pondelok 19. marca 2018

EU: Každá tretia žena od 15 rokov zažila násilie

Europoslanci vyzvali jedenásť členských štátov EÚ, ktoré dosiaľ neratifikovali Istanbulský dohovor, aby tak čo najskôr urobili. Medzi nimi je aj Slovensko! 

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy tiež ako Istanbulský dohovor, doteraz ratifikovalo iba sedemnásť členských štátov EÚ. Ide o Belgicko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Slovensko a desať ďalších členských štátov - Bulharsko, Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko a Spojené kráľovstvo, dohovor dosiaľ neratifikovali.

Neochota niektorých krajín EÚ pristúpiť k ratifikácii dohovoru vyplýva podľa europoslancov z mylných predstáv a zavádzajúcich argumentov týkajúcich sa použitia slova rod (gender) v jeho texte. Európsku komisiu a Radu (ministrov) EÚ preto vyzvali na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré by viedli k čo najskoršej ratifikácii dohovoru zostávajúcimi členskými štátmi. Časť poslancov je však presvedčená, že text dohovoru a jeho definícia rodu sú ovplyvnené ideologickými nánosmi, voči ktorým sa tvrdo ohradili. Únia podľa nich nemá v tejto veci právomoc a mala by rešpektovať vnútorné usporiadanie spoločnosti v každej krajine.

Podľa údajov Európskej komisie bola každá tretia žena od svojich 15 rokov v EÚ obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia. Viac ako polovica žien v EÚ zažila sexuálne obťažovanie a každá dvadsiata žena bola znásilnená. Istanbulský dohovor je najkomplexnejšou medzinárodnou dohodou v oblasti boja proti násiliu na ženách. Rada Európy ho prijala v roku 2011, do platnosti vstúpil v auguste 2014 a Európska únia ho podpísala v júni 2017.