piatok 27. apríla 2018

IT Fitness Test: Analýza IT zručností pokračuje

Tento rok bude testovanie IT zručností na Slovensku prebiehať od 26. apríla do konca roka a zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie. 

Podmienkou je registrácia na webe itfitness.sk a zapojenie sa do samotného testovania. Hlavným cieľom zostáva preverenie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí učiteľov. Test je rozdelený na dve základné časti, a to nepovinnú Informačnú časť a Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešiteľov čaká testovanie v 5 oblastiach. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok, o čosi náročnejší bude test pre stredné a vysoké školy - IT zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakov preverí v 25 otázkach. Všetci riešitelia testu získajú po jeho absolvovaní certifikát, pričom snahou IT Asociácie Slovenska je zaradiť certifikát medzi všeobecne akceptované dokumenty, ktoré by zamestnávatelia zohľadňovali pri pracovných pohovoroch a prijímaní uchádzača do zamestnania.

Aktuálny ročník IT Fitness Testu bude obohatený o novú funkcionalitu, vďaka ktorej budú pedagógovia získavať informácie o tom, ako v testovaní uspela konkrétna trieda, či priemerný čas potrebný na riešenie jednotlivých úloh. Rozšírená funkcionalita zároveň umožní manažmentu školy monitorovať úspešnosť riešenia testu a získať tak komplexné informácie o digitálnych zručnostiach svojich žiakov.