streda 11. apríla 2018

EU: Dvojpercentné zníženie počtu úmrtí na cestách

V roku 2017 prišlo na cestách EÚ o život 25.300 ľudí, čo je o 300 menej ako v roku 2016 (–2 %) a o 6.200 menej ako v roku 2010 (–20%). 

Okrem toho sa odhaduje, že v minulom roku ďalších 135.000 osôb utrpelo vážne zranenia. V mnohých prípadoch šlo o zraniteľných účastníkov cestnej premávky: chodci, cyklisti či motocyklisti. Okrem obetí smrteľné dopravné nehody a zranenia majú vplyv aj na spoločnosť ako celok. Ich sociálno-ekonomické náklady podľa odhadov predstavujú 120 miliárd EUR ročne.

Európske cesty boli s priemerom 49 smrteľných úrazov na milión obyvateľov aj v roku 2017 najbezpečnejšími na svete. Najlepšie výsledky v EÚ v tomto období vykázalo Švédsko (25 úmrtí na milión obyvateľov), Spojené kráľovstvo (27), Holandsko (31) a Dánsko (32). V porovnaní s rokom 2016 najväčší pokles úmrtí zaznamenali Estónsko (–32%) a Slovinsko (–20%). Okrem toho sa v roku 2017 ešte viac zmenšili rozdiely medzi členskými štátmi, pričom len dva členské štáty vykázali mieru úmrtnosti vyššiu ako 80 prípadov na milión obyvateľov (Rumunsko a Bulharsko).

Komisia už pracuje na novom rámci pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2020 – 2030 spolu so súborom konkrétnych opatrení v záujme bezpečnosti na cestách. Mohlo by to zahŕňať revíziu európskych pravidiel bezpečnosti vozidiel, riadenia bezpečnosti infraštruktúry a iniciatívu za bezpečný prechod na kooperatívnu, prepojenú a autonómnu mobilitu.