utorok 20. marca 2018

Upozorňujeme: Nebezpečný mixér

Internetový obchod sťahuje z predaja ručný mixér značky Scarlett typ SC-HM40S05 na základe nariadenia Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá produkt vyhodnotila ako nebezpečný. 

Hej.sk žiada všetkých zákazníkov, ktorí si v minulosti uvedený ručný mixér zakúpili, aby ho bezodkladne prestali používať a produkt vrátili späť do predajní Hejhouse (zoznam s adresami na hej.sk). Spotrebitelia, ktorí nemajú možnosť osobného vrátenia tovaru, môžu produkt zaslať na reklamačné oddelenie Hej.sk, a to na adresu Elektrosped, a.s., Prologis Park Senec – budova DC 10B, Diaľničná cesta č. 6, Senec 903 01.

O vrátenie tovaru žiada Hej.sk aj v prípade, že ručný mixér je funkčný. Kúpna cena vráteného výrobku Scarlett typ SC-HM40S05 bude zákazníkom v plnom rozsahu vrátená a rovnako im budú kompenzované aj náklady vynaložené na vrátenie produktu. Predaj tohto výrobku ukončili aj ďalší slovenskí predajcovia.