streda 25. apríla 2018

Radíme: Sociálne poistenie

Pred odchodom za prácou do krajín Európskej únie (EÚ) si overte, kde a ako budete platiť sociálne poistenie.  

Je to dôležité, aby ste vedeli, ktorým zákonom budete v zahraničí podliehať, kde sa máte hlásiť a poistiť, a teda prípadne aj žiadať o príslušné dávky (napr. nemocenské, materské, dávku v nezamestnanosti). O priznanie dávky sa spravidla žiada tam, kde ste boli naposledy poistení. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, aby ste sa o svoje práva a povinnosti zaujímali v konkrétnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia v tom štáte, do ktorého odchádzate pracovať. Príslušné inštitúcie členských štátov EÚ, ktoré občanom poskytnú potrebné informácie, sú zverejnené aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne: Verejný adresár európskych inštitúcií sociálneho zabezpečenia. Pre zamestnancov aj SZČO totiž platí, že sociálne poistení môžu byť len v jednej krajine EÚ.

Zamestnanec, resp. SZČO obvykle podlieha v oblasti sociálneho zabezpečenia právnym predpisom tej krajiny, v ktorej reálne vykonáva činnosť/pracuje (s výnimkou situácie, v ktorej si uplatní tzv. inštitút vyslania a bude mať vystavené potvrdenie PD A1 – vtedy zostáva poistencom Sociálnej poisťovne). Čiže napr. v prípade brigády v Španielsku sa bude takýto zamestnanec či SZČO, ktorý bude pracovať v Španielsku, riadiť španielskymi právnymi predpismi a tam sa musí aj prihlásiť a platiť poistné. Zamestnancom pracujúcim výhradne na území štátu EÚ taktiež odporúčame, aby si po príchode v tamojšej inštitúcii sociálneho zabezpečenia overili, či ich zahraničný zamestnávateľ na sociálne poistenie aj skutočne prihlásil.

Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje, aby si poistenci pri odchode zo štátu, v ktorom vykonávali zárobkovú činnosť, požiadali o potvrdenie dôb poistenia v príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia, teda ešte pred návratom na Slovensko.