štvrtok 26. apríla 2018

Upozorňujeme: Chybná varná doska

Plynové varné dosky Eldslaga, ktoré si spotrebitelia zakúpili v sieti IKEA pred 1. januárom 2018, je potrebné si nechať opraviť.

Upozornenie týkajúce sa tovaru zakúpeného v Európe vydala samotná spoločnosť na základe kontroly v Belgicku. Pri výrobe došlo u dodávateľa k omylu a do jedného z horákov varnej dosky bol nainštalovaný nesprávny vstrekovací plynový ventil, čoho dôsledkom sú zvýšené emisie oxidu uhoľnatého (CO) nad povolené limity Európskej únie. Podľa skúmania nehrozí zvýšené nebezpečenstvo požiaru či výbuchu a zatiaľ neboli hlásené žiadne prípady nehody.

IKEA vyzýva zákazníkov na Slovensku, ktorí si takúto varnú dosku zakúpili, aby prestali používať veľký horák v pravom hornom rohu varnej dosky (ostatné horáky sú bezpečné) a obrátili sa na Kontaktné centrum IKEA na tel. č. 02/48 226 111. Na odstránenie chyby je potrebné, aby zákazníka navštívil servisný technik a varnú dosku opravil. Táto služba je bezplatná a ani doklad o kúpe (pokladničný blok) nie je potrebný!