štvrtok 12. apríla 2018

e-Call: Nové príležitosti

Od apríla 2018 musí byť každé nové auto v Európe vybavené vstavanou SIM kartou umožňujúcou uskutočniť núdzové volanie pri akejkoľvek neočakávanej situácii. 

Automobily sa stanú dôležitou súčasťou digitálneho sveta a zmenia sa na originálne mobilné zariadenia. Na Svetovom mobilnom kongrese v Barcelone (Mobile World Congress 2018) boli predstavené zaujímavé súvisiace riešenia. Vodiči určite uprednostia trvalé a kvalitné pokrytie mobilnej siete. Mohol by ich tak osloviť napr. systém zhromažďujúci dáta o kvalite signálu prostredníctvom crowdsourcingu (spolupráca skupiny ľudí pri riešení problémov). Nazbierané informácie poslúžia na vytvorenie mapy dostupných mobilných sietí, ich kvality pre konkrétnu oblasť a budú uložené v dostupnom cloude. Po spracovaní dát môže systém predpovedať, kedy signál zoslabne, alebo úplne vypadne, podľa čoho sa optimalizuje správa dát a kanálov.

Program môže ďalej upozorniť vodiča na to, že jeho aktuálny telefónny hovor bude v priebehu niekoľkých minút ukončený a uviesť, kedy bude kvalita siete opäť dostatočne dobrá, aby mohol v hovore pokračovať. Ďalej je možné zaistiť, aby boli niektoré aplikácie dočasne pozastavené. Môže ísť napríklad o zastavenie sťahovania aktualizácií vo chvíli, kedy by mohlo narušiť streamovanie hudby.

Presné a aktuálne informácie o sieti budú užitočné taktiež autonómnym vozidlám – to je ďalší dôvod, prečo je prediktívna správa pripojenia dôležitá. Keď systém zistí, že pozdĺž trasy nebude dostatočné pokrytie signálom s vysokorýchlostným pripojením na získanie aktuálnych mapových podkladov a dopravných informácií vo vysokom rozlíšení, môže stiahnuť nevyhnutné údaje pre príslušnú oblasť v dostatočnom predstihu.