streda 25. apríla 2018

Aktuálne: Nezamestnaní mladí sú ochotní sa kvôli práci vycestovať

Až 23% nezamestnaných Slovákov vo veku 20 - 34 rokov je ochotných presťahovať sa za prácou do iného členského štátu EÚ, zatiaľ čo na zmenu bydliska v rámci vlastnej krajiny by pristúpilo len 14% z nich.  

SR je v tomto smere medzi ôsmimi krajinami s „obráteným“ pomerom oproti väčšine a na druhej priečke podľa rozdielu, hneď za Bulharskom (23% : 12%). Väčšina krajín EÚ má pritom tento pomer obrátený - väčšina mladých ľudí sa za prácou nechce sťahovať do iného štátu, radšej tak urobí v rámci svojej rodnej krajiny. Vyplýva to z analýz zverejnených koncom marca 2018 Eurostatom, štatistickým úradom Európskeho spoločenstva, ktoré sa týkali pracovného trhu mladých ľudí v rámci EÚ vo veku 20 – 34 rokov a vypracované boli na základe dát European Labour Force Survey.

V uvedenej vekovej skupine až 89% ľudí pracujúcich v SR nezmenilo pri nástupe do svojho terajšieho zamestnania miesto svojho bydliska (extrémom je 98% v Taliansku), pričom v rámci krajiny sa presťahovalo za miestom len 6% (v Írsku 26%) a z inej členskej krajiny sa prisťahovalo 5% (v Luxembursku 12%). V poslednom uvedenom prípade je pritom kontinentálny priemer pod 1%. Navyše viac ako polovica nezamestnaných mladých Slovákov, konkrétne 56%, nie je naklonených myšlienke presťahovať sa za prácou. K európskemu štandardu na úrovni 50% sa to blíži oveľa výraznejšie ako zistená neochota k pracovnej mobilite u Malťanov (73%), Holanďanov (69%) či Cyperčanov (68%).

Prieskum zamestnaneckých preferencií / Candidate Survey 2017 ukazuje, že 46% respondentov zo vzorky 1.503 kontaktovaných sa už niekedy sťahovalo za prácou, z nich 43% do zahraničia. Troma hlavnými dôvodmi boli nedostatok práce, ponuka práce a mzda. Až 48% respondentov udáva, že pravidelne jazdí pracovne do zahraničia. Hlavným motivujúcim faktorom pre prácu v zahraničí je lepšia mzda (73%). Presne polovica všetkých sťahovaní za prácou v rámci SR sa udiala do iného kraja, iba 2% boli v rámci rovnakého okresu (5% do iného okresu pri zachovaní kraja).