utorok 10. apríla 2018

Smart cities: Prvé testovanie

Dve slovenské spoločnosti odštartovali v Amerike testovanie a zdokonaľovanie svojich inteligentných riešení. 

Na trojmesačný program ich vyslal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý ich vybral na základe výziev na podporu rozvoja inteligentných miest na Slovensku. Dotácie a možnosť zdokonaliť svoje riešenia v špičkových podmienkach Centra pre inovačné technológie vo Virgínii získali dva projekty – Digitálna platforma na vizualizáciu urbanistického plánovania a Riešenie pre  bezpečné rezidentské parkovanie.

Autori projektov, firmy GOSPACE a DAMALIS, nastúpili 4. apríla na trojmesačný intenzívny akceleračný program Smart City Works, kde ich budú zdokonaľovať pod dohľadom viacerých expertov na oblasť infraštruktúry, financovania, ochrany duševného vlastníctva, optimalizácie technológií, zlepšovania podnikateľských plánov a marketingu. Veľvyslanectvo SR v USA pripravilo pre obe slovenské firmy obchodné rokovania s viacerými technologickými spoločnosťami s cieľom presadiť slovenské riešenia na globálnom trhu.

Projekty sú financované formou verejno-súkromného partnerstva. ÚPVII vyčlenil jeden milión eur zo štátneho rozpočtu s tým, že zvyšnú značnú časť prostriedkov poskytnú súkromní partneri z USA a iných krajín. Aktuálne sú otvorené sú ďalšie tri výzvy zamerané na: manažment vôd, manažment odpadov a manažment energií.