piatok 31. mája 2019

Výzvy: Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v piatich doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

Všetkých päť dopytovo-orientovaných výziev je naplánovaných v rámci špecifického cieľa 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. Hlavným zámerom výziev je podporiť nové alebo existujúce priemyselné výskumno-vývojové centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci projektov. Plánovanými oprávnenými žiadateľmi bude podnikateľský sektor - podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj. Partnerstvo bude povinné. Každá inštitúcia sa bude môcť zúčastniť iba na 1 projekte, či už ako žiadateľ alebo ako partner – to znamená, že každá predkladaná žiadosť o NFP bude musieť byť skladbou žiadateľ/partner/partneri unikátna v rámci všetkých 5 výziev. 

Alokácie vyčlenené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre jednotlivé výzvy sú uvedené v rámci zverejneného Indikatívneho harmonogramu výziev OPVaI (VA) na rok 2019, verzia 2.
Výzvy budú uzavreté a potenciálni žiadatelia budú mať čas 3 mesiace na predloženie projektov. Miestom realizácie projektov budú všetky kraje Slovenskej republiky, mimo Bratislavského kraja. Všetky potrebné informácie o výzvach je možné nájsť na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie opvai.sk.

Šifrovanie: Nové príležitosti pre hekerov

Počítačoví hekeri začínajú pri svojich podvodných a kriminálnych aktivitách vo veľkom zneužívať šifrovanie internetových dát, ktoré má paradoxne zvýšiť bezpečnosť internetovej komunikácie a transakcií. 

Jedinou na prvý pohľad viditeľnou známkou zabezpečenej a zašifrovanej komunikácie s webom je malá ikona visiaceho zámku pred adresou v internetovom prehliadači. Objem takejto komunikácie v internete narástol v posledných troch rokoch zhruba o polovicu, na súčasných 80 %. Čoraz viac zašifrovaných webových stránok a využívanie prísnejších šifrovacích protokolov  zároveň otvárajú nové možnosti pre 'pašovanie' vírusov a iného malvéru do počítačových sietí firiem a verejnej správy.
Ponemon Institute odhaduje, že zašifrovaná komunikácia v súčasnosti slúži na rozširovanie malvéru pri polovici hekerských útokov. Útočníci sa snažia využívať neschopnosť firiem a verejných organizácií takúto zakódovanú prevádzku preverovať. Odhaliť prítomnosť škodlivého kódu v zašifrovaných dátach bude v budúcnosti ešte ťažšie aj v súvislosti s nástupom nových bezpečnostných protokolov.

Google, Apple, Microsoft a Mozilla po spoločnej dohode ukončia začiatkom budúceho roku v internetových prehliadačoch podporu starších verzií bezpečnostných protokolov označovaných skratkou TLS (Transport Layer Security) vo verziách 1.0 a 1.1. Urýchlia tým prechod na najnovšiu verziu TLS 1.3, ktorú vlani po štyroch rokoch vývoja a pripomienok definitívne schválila organizácia Internet Engineering Task Force (IETF), ako nový moderný štandard pre bezpečnosť internetovej prevádzky. 

Šifrovanie bude prínosom ale iba vtedy, keď zároveň dokážeme prenosy dát v počítačových sieťach efektívne monitorovať", zdôrazňuje Roman Čupka. V praxi to znamená, že firmy aj verejná správa musia začať preverovať výskyt škodlivého kódu v šifrovaných dátach, čo nedokážu bez nástrojov schopných identifikovať hrozby aj bez dekódovania dát. Popritom budú tiež musieť dbať na kontrolu sily šifrovania a identifikovať v komunikácii certifikáty, ktoré nie sú aktuálne alebo kompatibilné s vnútornou bezpečnostnou politikou, prípadne obsahujú chyby.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Do systému Rapex (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Taliansku, Nemecku a vo Francúzsku nové nebezpečné kozmetické výrobky.

Prvým z nich je farba na tetovanie Green day - tattoo pigment výrobcu World Famous Tattoo Ink z USA. V tejto farbe boli zistené látky o-toluidin a anisidine v rozpore s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up.

Druhým výrobkom je gél Shampoo & Bath Gel značky Disney gréckeho výrobcu Delkamu, v ktorom bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu a prekročený povolený limit pre mikroorganizmy. To je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok môže spôsobiť rôzne infekcie hlavne u rizikových skupín spotrebiteľov.

Tretím nebezpečným výrobkom je lotion na bielenie pokožky Purifying and skin tone lotion Rapid' Clair od talianskeho výrobcu Oviesse international. Obsahuje látku hydrochinón určenú len na profesionálne použitie, ktorá sa môže sa používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok tak môže spôsobiť kožné alergie a je v rozpore s prílohami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

štvrtok 30. mája 2019

eZdravie: Prístup do elektronickej zdravotnej knižky poistencov

Od 1. júna 2019 získajú posudkoví lekári Sociálnej poisťovne novú zákonnú právomoc. Na základe novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú ešte na sklonku minulého roka schválila Národná rada SR, budú môcť nahliadať aj do elektronickej zdravotnej knižky poistencov.

Táto právna norma reaguje na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe a z hľadiska výkonu lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne uľahčí posudkovým lekárom prístup k zdravotnej dokumentácii poistencov na účely výkonu ich činnosti podľa zákona o sociálnom poistení.
Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré spravuje Národný zdravotnícky informačný systém, v spolupráci so Sociálnou poisťovňou v súčasnosti intenzívne pracuje na prípravách prepojenia informačných systémov, ktoré umožní uplatnenie tejto právomoci v praxi. V súčasnosti posudkoví lekári v rámci svojej činnosti využívajú len papierovú formu zdravotnej dokumentácie.

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne okrem posudzovania zdravotného stavu poistencov na účely nároku na invalidný dôchodok, resp. zisťovania nárokov na úrazové dávky vykonávajú aj dvojakú kontrolnú činnosť – kontrolu liečebného režimu dočasne práceneschopných poistencov a kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom (tzv. opodstatnenosť vypísania pracovnej neschopnosti).

Radíme: Ako zostať bdelý aj bez kofeínu

Vôňa čerstvej kávy je omamná a vábeniu šálky kvalitne pripraveného nápoja podliehajú milióny ľudí. Je celkom jednoduché si svoju novú záľubu odôvodniť: nízky tlak, nedostatok energie, ospalosť… A nakoniec sú tu tiež štúdie, ktoré potvrdzujú, že káva je silný antioxidant, odďaľuje nástup diabetu 2. stupňa, podporuje funkciu pečene, stimuluje výkon a odolnosť a v neposlednom rade podporuje metabolizmus a chudnutie!

KOFEÍN JE NEUROTOXÍN - Káva je len zdanlivým riešením problémov s únavou a metabolizmom a v konečnom dôsledku tieto problémy môže skôr zhoršiť. Káva a kofeín sú totiž pomerne výrazným zásahom do hormonálneho hospodárenia organizmu. Kofeín je neurotoxín a tiež výrazne znevýhodňuje funkciu nadobličiek, ktoré sa snažia vyrovnať so stresom, ktorému podliehame. „Káva sama o sebe pravdepodobne nezvyšuje produkciu stresového hormónu kortizolu, ale sťažuje jeho odbúravanie. Tým umelo zvyšuje vnútorný stres, podporuje úzkostlivosť a nie je vhodná pre nikoho trpiaceho chronickým stresom, preťaženosťou a akýmikoľvek neurologickými či hormonálnymi problémami“, vysvetľuje Bc. Petra Húsková.

DVE KÁVY DENNE - Odporúča sa tak konzumáciu kávy zásadne obmedziť, a to na maximálne 2 kávy denne vypité najlepšie do 14. hodiny popoludní. Do tohto času je totiž vyššia hladina kortizolu v tele žiaduca a nedochádza tým k výraznému kríženiu oboch funkcií. Obmedziť svoje návyky nie je ľahké, je to ale možné. Niekomu pri vysadzovaní kofeínu pomôže z kávy presedlať na čaj, ktorý síce tiež obsahuje kofeín, ale zároveň aj upokojujúci teanín, ktorý nie je v káve prítomný. Čaj má tiež nižší obsah teofylínu, ktorý stimuluje srdce. Je tiež vhodnejším mierne stimulujúcim nápojom počas dňa a to vzhľadom na podporu mentálnych funkcií.

