štvrtok 9. februára 2017

Exekúcia: V minulom roku už pre každého 41. dôchodcu
Na Slovensku máme nový trend - rastúci počet exekučných konaní voči poberateľom starobných dôchodkov. Za posledné tri roky sa počet exekvovaných dôchodcov zvýšil o 6.029.

V porovnaní s celkovým počtom dôchodcov v SR v minulom roku (1.378.800) bol exekúciou z dôchodku postihnutý podľa Sociálnej poisťovne každý 41. dôchodca. Kým v roku 2014 bol počet exekvovaných poberateľov starobných dôchodkov 27.986, k 31. decembru minulého roka poisťovňa vykonávala už 34.015 zrážok z dôchodku. Medzi najčastejšie dôvody exekúcií dôchodkov patria nezaplatené účty za telefón, internet či dlhy na poistnom.  
 
Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodku a ľudí v preddôchodkovom veku, že odchod do starobného dôchodku neznamená ukončenie exekučných zrážok. Poistenec sa tým svojich dlhov nezbaví. Poisťovňa mu ich bude naďalej mesačne zrážať z dôchodku na základe exekučného príkazu, pretože je to jej zákonnou povinnosťou.