhadu analytikov UniCredit Bank bude priemerná inflácia pre Slovensko od septembra 2022 do júna 2023, teda behom nasledujúceho školského roku 11,5 %. Zjednodušene by výdavky mali rásť o 11,5 %, avšak je treba upozorniť, že štruktúra spotreby rodín s žiakmi / študentmi je iná ako domácnosti bez nich. Žiaci / študenti totiž neplatia poplatky za chod domácnosti, nekupujú benzín, ale majú vyššie výdavky na potraviny a zábavu, prípadne ubytovanie na internáte, cestovanie, knihy a ďalšie študijné materiály.