Pre tých z vás, ktorí sa snažia s kofeínom vyrovnať úplne, sú tu ďalšie tipy:
1. ZDRIEMNITE SI - Krátky spánok od 5 do 25 minút 6 až 7 hodín pred ľahnutím do postele je skvelý spôsob, ako dobiť baterky. Štúdia z roku 2008 zistila, že popoludňajší spánok je lepší než kombinácia dlhšieho spánku v noci kombinovaná s popíjaním kávy počas dňa k udržaniu bdelosti. Iná štúdia preukázala, že spánok zlepšuje učenie, pamäť a kreatívne myslenie a dokonca i krátky šesťminútový spánok pomáha ľuďom udržať informácie lepšie, než keby nespali vôbec.

2. JEDZTE ZDRAVÝ OLOVRANT - Nízka hladina cukru v krvi môže spôsobiť ťažkosti s udržaním pozornosti a koncentrácie k riešeniu problémov. Ťažké jedlá majú rovnaký účinok, pretože ich trávenie odoberie voľnú energiu. Maskovanie tohto stavu sladkosťami a kávou je neefektívne. Štúdie vykazujú najlepšie udržanie výkonu raňajkami s veľkým podielom vlákniny a kvalitnou bielkovinou. 

3. PITE VODU - Dehydratácia spôsobuje únavu, mentálny zmätok a dokonca aj srdcové odozvy. Univerzitná štúdia z roku 2009 preukázala, že aj mierna dehydratácia so stratou 1 – 2 % vody z tela, spôsobí únavu a zmätok. Organizmus vodu používa k prenosu kyslíka a živín do celého tela a to vrátane mozgu.

4. SLEDUJTE ZVIERATÁ ON-LINE - Vedci zisťujú vysokú efektivitu sledovania zvierat, a to dokonca aj on-line, na zvýšenie úrovne bdelosti a hladiny energie, minimalizáciu negatívnych emócií a zlepšenie nálady. Tieto aktivity zvyšujú oxytocín, neurotransmiter, ktorý podporuje dôveru a pozitívne emócie a znižujú kortizol spájaný so stresom.

5. CHOĎTE VON - Ak trávite celý deň v kancelárii, potom len krátky pobyt na vonkajšom slnku môže byť všetko, čo potrebujete k dobitiu vašich bateriek. Štúdie ukazujú, že vystavenie sa modrému dennému svetlu prirodzenému, ale aj umelému z modrých obrazoviek laptopov, chytrých telefónov či LED žiaroviek, bezprostredne zvyšuje pozornosť a výkon. Na udržanie výkonu počas celého dňa však potrebujeme viac než neustály pohľad na plochu počítača. Trvalé vystavenie sa umelým modrým svetlám môže byť problematické pre pokojné nočné spanie. Preto je pobyt na prirodzenom svetle dôležitou súčasťou zdravých zmien. Jasné svetlo tiež aktivuje hypotalamus, časť mozgu, ktorá má na starosti prirodzený rytmus.

6. DÝCHAJTE ZHLBOKA - Hlboké dýchanie posilňuje váš imunitný systém, udržiava vás zdravými a silnými. Znižuje totiž hladinu stresu a úzkosti. Dýchanie prináša viac kyslíka do rôznych častí tela, ktoré sa vám odvďačí zásielkou vyššej hladiny energie. Fantastickým cvičením na podporu dýchania, odbúranie stresu a získanie ohybnosti je napríklad joga.

7. POČÚVAJTE HUDBU - Počúvanie vašej obľúbenej melódie uvoľňuje celý rad pozitívnych chemikálií, ktoré vás doslova „nakopnú“. Štúdia z roku 2011 poukazuje na to, že 15-minútové počúvanie obľúbenej hudby zaplaví mozog dopamínom, mozgovou chemikáliou, ktorá vyvoláva potešenie a pocit odmeny. Ďalej je aktivovaná i hladina serotonínu a oxytocínu. Čím viac je hudba rozmanitejšia, tým je viac stimulujúca.

8. ŽUVAJTE ŽUVAČKU - Zamestnávaním svojich úst udržujete svoju myseľ bdelú. Niektoré štúdie dokazujú, že žuvanie žuvačky môže byť efektívnym spôsobom k redukcii dennej ospalosti, pretože žuvanie stimuluje obeh a aktivuje určité partie mozgu. Nedávne štúdie ďalej hovoria o redukcii úzkosti, zvýšenej koncentrácii študentov a zvýšení porozumenia čítaného textu.

9. TANCUJTE, ALEBO BEŽTE NA RÝCHLU PRECHÁDZKU - Niekedy stačí aj vyjsť po schodoch v administratívnej budove, kde pracujete, aby ste sa udržali bdelí. Vstať a hýbať sa znamená dovoliť endorfínom, aby kolovali. Tieto pozitívne neurotransmitery pomáhajú uvoľniť stres a únavu a uvoľňujú pocity eufórie.

10. DÍVAJTE SA MIMO OBRAZOVKU - Pozerať sa dlhší čas na jeden cieľ, napr. na obrazovku počítača, môže vaše oči poškodiť a môžete zápasiť s tým, aby ste ich vôbec udržali otvorené. Príliš mnoho času pri počítačovej obrazovke oči dráždi, spôsobuje suchosť, napätie, rozmazaný alebo dvojitý pohľad, bolesti hlavy a krku. Poškodenie môžete minimalizovať znížením úrovne žiarenia z obrazovky, častým žmurkaním, zmenou a úpravou polohy, v ktorej sedíte, krátkym cvičením a pohľadom na vzdialený objekt každých 20 minút.

Upozorňujeme: Počet bankových malvérov stúpa

Experti zo spoločnosti Kaspersky Lab odhalili znepokojujúci nárast škodlivého softvéru, ktorého cieľom je ukradnúť prihlasovacie údaje a peniaze z bankových účtov používateľov. Svoje zistenia prezentujú v správe o vývoji hrozieb v 1. štvrťroku 2019, keď objavili takmer 30.000 súborov, ktoré obsahovali tento typ malvéru, pričom v poslednom štvrťroku 2018 ich bolo 18.500. Celkovo bolo zaznamenaných viac ako 300.000 útokov na používateľov.

Trójske kone zamerané na mobilné bankovníctvo sú jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich, flexibilných a nebezpečných typov malvéru. Zvyčajne kradnú finančné prostriedky priamo z bankových účtov mobilných používateľov, avšak niekedy je ich cieľom krádež iného typu poverení. Takýto malvér väčšinou vyzerá ako legitímna aplikácia banky, keď sa však obeť snaží prihlásiť do svojej skutočnej bankovej aplikácie, získajú k nej prístup aj útočníci.
Používatelia čelili rôznym typom bankového malvéru, no jeden bol obzvlášť aktívny: nová verzia škodlivého softvéru Asacub predstavovala až 58,4 % všetkých bankových trojanov, ktoré napadli používateľov. Asacub sa prvýkrát objavil v roku 2015. Útočníci strávili dva roky zdokonaľovaním jeho distribučnej schémy, v dôsledku čoho malvér dosahoval svoj vrchol v roku 2018, keď zaútočil v priemere na 13.000 používateľov denne. Odvtedy sa miera jeho šírenia zastavila, ale naďalej zostáva veľkou hrozbou. Podľa zistení v 1. štvrťroku 2019 cielil Asacub priemerne na 8200 používateľov denne.

streda 29. mája 2019

EU: Hasičská letecká flotila

V posledných rokoch Európa zažila ničivé prírodné katastrofy, ako aj katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou. Lesné požiare, záplavy, búrky a zemetrasenia viedli k stratám na životoch – v roku 2018 ich bolo viac ako sto. Systém rescEU teraz v záujme lepšej ochrany občanov v núdzi posilňuje kolektívnu schopnosť únie predchádzať katastrofám, ktoré ovplyvňujú naše spoločnosti, pripraviť sa a reagovať na ne.

