pondelok 19. marca 2018

e-Government: slovensko.sk bude inovované

Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk čakajú zmeny. Mali by sa prejaviť v projekte Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy. 

Podľa Národnej agentúry pre sieťové pre sieťové a elektronické služby (NASES) pribudnú napríklad inteligentné elektronické formuláre aplikujúce princíp tzv. jedenkrát a dosť, podpora pre využívanie otvorených dát či zvýšenie používateľského zážitku pri komunikácii zavedením intuitívneho vyhľadávania a navigácie.

V uplynulom týždni sa stretli realizátori s odbornou verejnosťou a zástupcami tretieho sektora, aby prerokovali výsledný stav štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorý má zmeniť portál a prispieť k jeho modernizácii.