streda 11. apríla 2018

VentureEU: 2,1 miliardy EUR do rizikového kapitálu v inovačných startupoch

Európa má veľa špičkových výskumníkov aj skúsených podnikateľov, ktorí by mohli svoje schopnosti využiť ešte viac. Kľúčovú úlohu zohráva prístup k rizikovému kapitálu. 

Európska komisia a Európsky investičný fond (EIF) oznámili názvy šiestich fondov, ktoré získajú podporu EÚ na dosiahnutie cieľa investovať do európskeho trhu s rizikovým kapitálom. Vďaka finančnej podpore EÚ vo výške 410 miliónov EUR majú mobilizovať až 2,1 miliardy EUR z verejných a súkromných investícií. Očakáva sa, že sa podarí prilákať 6,5 miliardy EUR nových investícií do inovatívnych startupov a rozširujúcich sa podnikov v celej Európe, čím sa zdvojnásobí objem terajšieho rizikového kapitálu v Európe. V roku 2016 investovali fondy rizikového kapitálu v EÚ približne 6,5 miliardy EUR, v USA to bolo 39,4 miliardy EUR. Okrem toho sú fondy rizikového kapitálu v Európe príliš malé – v priemere 56 miliónov EUR, zatiaľčo v USA je to 156 miliónov EUR. Inovatívne spoločnosti sa preto presťahujú do ekosystémov, kde majú lepšie šance na rýchly rast. V EÚ bolo na konci roku 2017 celkovo 26 unikátnych spoločností (tzv. unicorn companies) s trhovou hodnotou viac ako 1 mld. USD, pričom v USA ich bolo 109 a v Číne 59.

VentureEU poskytne nové zdroje financovania, v celej EÚ získa prístup k týmto zdrojom približne 1.500 začínajúcich a rozširujúcich sa podnikov. Európska únia poskytne investície až do výšky 410 miliónov EUR vrátane 67 miliónov EUR z vlastných fondov EIF: 200 miliónov EUR z kapitálového nástroja InnovFin v rámci programu Horizont 2020, 105 miliónov EUR z programu COSME (program EÚ pre malé a stredné podniky) a 105 miliónov EUR z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), tzv. Junckerovho plánu. Zvyšok financií získajú správcovia fondov predovšetkým od nezávislých investorov. Šesť fondov bude mať podiel v niekoľkých menších investičných fondoch a každý z nich bude zastrešovať projekty v minimálne štyroch európskych krajinách. Pomôžu pri financovaní malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou z rôznych sektorov, akými sú vedy o živej prírode, informačné a komunikačné technológie (IKT), digitálne, medicínske technológie, či z oblasti efektívneho využívania zdrojov a energie. Investície EÚ do programu VentureEU bude spravovať EIF pod dohľadom Európskej komisie.