utorok 10. apríla 2018

Výzva: Integrovaná zdravotná starostlivosť

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo výzvu na predkladanie projektov centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Aj v odľahlejších regiónoch Slovenska by pacienti mali nájsť svojho lekára. Ministerstvo zdravotníctva mimo okresných a krajských miest plánuje vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré by na jednom mieste združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov.

Oprávnenými žiadateľmi o eurofondy môžu byť obce alebo VÚC v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Uplatní sa dvojkolový proces výberu. Objem finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na vyhlásenú výzvu predstavuje 70 mil. eur, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt je 700 tis. eur. Finančná spoluúčasť prijímateľov na realizácii projektov predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Projektové zámery je možné predkladať do 8. júna 2018, kedy bude výzva uzavretá. Výzva sa realizuje v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva SR vystupuje ako sprostredkovateľský orgán.