V rámci prípravy na hroziace lesné požiare počas nadchádzajúceho leta Európska komisia uvádza do obehu prvú flotilu hasičských lietadiel v rámci nového systému rescEU na riešenie prírodných katastrof. Počas počiatočného prechodného obdobia bude flotilu rescEU tvoriť zatiaľ sedem hasičských lietadiel a šesť vrtuľníkov. Svoje lietadlá a vrtuľníky poskytlo dočasnej flotile rescEU na rok 2019 už päť členských štátov EÚ, ktoré boli v posledných rokoch často postihnuté lesnými požiarmi. K počiatočnému vybaveniu, ktorým flotila disponuje, patria: 2 lietadlá z Chorvátska, 1 lietadlo z Francúzska, 2 lietadlá z Talianska, 2 lietadlá zo Španielska a 6 vrtuľníkov zo Švédska. Dlhodobým cieľom je pridať ďalšie kapacity a vybavenie a vybudovať stabilnejšiu rezervu rescEU. Komisia spolupracuje so zúčastnenými krajinami na doplnení ďalšieho vybavenia už v nadchádzajúcich týždňoch.

Európska komisia okrem vytvorenia leteckej flotily rescEU posilňuje svoje kapacity v oblasti monitorovania a koordinácie s cieľom pripraviť sa na obdobie lesných požiarov.
- Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni, sa počas leta posilní o podporný tím pre lesné požiare tvorený odborníkmi z členských štátov.
- ERCC bude počas leta organizovať pravidelné videokonferencie s členskými štátmi, ktorých cieľom bude vymieňať si informácie o rizikách požiaru v celej Európe.
- Riziká výskytu lesných požiarov budú monitorované satelitným systémom EÚ Copernicus.
- Všetky členské štáty EÚ a partnerské krajiny sa zúčastnili na každoročnom stretnutí v Bruseli venovanom lesným požiarom, aby sa pripravili na nadchádzajúce obdobie lesných požiarov.
- V posledných mesiacoch sa uskutočnilo niekoľko požiarnych cvičení v teréne zameraných na lesné požiare. Patrili k nim aj modulové cvičenia MODEX v teréne zamerané na civilnú ochranu a lesné požiare, ktoré sa konali od 7. do 10. apríla 2019 na chorvátskom ostrove Cres za účasti odborníkov a záchranných tímov z rôznych krajín EÚ. Ďalšie cvičenia sa uskutočnili v chorvátskom Splite a vo francúzskom Aix-en-Provence.

Radíme: Ako nepremeškať úložné lehoty počas dovolenky

Veľa podnikateľov zabúda na to, že elektronická komunikácia medzi nimi a štátom prebieha aj počas ich neprítomnosti v práci. Vyhnite sa preto noseniu počítača na pláž či do hôr a užite si dovolenku. 

V prípade dlhodobej absencie v prostredí e-schránky môžete: 
- oprávniť vierohodnú osobu (kolega, zamestnanec, rodinný príslušník...) na prístup a disponovanie s vašou e-schránkou, 
- nastaviť sebe a oprávnenej osobe notifikácie oznamujúce prijatie elektronickej správy do vašej e-schránky. O aktivite vo vašej elektronickej schránke tak bude okrem vás vedieť aj vami oprávnená osoba, ktorá za vás môže prevziať dôležité rozhodnutie. V zmysle zákona o e-Governmente sa považuje rozhodnutie do vlastných rúk za doručené aj v prípade, ak ho adresát neprevezme.

ĎALŠIE TIPY PRED VYCESTOVANÍM: 
 Skontrolujte si aktuálnu situáciu v krajine, kam sa chystáte 
 Registrujte sa v online systéme MZV SR, v prípade nebezpečenstva budete vopred upozornení 
 Skontrolujte si potrebu víz a potrebnú dobu platnosti cestovného dokladu 

Trend: Televízií pripojených k internetu pribúda

S pojmom HbbTV sa už na Slovensku stretla takmer tretina respondentov a skoro dve tretiny internetových používateľov už má svoju televíziu pripojenú k internetu. Čo o HbbTV ale Slováci vedia a ako k nemu pristupujú?

Podľa prieskumu Nielsen Admosphere ( na vzorke 500 respondentov starších než 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panela) počet televízií pripojených k internetu mierne vzrastá: dnes ju má doma už nadpolovičná väčšina, 69 % respondentov (minulý rok to bolo 64 %, o 5 % menej). Avšak miera využívania funkcií, ktoré tieto smart TV ponúkajú, zostáva takmer rovnaké. Z tých, ktorí majú televíziu s internetovým pripojením, využíva smart funkcie 33 % opýtaných často (raz za týždeň) a 30 % veľmi často (skoro každý deň).

Najviac opýtaných využívajúcich smart TV používa na tomto zariadení YouTube (84 %), čo taktiež zodpovedá minuloročným údajom. Na druhom mieste je potom internetový prehliadač (46 %), aplikácie pre sledovanie filmov z archívu alebo požičovne filmov (33 %), a taktiež aplikácie pre prehrávanie/streamovanie hudby (20 %). Poradie funkcií, ktoré používatelia používajú najviac zostalo teda totožné s údajmi z minulého roka.

Čo sa týka znalosti pojmu HbbTV, t.j. hybridnej televízie, uviedli internetoví Slováci, že prevažne nevedia, čo to znamená (71 %). Toto číslo zostáva v porovnaní s minulým rokom takmer rovnaké. Neznalosť sa aj tento rok týkala viac žien než mužov. Percento divákov, ktorí HbbTV poznajú a na svojej televízií ho aj využívajú, zostalo tiež rovnaké (5 %). Za najviac prínosné služby, ktoré ponúkajú funkcie HbbTV, považujú internetoví používatelia prístup do video archívu televíznych relácií jednotlivých staníc (63 %), pohodlnejší prístup k internetovému obsahu (YouTube, Facebook a ďalšie webové služby) a online službám televíznych staníc (53 %) a exkluzívny obsah doplňujúci a rozširujúci klasické televízne vysielanie (28 %).

utorok 28. mája 2019

Radíme: Očkovanie pred exotickou dovolenkou

Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia pred cestou do exotických krajín patrí očkovanie, informovanie sa o epidemiologickej situácii, ale aj overenie si hygienických podmienok v cieľovej oblasti. 

Úrad verejného zdravotníctva SR ďalej odporúča vybaviť sa do oblastí so zvýšeným výskytom komárov prípravkami proti tomuto hmyzu, čiže repelentmi a vhodným oblečením, akým je napríklad košeľa s dlhým rukávom a dlhé nohavice, predovšetkým za súmraku. Je tiež dôležité venovať pozornosť hygiene rúk a často si ich umývať rovnako hygiene potravín a vody. Potraviny je potrebné  konzumovať čisté a dostatočne tepelne spracované, neodporúča sa jesť neumytú surovú zeleninu a ovocie. Vhodné je piť balenú vodu. V rámci pobytu na slnku sa odporúča nosiť pokrývku hlavy za účelom predchádzania úpalu a používať opaľovacie prípravky podľa citlivosti pokožky. Deti mladšie než jeden rok by sa nemali vôbec vystavovať priamemu slnečnému žiareniu!

