pondelok 6. februára 2017


Novinka: Register partnerov verejného sektora
S účinnosťou od 1. februára 2017 sa zákonom o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) zaviedol nový elektronický Register partnerov verejného sektora. 

Osoby zapísané v tomto registri odhaľujú svoju vlastnícku štruktúru, z ktorej je zrejmé, kto zo zisku reálne profituje. Účelom zákona je najmä predchádzať uzatváraniu zmlúv medzi štátom a tzv. schránkovými firmami.  

Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo spravodlivosti SR a registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Zápis do registra, zmena existujúceho partnera, jeho výmaz ako aj overenie konečného používateľa výhod sa musia uskutočniť výlučne cez e-Sluzby.