pondelok 23. apríla 2018

Do práce na bicykli: Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce

Cyklisti majú stále možnosť zapojiť sa do kampane, a to až do soboty 5. mája. Podľa ministerstva dopravy sa do v poradí 5. ročníka zapojilo už vyše 80 miest a obcí. 

Dochádzanie do práce na bicykli má pozitívne dopady na zdravie ľudí aj na životné prostredie. Všetci prihlásení prispievajú svojou účasťou k rozvoju cyklodopravy. Dvoj až štvorčlenné družstvá môžu v priebehu mesiaca máj každodennými jazdami poskytnúť vedeniu svojich miest dôležité informácie o pohybe cyklistov a vytvoriť tak podmienky na výstavbu bezpečnej cyklistickej infraštruktúry.

Samotná súťaž sa spúšťa v utorok 1. mája a končí sa vo štvrtok 31. mája 2018. Je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do zaregistrujú a potvrdia tak, že budú v priebehu mája dochádzať do práce na bicykli.