Medzi očkovania, ktoré sa môžu vyžadovať pri vstupe do niektorých krajín, patria podľa hygienikov očkovanie proti žltej zimnici, meningokokovým nákazám a poliomyelitíde. Žltá zimnica sa vyskytuje najčastejšie vo vybraných krajinách Afriky a Latinskej Ameriky. Očkovania proti meningokokovým nákazám sa napríklad vyžadujú pri vstupe do Saudskej Arábie, najmä pri pútnických cestách. Očkovanie proti poliomyelitíde môžu niektoré krajiny vyžadovať najmä od osôb, ktoré prichádzajú z endemických oblastí. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A a B, japonskej encefalitíde, brušnému týfusu, besnote, cholere a iným infekčným ochoreniam preventabilných očkovaním sú viac-menej odporúčané. Cestovatelia by si mali pozrieť na webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najaktuálnejšie rizikové oblasti pre jednotlivé druhy očkovania preventabilných infekčných chorôb a tiež zoznam krajín s povinným alebo odporúčaným očkovaním proti žltej zimnici. Úrad považuje rovnako za vhodné kontaktovať centrá pre cudzokrajné choroby v SR, ktoré poskytujú nielen informácie o očkovaní, ale aj samotné očkovanie a komplexné zdravotné služby pred vycestovaním. Centrá pre cudzokrajné choroby zamerané výlučne na komplexné služby pred cestou do zahraničia sa nachádzajú v niekoľkých mestách v rámci Slovenska, a to v Bratislave, Nitre, Žiline, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach.

Tvorba protilátok po aplikovaní očkovania trvá určitý čas, väčšinou je to 10 dní. Cestovateľom ochrancovia verejného zdravia odporúčajú navštíviť lekára za účelom očkovania hneď, ako sa rozhodne cestovať. Niektoré druhy môžu vyžadovať viac dávok očkovacej látky s určitým časovým odstupom. Očkovanie cestovateľov nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Aktuálne: Vypni telku, zapni seba!

Do kampane Vypni telku, zapni seba! sa od pondelka zapojí viac ako 4000 detí. Výzvu nepozerať týždeň televíziu, nehrať hry na mobile a počítači a nahradiť virtuálne četovanie za osobné zážitky prijali deti z celého Slovenska. 

Podľa organizátora eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí skupiny tvoria členovia 110 detských skupín a školských kolektívov z celého Slovenska. Kampaň je zameraná na aktívne prežívanie voľného času. Dobrovoľníci pripravili pre deti v tomto týždni zážitkové programy ako alternatívu k pasivite za obrazovkami.
 
Hlavno u témou tohto ročníka je heslo Vysielame naživo. Túto tému rozvíjajú animátori a pedagógovia tvorivým spôsobom podľa pripraveného metodického materiálu a navrhnutého harmonogramu týždňa. V pondelok išlo o tému hráme sa naživo, v utorok tvoríme naživo, v stredu budú zapojené deti športovať naživo, vo štvrtok sa budú naživo rozprávať. Koniec pracovného týždňa bude patriť téme spievame a tancujeme naživo a cez víkend oslávia zúčastnení Medzinárodný deň detí.

Deti budú počas tohto týždňa na znak svojho záväzku nosiť náramok s logom kampane. Každý účastník dostal dva náramky. Jeden pre seba a druhý pre kamaráta.
Takýmto spôsobom sa počet účastníkov môže navýšiť až na 8000.

Novinky: 100- a 200-eurové bankovky

Národná banka Slovenska (NBS) spolu s ostatnými centrálnymi bankami eurozóny začne od utorka 28. mája 2019 vydávať do obehu posledné dve nominálne hodnoty zo série Európa, a to 100- a 200-eurové bankovky.

Bankovky 100 a 200 eur prvej série nie je potrebné vymieňať v bankách, sú aj naďalej platné zákonné platidlo a ich výmena podobne ako predchádzajúcich nominálnych hodnôt prebehne postupne v rámci normálneho peňažného cyklu. NBS bude spolu s novými bankovkami vydávať do obehu aj zostávajúce zásoby 100- a 200-eurových bankoviek prvej série, a to až do vyčerpania ich zásob. Uvedené bankovky sú najvyššie nominálne hodnoty série Európa a 500-eurová bankovka v tejto sérii vydaná nebude. Doteraz vydané 500-eurové bankovky aj naďalej zostávajú zákonným platidlom a môžu sa používať v peňažnom obehu. NBS a ani ostatné centrálne banky Eurosystému ich však už do obehu nevydávajú.

Celkovo bolo vytlačených 2,3 miliardy kusov 100-eurových a 0,7 miliardy nových 200-eurových bankoviek. Nové bankovky majú vynovený vzhľad, zdokonalené ochranné prvky a zjednotenú výšku na výšku 50-eurovej bankovky. Ľudia si pravosť bankoviek môžu overiť, a to hmatom, pohľadom a naklonením. Vyznačujú sa vyspelými bezpečnostnými prvkami, okrem iného satelitným hologramom, hologramom s portrétom mytologickej Európy, vystupujúcou tlačou a mnohým ďalším.  Ich pravosť sa dá podľa NBS bezpečne skontrolovať v priebehu niekoľkých sekúnd.

pondelok 27. mája 2019

Upozorňujeme: Podozrivý internetový predaj

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky upozornil na internetový predaj kozmetického výrobku, ktorý nespĺňa zákonné povinnosti. V ponuke viacerých internetových obchodov je označený rôznymi názvami, napr. Perle Bleue Visage Care Moisturise, Perle Bleue Active Age.

Pri on-line predaji zároveň chýba kontak na prevádzkovateľa obchodu aj obchodné podmienky. Hlavný hygienik SR Ján Mikas tak poukazuje na fakt, že takýmito obchodnými praktikami dochádza k porušeniu spotrebiteľských práv, najmä práva na informácie, práva na reklamáciu, práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, práva na vrátenie kúpnej ceny a ďalšie. Domény sú pravdepodobne registrované v Poľsku, teda mimo kontrolných kompetencií ÚVZ SR.

Spotrebiteľom sa aj v tomto prípade odporúča zvážiť rozhodnutie o kúpe prostredníctvom stránok nespĺňajúcich dodržiavanie spotrebiteľských práv.

EU: Spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci

Po zákaze nekalých obchodných praktík a zlepšení spolupráce výrobcov Európska komisia (EK) predkladá tretí návrh na zlepšenie spravodlivosti v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktorým sa zavádza väčšia transparentnosť v súvislosti so spôsobom informovania o cenách v rámci reťazca.

Na základe návrhu EK sa sprístupnia kľúčové informácie o spôsobe určovania cien agropotravinových výrobkov v jednotlivých fázach potravinového dodávateľského reťazca. Rozdiely v nákupnej a predajnej cene môžu poskytnúť informácie o nákladoch na jednotlivých stupňoch (ako sú doprava, poistenie, uskladnenie atď.) medzi predávajúcim a kupujúcim. Väčšia transparentnosť môže viesť k lepším obchodným rozhodnutiam a prehĺbiť dôveru v čestné obchodovanie v jednotlivých fázach potravinového dodávateľského reťazca. Prístup k včasným a ľahko dostupným informáciám o vývoji na trhu je kľúčový aj z hľadiska efektívnej hospodárskej súťaže na svetových trhoch.

Hoci je k dispozícii veľké množstvo informácií o vývoji na poľnohospodárskych trhoch (ceny, objemy výroby, zásoby atď.), neexistujú takmer žiadne trhové informácie o ostatných kľúčových trhoch v agropotravinovom dodávateľskom reťazci, konkrétne o spracovateľských a maloobchodných trhoch existujúcich medzi poľnohospodármi a spotrebiteľmi. V dôsledku tejto informačnej asymetrie medzi poľnohospodármi a ostatnými aktérmi v potravinovom reťazci majú poľnohospodári značne nevýhodné postavenie na trhu a narúša sa dôvera v čestné obchodovanie. Uvedený nedostatok informácií o vývoji na trhu od spracovateľov a maloobchodníkov sa označuje za „čiernu skrinku“ agropotravinového dodávateľského reťazca a dnešným návrhom sa táto skrinka odomyká.

Navrhované opatrenia sa budú týkať sektora mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, plodín pestovaných na ornej pôde, cukru a olivového oleja. Vychádzajú z existujúcich systémov a postupov zberu údajov, ktoré už sú zavedené v praxi a prostredníctvom ktorých prevádzkovatelia a členské štáty poskytujú EK informácie o trhu, no teraz by mali mať širšie uplatnenie. Za zber údajov o cenách a trhu bude zodpovedný každý členský štát. Komisia odporúča členským štátom, aby v snahe znížiť administratívnu záťaž zvolili nákladovo najefektívnejší prístup a nezamerali sa na malé a stredné podniky. Členské štáty oznámia tieto údaje EK, ktorá ich následne sprístupní na svojom portáli pre agropotravinové údaje a na webovom sídle stredísk EÚ pre monitorovanie trhov. Je nevyhnutné, aby členské štáty včas poskytovali presné informácie.

