štvrtok 26. apríla 2018

Aktuálne: Zelená škola na Slovensku

Inovátori a startupisti môžu svoju rozpracovanú ekoinováciu prihlásiť na bratislavskú Zelenú inovačnú a podnikateľskú letnú školu, ktorá sa po prvom ročníku v Nemecku presúva na Slovensko.  

Spoločne s odborníkmi tu nájdu spôsob, ako svoj nápad, riešenie v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja posunúť k reálnemu podnikateľskému plánu. Hlavným cieľom je, aby účastníci získali nové znalosti v oblasti zhodnocovania svojho potenciálneho biznis plánu, ale aj jeho financovania, marketingu či ochrany duševného vlastníctva. K dispozícii budú pre účastníkov tiež experti z oblasti ekoinovácií a „zeleného sektora“, od ktorých môžu získať spätnú väzbu. Svoje vlastné projekty odprezentujú účastníci na záver pred odbornou porotou.

Do Zelenej inovačnej a podnikateľskej letnej školy sa môžu prihlásiť startupové tímy, ale aj individuálne eko talenty do 31. mája t.r. vyplnením registračného formulára. Zelená letná škola sa uskutoční v dňoch 25. - 28. Júna 2018. Účasť na podujatí je bezplatná. Registračný formulár a ďalšie potrebné informácie nájdu záujemcovia na ecoinnovative.eu. Podujatie sa koná v rámci medzinárodného projektu EcoInn Danube, ktorý je súčasťou Dunajského nadnárodného programu Interreg Danube spolufinancovaného fondmi Európskej únie. Koordinátorom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR.