pondelok 23. apríla 2018

Slovensko.sk: Pribudne aj inteligentný sprievodca zákonmi a predpismi

Aby ľudia postupne nemuseli predkladať žiadne výpisy, potrebujú si úrady vymieňať údaje. Technické riešenia na vzájomné zdieľanie údajov prinesie jeden z už odsúhlasených projektov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). 

Pracovný názov projektu Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov odzrkadľuje tiež ďalší aspekt projektu, ktorým je ochrana osobných údajov. Občan získa prehľad o tom, aké údaje o ňom štát má, aj kto a kedy ich použil. Projekt v hodnote približne 16 miliónov a 748-tisíc eur vypracoval ÚPVII v spolupráci so Slovensko.Digital, Útvarom hodnota za peniaze a ministerstvami vnútra a práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odsúhlasené boli štúdie uskutočniteľnosti aj pre tieto štyri projekty:
* WiFi pre Teba – slovenská obdoba európskeho projektu WiFi4EU, ktorý umožní mestám a obciam získať financie na technické vybavenie pre WiFi zdarma na verejných miestach. Hodnota z OPII – PO7: 10 miliónov eur.
* Zavedenie služieb Platform as a Service – jednotné cloudové testovacie prostredie pre nové informačné systémy verejnej správy, ktoré bude spoločné pre všetky úrady. Rezorty tak nebudú musieť vytvárať vlastné riešenia a míňať štátne financie za „to isté“. Zároveň sa zrýchli tvorba informačných systémov. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 18 miliónov a 975tisíc eur.
* Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy – inovácie na portáli Slovensko.sk smerujúce k väčšej prehľadnosti a používateľskému komfortu. Pribudne napríklad osobná zóna klienta, kde bude možné sledovať stav svojich podaní. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 14 miliónov a 444 tisíc eur.
* Inteligentné regulácie – 1. fáza – výsledkom projektu bude bezplatný inteligentný sprievodca v komplikovanej spleti slovenských aj európskych predpisov, regulácií a zákonov, ktorý uľahčí život najmä začínajúcim podnikateľom, ale aj ostatným občanom. Register používateľovi automaticky vyfiltruje, ktoré povinnosti voči štátu sa ho týkajú. V prvej fáze projektu by malo byť pokrytých 80% povinností, ktoré sa vzťahujú na bežných podnikateľov. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 6 miliónov a 23 tisíc eur.

Spoločnou vlastnosťou schválených projektov je zámer šetriť čas a peniaze občanovi aj štátu. Aj používateľský komfort a služby na portáli Slovensko.sk sa musia neustále zlepšovať. Užitočným pomocníkom bude napr. sprievodca zákonmi a predpismi, ktorý bude občanov presne informovať, aké sú ich povinnosti.