V súlade s postupmi EK týkajúcimi sa lepšej tvorby práva sa jej návrh uverejňuje na účely 4-týždňovej verejnej konzultácie. Následne ho Európska komisia prijme a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti je šesť mesiacov po prijatí.

Radíme: Ako správne držať volant

Mnohí si ešte pamätajú poučku z autoškoly, že správne držanie volantu je v polohe „o desať dve“. Toto pravidlo platilo pri starých autách s podstatne väčším volantom a bez posilňovača riadenia. Pri súčasných vozidlách je držanie volantu vďaka jeho tvaru, veľkosti a celkovému riešeniu iné.

Kedysi všade odporúčané držanie volantu v polohe „o desať dve“ malo svoj dôvod pri starších automobiloch s obrovskými vencami volantov bez airbagov, kedy bolo treba mať na zatáčanie poriadnu silu. „Význam polohy o desať dve stráca zmysel predovšetkým v tom, že ruky nevedú volant presne a nestabilizujú sa. Pri náhlom manévri potom nemôžete otočiť volantom o taký uhol, ako je potrebné. Preto u dnešných menších volantoch s posilňovačmi riadenia a airbagmi je jediná správna poloha držania v polohe trištvrte na tri“, vysvetľuje Petr Vaněček. Inak v kritickej situácii nebudete mať dostatok času volant správne uchopiť a vykonať potrebný manéver. A hrozí, že pokiaľ dôjde ku kolízii, tak vám ruky, ktoré smerujú priamo cez volant, môže vystrelený airbag vážne zraniť. Rovnako dôležité je uvoľnené držanie volantu. Predídete tak únave a nepríjemným kŕčom v rukách, pričom budete zároveň oveľa lepšie „cítiť“ informácie, ktoré vám automobil prostredníctvom volantu z cesty posiela.

Za zmienku stojí tiež správne sedenie za volantom. Za volantom by sa nemalo ležať, ale ani sa hrbiť s nosom prilepeným na čelnom skle. Oba prípady sú totiž pre samotného vodiča veľmi nebezpečné. „Nastavte si sedadlo tak, aby nohy boli pri zašliapnutí pedálov mierne pokrčené v kolenách a pritom ste sa dotýkali operadla celou plochou chrbta. Vďaka tomu budete prirodzene vnímať polohu vozidla za jazdy a včas ucítite prípadný prichádzajúci šmyk na ceste. Pokiaľ je vodič opretý a natiahne pred seba ruku, volant by mal byť na úrovni hodiniek na vašom zápästí“, radí P. Vaněček. 

piatok 24. mája 2019

Upozorňujeme: Nárast falošných kryptomenových aplikácií

Výskumníci ESET analyzovali viacero falošných kryptomenových aplikácií, ktoré sa nachádzali v oficiálnom obchode Google Play. V tomto digitálnom obchode sa objavili v čase obnoveného rastu kryptomeny bitcoin. V prípade ďalšieho nárastu ceny bitcoinu bude pravepodobne ďalej rásť aj počet falošných aplikácií.

Prvá aplikácia sa vydáva za populárnu kryptomenovú peňaženku s názvom Trezor, používa aj jej názov. „Pri analýze sme zistili, že vďaka viacerým bezpečnostným vrstvám skutočného Trezoru nemôže táto aplikácia uškodiť reálnym Trezor používateľom", vysvetľuje analytik Lukáš Štefanko. Predstavitelia skutočnej peňaženky Trezor však vyjadrili obavu, že emailové adresy zozbierané cez takéto falošné aplikácie môžu byť neskôr zneužité na phishingové útoky. 

Druhou aplikáciou je Coin Wallet, ktorá má s falošným Trezorom spoločný zdrojový kód a rozhranie. Coin Wallet sa vydáva za peňaženku vhodnú pre viaceré kryptomeny. Štefanko varuje, že jej skutočným cieľom je naviesť používateľov k tomu, aby svoju kryptomenu odoslali do peňaženiek útočníkov.

Tieto falošné aplikácie už boli nahlásené bezpečnostnému tímu Google a taktiež predstaviteľom skutočnej Trezor aplikácie. Aktuálne sa už žiadna z falošných aplikácií v oficiálnom obchode Google Play nenachádza, pribudnúť však môžu nové.

GDPR: Situácia po roku

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018. Takmer všetky členské štáty odvtedy prispôsobili svoje vnútroštátne právne predpisy v zmysle nariadenia GDPR. Za presadzovanie nových pravidiel sú zodpovedné vnútroštátne orgány pre ochranu údajov a túto činnosť dokážu lepšie koordinovať vďaka novým mechanizmom spolupráce a Európskemu výboru pre ochranu údajov. Vydávajú usmernenia o kľúčových aspektoch nariadenia GDPR, ktoré majú podporiť vykonávanie nových pravidiel.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je jednotný súbor pravidiel založených na spoločnom prístupe Európskej únie (EÚ) k ochrane osobných údajov, ktoré sú priamo uplatniteľné v členských štátoch. Posilňuje dôveru, keďže poskytuje jednotlivcovi kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, a zároveň zaručuje voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ. Ochrana osobných údajov je v Európskej únii základným právom. A ako sme na tom my Slováci? Na otázku, či už niekedy počuli o GDPR odpovedalo pozitívne 83 % Slovákov a až 49 % Slovákov uviedlo, že vie, čo znamená GDPR. Týmito číslami sme sa dostali na piate miesto v rebríčku o vedomostiach k GDPR. Najlepším prehľadom o ochrane osobných údajov spomedzi členských štátov sa môžu pochváliť obyvatelia Švédska.

Na podujatí, ktoré sa bude konať 13. júna, preskúma Európska komisia prvý rok uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov a pripraví správu o uplatňovaní nových pravidiel v roku 2020. Zverejnia sa tiež prvé výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra o ochrane údajov, v rámci ktorého sa zhromaždili názory vyše 27.000 ľudí z celej EÚ. Európska komisia zverejní úplné výsledky Eurobarometra pri príležitosti výročného podujatia, ktoré sa uskutoční 13. júna t.r.

Google Street View: Návrat na slovenské cesty

Počas tohto leta budú na Slovensku opäť jazdiť autá Google Street View a aktualizovať snímky v Mapách Google. Bude ich sprevádzať špeciálne zariadenie Street View Trekkerom na snímanie pri chôdzi. Kompletné fotografické vybavenie je zmenšené tak, aby sa zmestilo do batoha, ktorý na chrbte nesie operátor. Ten sa tak dostane aj na miesta, kde nemožno zájsť autami. Trekker bude využitý najmä na snímanie peších zón a ulíc v šiestich najväčších slovenských mestách, vrátane Bratislavy, Košíc, Prešova, Nitry, Žiliny a Banskej Bystrice.

Vďaka službe Google Street View majú už dnes používatelia príležitosť navštíviť väčšinu slovenských miest, viaceré hrady a zámky, nechýba ani prírodné dedičstvo, vrátane národných parkov. Google si uvedomuje, že sa infraštruktúra, a to najmä v mestách, mení v čase a neustále vyvíja, preto je potrebné snímky pravidelne aktualizovať. Nové snímanie tak napomáha tomu, aby sa používatelia dokázali ešte lepšie zorientovať. 

Služba Street View je populárnou funkciou na Mapách Google, ktorá je momentálne dostupná vo viac ako 88 krajinách sveta, vrátane Antarktídy a Arktídy. Umožňuje zobrazovať 360-stupňové snímky ulíc, ale aj prírodných a kultúrnych pamiatok. Na Slovensku je Street View dostupné od roku 2012 a lokálne snímky sú pravidelne aktualizované, aby poskytovali čo najvernejší obraz reality. Okrem ulíc a ciest zachytil Google na Slovensku aj pešie zóny slovenských miest ako aj ďalšie autom nedostupné miesta. Na snímanie pre Street View už boli na Slovensku využité okrem Street View Trekkera aj Street View trojkolka a Street View trojnožka. Vďaka nim sa môžu používatelia napríklad poprechádzať okolo Popradského plesa, navštíviť Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, či zájsť do prírody do Národného parku Slovenský raj.

