utorok 30. augusta 2022

EU: Prevoz pacientov

Začiatkom augusta Európska únia úspešne koordinovala prvých 1.000 lekárskych evakuácií ukrajinských pacientov prostredníctvom svojho mechanizmu civilnej ochrany, aby im poskytla špecializovanú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach v celej Európe.

Keďže počet zranených ľudí na Ukrajine zo dňa na deň rastie, miestne nemocnice sa snažia udržať krok s dopytom. Poľsko, Moldavsko a Slovensko zároveň požiadali o podporu operácií na evakuáciu lekárov (MEDEVAC) zo svojich krajín vzhľadom na veľký prílev ľudí. Aby sa uvoľnil tlak na miestne nemocnice, EÚ od 11. marca koordinuje presuny pacientov do iných európskych krajín, ktoré majú dostupné nemocničné kapacity. Pacienti boli prevezení do 18 krajín: Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Dánsko, Švédsko, Rumunsko, Luxembursko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Rakúsko, Nórsko, Litva, Fínsko, Poľsko a Česko. Nedávne operácie zahŕňajú prevoz dvoch pacientov do Česka 3. augusta a 15 pacientov evakuovaných do Nemecka, štyroch pacientov do Holandska a 2 pacientov do Nórska 4. augusta.

Lekárske evakuácie sú finančne a prevádzkovo podporované mechanizmom civilnej ochrany EÚ. Schéma presunu MEDEVAC podporuje presun pacientov, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti, či už sú chronicky chorí alebo zranení vojnou. Mechanizmus umožňuje Európskej komisii informovať ukrajinské orgány o tom, kde do krajín EÚ/EHP boli pacienti premiestnení. Pre bezpečný prenos údajov o pacientoch sa zdravotné záznamy pacientov zdieľajú pomocou systému včasného varovania a reakcie (EWRS).