piatok 13. apríla 2018

Zelená domácnostiam: Poukážky na fotovoltické panely pre 584 domácností

Medzi vydanými poukážkami pre domácností v mimobratislavských regiónoch je 150 bez využitia elektrickej akumulácie. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bolo 22. kolo s alokáciou 1,65 milióna eur uzatvorené v súlade s osobitnými podmienkami projektu po prekročení vyčlenenej sumy o 10% po viac ako ôsmich minútach. Vzápätí systém žiadosti aj vyhodnotil. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

Ďalšie kolá pilotného projektu Zelená domácnostiam už nebudú určené pre inštalácie fotovoltických panelov. Pilotný projekt v roku 2018 končí. SIEA pripravuje pokračovanie projektu na rok 2019. V rámci pripravovaného projektu s novými podmienkami bude možné požiadať aj o príspevky na inštaláciu fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch.

Najbližšie 23. kolo projektu Zelená domácnostiam je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 17. apríla 2018 o 15. hod. K dispozícii budú poukážky v hodnote 3 milióny eur.