utorok 7. februára 2017


Aktuálne: Menej sladké džemy a extradžemy  
Od februára t.r. budú na pultoch slovenské džemy a extradžemy s nižším množstvom cukru ako doteraz. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyjednalo pre slovenských producentov výnimku u Európskej komisie.
Legislatíva EÚ totiž doteraz vyžadovala podiel celkového obsahu cukru džemov najmenej 60%. Slovenskí výrobcovia ale môžu vyrábať džem s podielom od 52% cukru. Podľa novej vyhlášky o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré, klesne v slovenských džemoch a extradžemoch podiel celkového obsahu cukru až o 8 %. Vyhláška nadobudla platnosť 1. februára 2017.

Spotrebitelia nájdu tieto výrobky na pultoch predajní pod označením „džem menej sladký“ a „extradžem menej sladký“. Naďalej ale platí, že na pultoch sa budú predávať aj džemy a extradžemy s obsahom cukru 60% a viac.  Aj tu stále platí, aby sme pozorne čítali etikety kupovaných produktov a nerozhodovali sa len podľa grafického zobrazenia ovocia na obaloch.