pondelok 19. marca 2018

EU: Viac ako 30 miliónov detí dostáva mlieko, ovocie a zeleninu

V školskom roku 2016/2017 sa vyše 12,2 milióna detí v 79.000 školách zapojilo do programu Európskej únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách a približne 18 miliónov detí do programu na podporu konzumácie mlieka v školách. Predstavuje to viac ako 74.000 ton ovocia a zeleniny a viac ako 285.000 ton mliečnych výrobkov rozdelených najmä medzi deťmi vo veku od 6 do 10 rokov. 

Program tak podporuje zdravé stravovacie návyky u detí a zahŕňa aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť, ako sa vyrábajú potraviny. V rámci tohto programu EÚ sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Nedávno boli odsúhlasené rozpočtové prostriedky pre všetkých 28 členských štátov zapojených do programu v školskom roku 2018/2019 a očakáva sa, že Európska komisia ich schváli do konca marca. Slovenským školám bolo pridelených 2.113.724 EUR na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a 990.350 EUR na podporu konzumácie mlieka.

V školskom roku 2016/2017 boli najviac distribuované jablká spolu s hruškami, slivkami, broskyňami, nektárinkami, pomarančmi, jahodami a banánmi. Medzi najobľúbenejšími druhmi zeleniny bola mrkva, rajčiny a paprika. Vzdelávacie opatrenia zahŕňali návštevy poľnohospodárskych podnikov, školské záhrady, hodiny a/alebo súťaže varenia, lekcie s odborníkmi na výživu, hry atď.
V rámci programu na podporu konzumácie mlieka boli najobľúbenejšími kategóriami produktov mlieko, ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky, napríklad jogurty. Vo veľkej miere sa distribuovali aj syry.

Prostriedky pridelené z rozpočtu EÚ členskému štátu vychádzajú z počtu žiakov v krajine a pokiaľ ide o mlieko z čerpania prostriedkov z predchádzajúceho programu. Vnútroštátne orgány môžu presunúť časť (20% – 25%) vyčleneného rozpočtu z jedného odvetvia do druhého. Môžu využiť aj viac prostriedkov, ak si iné členské štáty odmietnu prevziať celý príspevok. Okrem toho môžu  rozhodnúť o presnom spôsobe vykonávania programu (ktoré tematické vzdelávacie opatrenia využijú, alebo ktoré iné poľnohospodárske produkty budú školopovinné deti dostávať) a navýšiť tiež pomoc EÚ formou vnútroštátnej pomoci. Môžu tak podporiť nákup miestnych, regionálnych produktov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky.