piatok 10. februára 2017

EÚ: Automatické uznávanie adopcií
Adoptívni rodičia stále narážajú na právne a administratívne prekážky pri presťahovaní do inej krajiny EÚ, či už ide o zápis osvojeného dieťaťa do školy alebo poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
 
Európska komisia by mala predložiť návrh legislatívy, ktorá by členské štáty zaviazala k automatickému vzájomnému uznávaniu vnútroštátnych osvedčení o osvojení dieťaťa. Vyplýva to z legislatívneho uznesenia schváleného Európskym parlamentom. Ide o prípady, keď sú adoptívni rodičia a osvojené deti rezidentmi toho istého členského štátu. Haagsky dohovor síce požaduje automatické uznávanie adopcií vo všetkých signatárskych štátoch vrátane členských štátov EÚ, avšak len v prípadoch, keď adoptívni rodičia osvojeného dieťaťa pochádzajú z odlišných štátov.

Poslanci s cieľom urýchliť automatické uznávanie vnútroštátnych adopcií inými krajinami EÚ navrhujú zavedenie európskeho osvedčenia o osvojení. Vyzývajú tiež na stanovenie spoločných minimálnych štandardov, nie však vo forme právne záväzných právnych predpisov, ale všeobecných usmernení založených na osvedčených postupoch.