streda 21. marca 2018

e-Slovensko: Zmeny na stránke portálu

Z dôvodu zefektívnenia a zjednodušenia práce s portálom slovensko.sk bola upravená jeho úvodná stránka. 

Najvýraznejšou zmenou je vytvorenie tlačidla „Vybrané e-služby“. V tejto sekcii nájdete 10 vybraných elektronických služieb, ktoré súvisia s podnikaním, s držbou motorového vozidla, so sťahovaním či s osobnými údajmi a dokladmi. Uvedené elektronické služby boli vybrané nielen z dôvodu, že sa s nimi v praxi často stretávame, ale taktiež aj preto, že patria medzi najčastejšie vyhľadávané slovné spojenia na portáli.

Ďalej boli v bočnom paneli nahradené tlačidlá „Úradná tabuľa“, ktorú po novom nájdete v pätke portálu pod názvom „Elektronická úradná tabuľa“ a „Pomoc“, ktorá ostala už len na hornej lište portálu. Na ich miesto boli presunuté „Životné situácie“ a „Otázky a odpovede“, v ktorých môžete ľahko nájsť praktické prípady, ako postupovať aj odpovede na najčastejšie otázky ohľadom používania elektronických schránok.