Každému publikovaniu zhromaždených snímok predchádza spracovanie pomocou špeciálnej technológie, ktorá rozmazáva tváre ľudí a poznávacie značky áut, aby ich nebolo možné identifikovať a ochránilo sa tak ich súkromie. Street View ponúka funkciu dodatočného rozmazania snímok (jednotlivca, auta, domu a pod.), o ktoré je možné požiadať stlačením tlačidla „Nahlásiť problém“ v pravom dolnom rohu ľubovoľného obrázka. Služba je dostupná v rámci Máp Google, na desktope aj v mobilných zariadeniach a takisto aj v službe Google Earth. 

štvrtok 23. mája 2019

Upozorňujeme: Nakupujte len cez overené e-shopy

Na Slovensku aj v zahraničí sa množia prípady, keď e-shopy ponúkajú tovar za veľmi nízke ceny. Často sa tvária, že predávajú značkový tovar, zobrazujú sa aj na sociálnych sieťach a ľudia ich zdieľajú. Podvod sa zistí až po zaplatení a nedodaní tovaru, kedy a e-shop už zmizne.

Podvodníci môžu takto nielen jednorazovo vylákať peniaze, ale aj zbierať osobné údaje – teda meno, priezvisko, email a aj údaje o platobnej karte, ktorú môžu následne ďalej zneužiť. Aj napriek takýmto varovaniam odborníkov či polície podvodov pri on-line nákupoch neustále pribúda. Dokazuje to aj prieskum Uniqa poisťovne, podľa ktorého sa ľudia sa stávajú obeťou najčastejšie pri nákupoch a platbách cez internet. „Až 62 % prípadov spotrebiteľských sporov, ktoré riešia poisťovne, sa týka nákupov cez internet a až 65 % ľudí sa pri použití platobnej karty na internete obáva, že sa stane obeťou podvodu", uviedol Róbert Koch.

Podľa odborníkov je možné falošný alebo nedôveryhodný e-shop niekedy spoznať už na prvý pohľad. Zlá gramatika (nepresný preklad do slovenčiny zahraničnými útočníkmi), neúplné alebo chýbajúce informácie o prevádzkovateľovi obchodu, nereálne nízke ceny, ale aj chýbajúce kontaktné údaje či jediný možný spôsob platby kartou. „Ďalším typickým výkričníkom býva chýbajúce šifrovanie komunikácie (https na začiatku www adresy), prípadne problémy s elektronickým certifikátom, na ktoré zvyčajne upozorní prehliadač. Žiadny seriózny obchod nebude od svojich zákazníkov požadovať zadanie citlivých údajov prostredníctvom nezabezpečeného kanála", upozorňuje špecialista na digitálnu bezpečnosť Peter Stančík. 

„V prípade, že sa stanete obeťou podvodu, alebo sa sporíte s e-shopom pre poškodený alebo nedodaný tovar, máte nárok na finančnú a právnu pomoc z poisťovne, pokiaľ máte k poisteniu domácnosti pripoistené aj kybernetické riziká. Ak si kúpite niečo cez internet a e-shop medzičasom zanikne, pričom tovar nebol doručený, poisťovňa poskytne právnu pomoc a ak sa spor nepodarí vyriešiť do 3 mesiacov, poisťovňa uhradí vzniknutú škodu do limitu plnenia", radí R. Koch. To isté platí v prípade nedoručeného, poškodeného alebo nekompletne dodaného tovaru. Podmienkou je, že musí ísť o nový tovar.

SR: Upozornenia o konci platnosti technickej a emisnej kontroly

V niektorých oblastiach Slovenska boli zaznamenané zvýšené čakacie lehoty na absolvovanie technickej a emisnej kontroly. Je to dôsledok zvýšeného odborného dozoru spojeného s využitím monitorovacích záznamových zariadení druhej generácie, ktoré sa zaviedli na základe zákona. 

Na pracoviskách technickej a emisnej kontroly pribudli kamery, ktoré dôkladnejšie pokryjú celý priebeh kontrol. Zámerom má byť, aby sa kontroly robili poctivejšie a aby na cestách jazdili bezpečnejšie autá. Súčasne sa podľa rezortu dopravy potvrdzuje, že rozhodnutie zvýšiť kapacity siete STK z minulého roka bolo správne. Keďže tieto stanice sa ešte iba budujú, rezort dopravy reagoval na zvýšený nápor na vykonanie kontrol úpravou zmeny lehôt v notifikáciách, ktoré registrovaných vodičov včas upozornia na končiacu sa platnosť technickej a emisnej kontroly. SMS alebo emailové upozornenia budú odosielané prevádzkovateľom vozidiel, ktorí sa zaregistrovali na stránke jiscd.sk v lehotách 30 a 60 dní pred koncom platnosti TK a EK.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo 48 rozhodnutí o povolení na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete. Zo  zoznamu vydaných povolení už má vydané oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly jedna spoločnosť. Ostatné subjekty sú stále v rôznom štádiu rozpracovanosti. Kontrolné stanice budú musieť mať svoje materiálne a technické zabezpečenie, vrátane personálneho obsadenia ľudí, ktorí budú mať potrebné certifikáty a absolvovať potrebné školenia.

Radíme: Skryté kamery odhalí aj mobilný telefón

Zneužívanie skrytých kamier na špehovanie hostí v prenajatých ubytovacích zariadeniach vyvoláva v súčasnosti záujem verejnosti, ale pre bezpečnostný priemysel nie sú takéto praktiky žiadnou novinkou. Sledovacie zariadenia môžu podľa expertov Kaspersky Lab cieliť na podnikateľov či zamestnancov firiem, politikov, aktivistov alebo novinárov.

Tajné sledovanie predstavuje rastúce riziko, ktorému čelia ľudia na cestách. Medzi ďalšie riziká patrí špehovanie zacielené na digitálne zariadenia, akými sú laptopy, telefóny a informácie, ktoré sú v nich uložené. Aj mobilný telefón však môže poslúžiť na odhalenie kamier, ktoré používajú infračervené osvetlenie, pretože kamery v mobilných telefónoch ho dokážu detegovať.
 
„Ako bezpečnostní výskumníci sme neustále na cestách a uvedomujeme si potenciálne bezpečnostné hrozby. Správy o špehovaní hostí v prenajatých ubytovacích zariadeniach sú dôkazom, že tajné sledovanie nie je len niečo, čo sa deje vo filmoch, ale aj v realite. Aby ste boli v bezpečí, nemusíte si zaobstarať špičkové technológie a zavádzať drahé opatrenia. Základná súprava nástrojov a sedliacky rozum postačia na to, aby boli vaše digitálne zariadenia a informácie v bezpečí a vy si môžete užívať váš výlet bez obáv", uviedol Marco Preuss.

streda 22. mája 2019

EU: Nové pravidlá pre jednorazové plasty

Rada Európskej únie prijala ambiciózne opatrenia navrhnuté Európskou komisiou na riešenie problému morského odpadu pochádzajúceho z 10 typov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach, ako aj z opusteného rybárskeho výstroja a oxo-degradovateľných plastov.

Pravidlá týkajúce sa jednorazových plastových predmetov a rybárskeho výstroja prinášajú rôzne opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať na rôzne výrobky a ktoré EÚ stavajú do čela celosvetového boja proti morskému odpadu. Ak existujú ľahko dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov, napr. príborov, tanierov a slamiek bude zakázaný. V prípade ostatných výrobkov sa dôraz kladie na obmedzenie ich používania prostredníctvom vnútroštátneho zníženia spotreby, na požiadavky na dizajn a označovanie a na povinnosti výrobcov v oblasti odpadového hospodárstva a odstraňovania odpadu.

