streda 21. marca 2018

Radíme: Daňové priznanie bude možné podať na viacerých miestach

Finančná správa rozširuje kontaktné miesta, kde budú zamestnanci preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017.  

Daňové priznanie tak bude možné podať nielen priamo v daňových úradoch, ale aj v mestských úradoch, kultúrnych domoch, kine, klientskom centre či knižnici. Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 budú môcť daňovníci aj v ďalších vyše 40 miestach v obciach a mestách mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek. Štandardne najväčší nápor zažívajú daňové úrady v Bratislave a Košiciach. Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta budú môcť podať daňové priznanie okrem DÚ Ševčenkova aj v DÚ Vladimíra Clementisa a VDS Radlinského ako aj v Klientskom centre na Tomášikovej ulici. V Košiciach zase budú môcť klienti finančnej správy podať daňové priznania okrem dvoch daňových úradov aj v budove Magistrátu mesta Košice. Kompletný zoznam obcí a miest, na ktorých sa budú preberať daňové priznania mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek je na webe financnasprava.sk.

Súčasťou rozširovania možností na podanie daňových priznaní je aj projekt mobilných kancelárií. Tie  budú k dispozícii na parkovisku pri DÚ Bratislava na Ševčenkovej ulici. V prípade tzv. „drive-in“ podávania ide o to, že vozidlo finančnej správy, ktoré bude pristavené pri daňovom úrade, preberie od vodiča tlačivo, ten si vezme potvrdenie a bez toho, aby vystúpil, môže pokračovať v ceste.