štvrtok 9. februára 2017

Novinka: Centrum prevencie internetovej závislosti
Podľa výskumov sú na Slovensku 2 – 3% používateľov internetu zavislí od určitej online aktivity. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia 15 – 30 rokov a častejšie chlapci než dievčatá.  
Pri príležitosti t.r. medzinárodného Dňa bezpečného internetu vznikol projekt neZavislost.sk ako centrum prevencie internetovej závislosti. Cieľom je nielen mobilná aplikácia a informačný portál, ale tiež výskumná činnosť o problematike online závislostí, vytvorenie aktívnej siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch.
 
Projekt sa bude zameriavať najmä na používateľov internetu, u ktorých sa môže, ale nemusí, závislosť rozvinúť. Bude sa snažiť pomôcť všetkým, ktorí chcú svoje problematické, nadmerné používanie internetu dostať opäť do vlastných rúk. 
 
Ste už závislí? Urobte si jednoduchý test-internetovej-zavislosti.