pondelok 6. februára 2017

Novinka: Elektronická alternatíva k platobným rozkazom
S účinnosťou od 1. februára 2017 sa zákonom o upomínacom konaní zaviedla rovnocenná elektronická alternatíva k platobným rozkazom, ktorá má zrýchliť a zefektívniť vymáhanie pohľadávok.

Agendu elektronických platobných rozkazov treba smerovať na príslušný Okresný súd v Banskej Bystrici prostredníctvom služieb portálu e-Zaloby cez štandardizované elektronické formuláre za znížený súdny poplatok.