štvrtok 12. apríla 2018

Novinka: Školenia o elektronickej komunikácii

Finančná správa pripravuje školenia o povinnej elektronickej komunikácii pre daňové subjekty, ktorým od júla 2018 vznikne táto nová povinnosť. 

Obsahom školení bude získanie praktických informácií  – o registrácii na portáli, autorizácii či o podávaní dokumentov prostredníctvom portálu finančnej správy. Školenia budú pre účastníkov zdarma. O jednotlivých termínoch bude finančná správa informovať nielen prostredníctvom externej webstránky skolenia.sk, ale aj prostredníctvom portálu finančnej správy a Facebooku.

Účinnosťou novely zákona č. 333/2011 z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bolo od januára 2018 umožnené finančnej správe školiť laickú a odbornú verejnosť aj v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečovať skúšky podľa osobitného predpisu za úhradu, avšak iba v rozsahu vynaložených nákladov. Táto úhrada bude príjmom štátneho rozpočtu.