utorok 20. marca 2018

Svetový deň vody 2018: Príroda pre vodu

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva budú aj tento rok realizovať bezplatné rozbory vody zo studní pre verejnosť. 

Kvalita pitnej vody sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického. ÚVZ SR počas 21. marca 2018 (streda od 9:00-11:30) poskytne:
· orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (zo studní, nie z verejného vodovodu) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany; vodu je potrebné priniesť v množstve minimálne 0,2 litra vody v čistej, vypláchnutej fľaši (napr. z minerálky),
· odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako aj ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.
Poradenstvo a konzultácie budú záujemcom poskytnuté pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia osobne na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave alebo telefonicky: RNDr. Z. Valovičová, Mgr. D. Gubková - č. tel.: 02/49 284 383, Mgr. M. Jajcaj - č. tel.: 02/49 284 375.

Voda z verejných vodovodov je pod neustálou kontrolou jej dodávateľov aj orgánov verejného zdravotníctva, ktoré na overenie jej kvality vykonávajú vlastný monitoring. O kvalitu vody v studni sa naopak musí starať jej vlastník, preto sa odporúča nechať si skontrolovať vodu zo studne 1-2 x ročne, (napríklad na ÚVZ SR aj regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR). Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil aj publikáciu Zdravá pitná voda z vlastnej studne, ktorá je pomôckou pre majiteľov studní, ako udržiavať bezpečnú pitnú vodu z individuálneho vodného zdroja (studne). K dispozícii je aj on-line na webe ÚVZ SR.