štvrtok 9. februára 2017


 Trend: Počítač, smartfón a k tomu televízia
Televíziu dnes sleduje ju 92% slovenskej internetovej populácie, ale už inak. Popri jej sledovaní čoraz častejšie používame ďalšie zariadenia.

Najčastejšie ide o počítač (stolný alebo notebook) – ten používa denne popri sledovaní televízie 56% ľudí – alebo o smartfón, ktorý denne popri televízii používa 54% ľudí. V menšej miere opýtaní na dennej báze popri televízii používajú klasický mobilný telefón (16%) alebo tablet (15%).

A akým ďalším činnostiam sa opýtaní zvládajú popri televízii venovať? Najmä tým komunikačným: k najfrekventovanejším aktivitám podľa výskumu Nielsen Admosphere Slovakia (510 respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panela) patrí prezeranie a písanie mailov či iných správ. Obom sa popri televízii venuje 55% respondentov z internetovej populácie. Prehliadanie sociálnych sietí popri sledovaní televízie denne zvláda 54% opýtaných. Všetkým spomenutým komunikačným činnostiam sa popri televízii spravidla venujú viac ženy ako muži.

Vo všeobecnosti, používanie viacerých prístrojov naraz nie je v súčasnosti ničím neobvyklým. Napríklad počítač súčasne a smartfón denne používa 44%. Podobne vysoký počet ľudí už však nenájdeme u žiadnej ďalšej kombinácii prístrojov: napríklad tablet zároveň s počítačom denne používa 23% opýtaných, kombináciu smartfónu a tabletu 16%.