piatok 10. februára 2017

Dlhy: Slovák v priemere dlhuje 655 eur
Fyzické osoby najčastejšie dlhujú pri splácaní spotrebných úverov, za telekomunikačné služby, poistenie a energetické služby. Celková suma zadlženia slovenského obyvateľstva narástla podľa Národnej banky Slovenska na 26,29 miliardy eur.

Najčastejšie dlžné sumy sú podľa databázy EOS KSI do 250 eur, a to až v prípade 62% Slovákov. Ďalej zo štatistík EOS KSI Slovensko vyplýva, že slovenský dlžník priemerne spláca 136 eur mesačne. Až takmer polovica (38%) dlžníkov na Slovensku má dve a viac nesplatených pohľadávok.

Možno tiež konštatovať, že platobná disciplína Slovákov nie je príliš dobrá. Až 65% dlžníkov nie je schopných splácať svoje dlhy, alebo poruší splátkový kalendár.