štvrtok 22. marca 2018

Erasmus+: Virtuálna výmena

Jeden z najúspešnejších programov EÚ rozširuje svoje mobilitné akcie o elektronickú ponuku. Projekt virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+ má v priebehu nasledujúcich dvoch rokov pomocou digitálnych vzdelávacích nástrojov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti minimálne 25.000 mladých ľudí.

Zahŕňa 33 krajín zapojených do programu Erasmus+ a región južného Stredozemia, ktorý pokrýva Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko, Palestínu, Sýriu a Tunisko. Elektronická verzia programu Erasmus+ bude dopĺňať program tradičnej fyzickej mobility a v budúcnosti by sa mohla rozšíriť aj do ďalších regiónov sveta. Virtuálna výmena bude spájať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademických pracovníkov prostredníctvom moderovaných diskusií, nadnárodných projektových skupín, hromadných otvorených on-line kurzov a odbornej prípravy. Umožní napr. raz za týždeň spojiť sa a na základe vopred rozoslaných materiálov prostredníctvom moderátora debatovať o otázkach, ako je hospodársky rozvoj či zmena klímy. Všetky činnosti sa budú realizovať v rámci programov vysokoškolského vzdelávania alebo organizovaných mládežníckych projektov.

Virtuálna výmena Erasmus+ vo svojej prípravnej fáze zvýšila záujem univerzít a mládežníckych organizácií, pričom sa už vytvorilo 50 partnerstiev a 40 osôb absolvovalo školenie, aby mohli ako sprostredkovatelia moderovať diskusie. Počas pilotnej fáze sa do virtuálnej výmeny, na ktorú je do decembra 2018 vyčlenený rozpočet v objeme 2 miliónov EUR, zapojí minimálne 8.000 mladých ľudí. Ak bude úspešná, cieľom je predĺžiť ju do konca roku 2019 a tak získať ďalších 17.000 účastníkov.

Od roku 2015 bolo financovaných vyše 1.000 projektov medzi európskymi univerzitami a univerzitami v južnom Stredomorí, ktoré majú v pláne umožniť približne 15.000 študentom a akademickým pracovníkom z južného Stredozemia prísť do Európy, pričom viac ako 7.000 Európanov bude vyučovať alebo študovať v týchto krajinách. Okrem toho sa približne 2.200 mladých ľudí z krajín južného susedstva EÚ, ako aj mladých pracovníkov každoročne zapája do projektov neformálneho vzdelávania.