piatok 10. februára 2017

Novinka: Register poistných udalostí
Novela zákona o poisťovníctve umožnila zriadiť register poistných udalostí, ktorý funguje od 1. januára tohto roka.

Register spravuje Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) a umožní jednotlivým poisťovniam nahliadnuť do rôznych škodových udalostí a získať potrebné informácie. Do registra vkladajú všetky poisťovne údaje o klientoch aj poistných udalostiach. Nahliadnuť do registra budú môcť aj klienti. Vložené údaje sa v ňom archivujú päť rokov.

Poisťovniam umožní nový register tiež zaviesť systém bonusov a malusov v rámci povinného zmluvného poistenia áut. Klienti, ktorí spôsobili nehodu, tak môžu mať drahšiu povinnú poistku. Zároveň register pomôže odhaliť aj poistné podvody, ktoré pribúdajú aj na Slovensku.