Nové pravidlá sú primerané a prispôsobené tak, aby priniesli čo najlepšie výsledky. Inými slovami, na rôzne výrobky sa budú uplatňovať rôzne opatrenia:
- Zákaz vybraných jednorazových výrobkov z plastu, pre ktoré existujú na trhu alternatívy: vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, miešadlá, paličky na balóny, ako aj poháre, nádoby na potraviny a nápoje z expandovaného polystyrénu a všetky výrobky oxo-degradovateľných plastov.
- Opatrenia na zníženie spotreby nádob na potraviny a pohárov na nápoje vyrobených z plastov a osobitné označovanie a etikety na určité výrobky.
- Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov zahŕňajúce náklady na čistenie odpadu uplatňované na také výrobky ako tabakové filtre a rybársky výstroj.
- 90 % cieľ triedeného zberu plastových fliaš do roku 2029 (77 % do roku 2025) a zavedenie dizajnových požiadaviek na pripojenie vrchnákov k fľašiam, ako aj cieľ začlenenia 25 % recyklovaných plastov do PET fliaš od roku 2025 a 30 % do všetkých plastových fliaš od roku 2030.

Po rozhodnutí Rady EÚ bude nasledovať uverejnenie textu v Úradnom vestníku Európskej únie. Smernica nadobudne účinnosť 20 dní po jej uverejnení. Členské štáty budú mať potom dva roky na jej transpozíciu do svojich právnych predpisov. Smernica obsahuje rôzne dátumy transpozície pre určité opatrenia:
- Zákaz a povinnosti týkajúce sa označovania sa budú musieť zaviesť do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti.
- Pripojené vrchnáky a viečka na všetkých nápojových nádobách do 3 litrov sa budú musieť zaviesť do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti smernice.
- Dodatočné povinnosti týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa budú musieť implementovať od januára 2023 do 31. decembra 2024 v závislosti od výrobku.

Eurovoľby: Infolinka pre voličov

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. Špeciálne zriadená infolinka bude fungovať až do uzavretia volebných miestností v sobotu o 22. hodine. Telefónne čísla linky sú určené pre verejnosť a nie pre komunikáciu s médiami!

Ministerstvo vnútra v pondelok 20. mája 2019 sprístupnilo informačnú linku k voľbám do Európskeho parlamentu - na telefónnych číslach 02/5094 2317, 02/ 5094 2312 v čase od 7.30 h do 15.30 h počas celého týždňa môžete odborným pracovníkom ministerstva vnútra klásť otázky týkajúce sa volieb. V sobotu 25. mája bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu, alebo
na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Hlasovací preukaz je možné vybaviť do piatka 24. mája 2019 v mieste trvalého pobytu v úradných hodinách obce/mesta, a to buď osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Technology Fast 50: Otvára sa 20. ročník súťaže

Registrácia do jubilejného ročníka súťaže Technology Fast 50 je spustená. Súťaž pre rýchlorastúce technologické spoločnosti má pred sebou už 20. ročník. Technologickým spoločnostiam poskytuje platformu, na ktorej môžu prezentovať svoju pozíciu v odvetví technológií.

Technology Fast 50 v strednej Európe je rebríček, ktorý hodnotí 50 rýchlorastúcich verejných a súkromných technologických spoločností na základe percentuálneho rastu výnosov za 4 roky a zahŕňa všetky súvisiace odvetvia – komunikácie, zelené technológie, fintech, hardvér, zdravotníctvo a biotechnológie, médiá, zábavný priemysel a softvér. Súťaž je rozdelená do troch kategórií: Fast 50 (hlavná kategória), Vychádzajúce hviezdy (najmladšie spoločnosti) a Veľká päťka (najväčšie spoločnosti) a udeľujú sa v nej dve ceny – Cena za najväčšiu inováciu a Cena za sociálnu inováciu.
Rebríček Fast 50 má dosah ďaleko za hranice strednej Európy. Všetky zúčastnené spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá rebríčka, majú príležitosť zaradiť sa aj do rebríčka Deloitte Fast 500 v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA).

„Veľké aj malé, verejné aj súkromné, rýchlorastúce spoločnosti, ktoré prispievajú k inováciám a prinášajú radikálnu zmenu na slovenskom trhu, si zaslúžia podporu a ocenenie. Spoločnosť Deloitte sa pred dvadsiatimi rokmi rozhodla pomôcť rozvíjajúcemu sa technologickému sektoru v krajinách strednej Európy získať uznanie. Počet prihlášok do súťaže Technology Fast 50 dokazuje, že spoločnosti vnímajú túto súťaž ako prostriedok na získanie ocenenia v regióne, v Európe, ale aj vo svete", uviedla Ivana Lorencovičová.

utorok 21. mája 2019

Radíme: Jarná únava

S nepríjemnými príznakmi jarnej únavy sa stretne 50 až 70 % ľudí. Jarná únava síce nie je choroba, ale nedostatok energie, vyčerpanosť po psychickej či fyzickej stránke dokáže skomplikovať život. 

Fyziologička Katarína Babinská upozorňuje, že na jar je potrebná zdravá a pestrá strava a konzumovať výživovo hodnotné potraviny bohaté na chýbajúce vitamíny, minerály, vlákninu a fytochemikálie. Nesmierne dôležitý je správny pitný režim, nedostatok tekutín iba zhorší prejavy jarnej únavy. Ľudské telo denne stráca 1,5 až 2 litre tekutín, ktoré je potrebné nahradiť. Ideálnym nápojom je voda či stolové minerálne vody. Ovocné a bylinkové čaje vzpružia svojimi povzbudzujúcimi účinkami, ovocné a zeleninové smoothie nápoje zasa ponúkajú vitamíny a minerálne látky. Ovocie a zelenina by mali byť súčasťou každého denného pokrmu. V zdravej strave by nemali chýbať celozrnné obilninové výrobky, rastlinné oleje, orechy a rovnako zelené vňate, strukoviny či kyslomliečne výrobky.

Proti jarnej únave pomáha bojovať tiež pohyb. Pri pohybe nie sú dôležité intenzívne výkony, ale najmä pravidelnosť. Pre zabránenie jarnej únave sa treba pohybovať podľa možnosti každý deň a na čerstvom vzduchu, no zároveň si dopriať aj dostatok spánku a odpočinku. Účinným prostriedkom je otužovanie, sauna či joga.

Príčiny jarnej únavy nie sú doteraz známe. „Úlohu hrá meniaca sa dĺžka dňa, predpokladá sa aj spolupôsobenie častých výkyvov počasia, príznačných pre jarné obdobie. Svoj podiel však má aj životospráva. V zime konzumujeme sýtejšie pokrmy, naopak, menej čerstvého ovocia a zeleniny. V nepriaznivom zimnom počasí je menej i pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu", doplnila K. Babinská. V zimnom období tiež na ľudí častejšie útočia choroby a oslabený organizmus sa ťažšie vyrovnáva so zmenami počasia.

EU: Dezinformačné opatrenia

Európska komisia (EK) zverejnila správy o pokroku, ktorý v apríli 2019 dosiahli internetové spoločnosti Facebook, Google a Twitter v rámci boja proti dezinformáciám. Všetky tri on-line platformy sú signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

Uvedené spoločnosti sa v rámci kódexu z októbra 2018 zaviazali podávať mesačné správy o opatreniach prijatých pred voľbami do Európskeho parlamentu (23. - 26. máj). Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip, eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová, eurokomisár pre bezpečnostnú úniu Julian King a eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová v spoločnom vyhlásení uviedli, že uznávajú pokračujúci pokrok, ktorý dosiahli Facebook, Google a Twitter v súvislosti so svojimi záväzkami zvýšiť transparentnosť a chrániť integritu eurovolieb.
V spoločnom vyhlásení vítajú opatrenia, ktoré všetky tri platformy prijali proti manipulačnému správaniu, vrátane koordinovaných dezinformačných operácií. Poskytli tiež údaje o opatreniach na zlepšenie kontroly umiestnenia reklám. Je však potrebné urobiť viac na posilnenie integrity ich služieb, vrátane reklamných služieb. Poskytnuté údaje ešte stále nie sú dosť podrobné, aby umožnili nezávislé a presné posúdenie toho, ako opatrenia týchto platforiem skutočne prispeli k zníženiu šírenia dezinformácií v Európskej únii (EÚ).

