piatok 13. apríla 2018

e-Schránka: Hromadné oznamyp

Posielanie hromadných oznamov z Centrálnej úradnej elektronickej tabule (CUET) si často používatelia objednajú omylom. 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) odporúča funkciu zasielania týchto informácií vypnúť v profile na stránke slovensko.sk v časti upravenie kontaktných údajov, a to cez ostatné nastavenia, kde sa dá možnosť zasielania oznamov z CUET odkliknúť.

CUET je elektronické úložisko, na ktorom sa zverejňujú elektronické úradné dokumenty, ak tak ustanovuje zákon, pričom za obsah je zodpovedná osoba, ktorá ho zverejnila. Orgán verejnej moci tu zverejňuje úradné dokumenty tak ako v listinnom svete na úradnej tabuli orgánu alebo na webovom sídle.

NASES upozorňuje na zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bude platiť spolu s nariadením Európskej únie GDPR pre všetky členské krajiny od 25. mája 2018. Za porušenie môžu zodpovedné osoby zaplatiť najvyššiu možnú pokutu až 20 miliónov eur.