streda 8. februára 2017


e-ID karty: Namiesto elektronických kariet poistencov
Ministerstvo zdravotníctva SR najskôr termín na zavedenie elektronických kariet poistencov posunulo na 1. júna 2017 a napokon ich úplne zrušilo. Nahradia ich občianske preukazy s čipom. 

Od 1. marca 2017 tak budú môcť poistenci na identifikáciu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako aj na prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižke cez Národný portál zdravia využívať svoje občianske preukazy s elektronickým čipom (eID karty).  Cudzinci majú na tento účel využívať doklady o pobyte s elektronickým čipom. 

Zmeny vyplývajú z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú dňa 2. februára 2017 schválila Národná rada SR. Zároveň sa pre osoby, ktoré ešte nemajú občiansky preukaz s čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom, zavádza prechodné obdobie do 31. decembra 2021, dokedy ešte budú môcť využívať svoje doterajšie preukazy poistenca.