Komisia upozornila, že okrem európskych volieb by všetci signatári kódexu mali zintenzívniť svoje úsilie o rozšírenie spolupráce s kontrolnými orgánmi vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj o posilniť postavenie užívateľov a výskumnej komunity.
Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ sa budú zaoberať otázkou šírenia dezinformácií na júnovom zasadnutí Európskej rady.

e-Government: Tri novely zákonov

Zákon o eGovernmente umožní už aj stredoškolákom komunikovať so štátom elektronicky a banky budú môcť overovať svojich klientov pomocou eID. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov zas prinesie značné zjednodušenie pre žiadateľov.

Ide o tzv. druhú vlnu boja proti byrokracii. Od septembra do decembra tohto roku tak budú občania a podnikatelia odbremenení od povinnosti dokladovať až 11 ďalších výpisov či potvrdení. Konkrétne pôjde o zrušenie papierových potvrdení o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, sociálnom poistení, potvrdení o nedoplatkoch na daniach a o návšteve školy. „Ročne sa takýchto potvrdení o návšteve školy vydá viac ako 1,2 milióna. Od 1. septembra 2019 si ho štátne a verejné inštitúcie nájdu buď vo svojich informačných systémoch, alebo na portáli OverSi.gov.sk. Súkromné firmy si ho na základe údajov od občana budú vedieť nájsť na novom webe“, uviedol R. Raši s tým, že povinnosť dokladovania odpadne aj mimovládnym organizáciám, ktoré už nebudú musieť papierovo predkladať výpis z registra nadácií, výpis z registra občianskych združení, výpis z registra neinvestičných fondov, výpis z registra neziskových organizácií a výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom. Túto novelu poslanci bez jediného hlasu proti posunuli do druhého čítania. 

Vicepremiér predstavil aj  novelu zákona o eGovernmente, ktorá umožňuje používať elektronické schránky aj občanom od 15 do 18 rokov. Druhou podstatnou zmenou, ktorú novela prinesie je, že si banky, poštové podniky a telekomunikační operátori budú môcť overovať svojich klientov na základe ich elektronických občianskych preukazov. Ministerstvo vnútra SR im po dohode bude sprístupňovať údaje z registra fyzických osôb a z evidencie občianskych preukazov na overovanie svojich klientov. Týmto krokom sa urýchlia procesy a občania tak ušetria čas, ktorý by strávili osobným vybavovaním na pobočkách. Samozrejme, pri zachovaní najvyššej miery bezpečnosti. Aj tento zákon poslanci odobrili a posunuli do druhého čítania.

Novela zákona o eurofondoch zníži administratívnu záťaž žiadateľov o eurofondy. Napríklad pri dvojkolovom postupe nebude potrebné, aby žiadateľ v novom kole predkladal výsledok predchádzajúceho posudzovania. Žiadatelia budú tiež môcť podať odvolanie proti rozhodnutiu o neschválení žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve alebo vo vyzvaniach. Tým sa zúži počet prípadov, keď sa žiadateľ nemohol brániť prostredníctvom riadneho opravného prostriedku. Novela zákona tiež umožní použitie systému ITMS2014+ pre Pôdohospodársku platobnú agentúru, čím dôjde k ušetreniu finančných prostriedkov, ktoré mali byť použité na vývoj nového informačného systému a tiež zjednoduší celkovú administráciu dotácií. Zákon poslanci schválili.

pondelok 20. mája 2019

Výzva: Vodozádržné opatrenia

Ešte stále je otvorená výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraná na vodozádržné opatrenia v slovenských mestách a obciach s celkovou alokáciou 17 miliónov eur. 

Do výzvy sa môžu zapojiť mestá, obce, aj neziskové organizácie. Finančne sú podporované projekty budovania dažďových záhrad, zberných jazierok, umelo vytvorených mokradí, vegetačných striech a vegetačných stien, zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné a polovegetačné zatrávňovacie tvárnice.

„Samotná výzva je vyhlásená formou otvorenej výzvy, čo znamená, že žiadatelia môžu priebežne predkladať svoje žiadosti. Aktuálne prijímame žiadosti v rámci 6. hodnotiaceho kola. Celkovo bolo zatiaľ predložených 100 žiadostí, ktoré sú aktuálne v rôznom stave posudzovania. Schválených bolo doteraz 11 žiadostí v sume 1 754 937 eur“, uviedol Matej Ovčiark z MŽP SR. Keďže záujem o výzvu je veľký, uvažuje sa dokonca o navýšení alokácie.

Upozorňujeme: Chladničková slepota vedie k plytvaniu

Tri štvrtiny Slovákov zažívajú každý deň pocit, že sa v chladničke nenachádzajú potraviny, z ktorých sa dá pripraviť jedlo. Vyhadzujeme tak množstvo stále kvalitných a dobrých potravín, ktoré by sme mohli skonzumovať. 

Podľa prieskumu Hellmann's realiozovanom vo viacerých krajinách Európy takmer polovica Slovákov (46 %) otvorí chladničku denne dva- až štyrikrát, takmer tretina (29 %) päť- až šesťkrát denne. Výrazná väčšina respondentov (88 %) tak urobí iba na pár sekúnd. Osem z desiatich Slovákov tvrdí, že vedia vcelku presne povedať, čo v chladničke majú. Napriek tomu tri štvrtiny z nich sa cítia pri pohľade na suroviny v chladničke bezradne a takmer rovnaký počet nevie, čo navariť alebo zjesť a nemá žiadnu inšpiráciu, čo z nich pripraviť.

Aj podľa analýzy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhodia Slováci približne 100 kilogramov potravín na osobu. Najčastejšie plytváme čerstvými potravinami, a to najmä ovocím, zeleninou, chlebom, salámami a syrmi. Hlavné argumenty na vyhodenie jedla sú, že začína páchnuť (82 %) a už nevyzerá pekne (66 %). Viac ako polovica opýtaných (56 %) nechce dojesť jedlo, pretože je už pár dní otvorené.

EU: 100 miliónov eur viac na výskum a mobilitu študentov

Európska komisia navrhuje pridať 100 miliónov eur na financovanie ťažiskových programov Európskej únie Horizont 2020 a Erasmus+. Opiera sa pri tom o dohodu Európskeho parlamentu a Rady o rozpočte EÚ na rok 2019. 

Európskej únii (EÚ) tieto dodatočné finančné prostriedky umožnia dôraznejšie reagovať na pálčivé problémy, akým je zmena klímy. Vzdelávanie bude vďaka nim možné nastaviť tak, aby lepšie vyhovovalo potrebám trhu práce. Z pridaných 100 miliónov eur sa 80 miliónov použije na výskum v oblasti klímy v rámci programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre výskum a inováciu. Pomôžu dosiahnuť ambiciózny cieľ, ktorým je venovať 35 % rozpočtu programu Horizont 2020 na výskum v oblasti klímy. Zostávajúcich 20 miliónov eur pôjde na podporu programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v Európe známeho ako Erasmus+. 

Dodatočné prostriedky zároveň pomôžu pri budovaní európskych univerzít. Ide o novú únijnú iniciatívu, ktorá by sa mala do roku 2025 stať pilierom európskeho vzdelávacieho priestoru. Do roku 2021 by EÚ chcela zriadiť 12 európskych univerzít, na ktorých budú môcť študenti získať titul kombináciou štúdií vo viacerých krajinách EÚ. Táto iniciatíva napomôže medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych univerzít v EÚ i za jej hranicami.

Návrh musí ešte schváliť Európsky parlament a Rada. Tie dospeli s podporou Komisie 4. decembra 2018 k dohode o novom rozpočte EÚ na rok 2019. Súčasťou ich dohody bolo rozhodnutie, že na jar 2019, len čo bude možné opätovne použiť nevyužité finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov, sa na vlajkové programy EÚ Horizont 2020 a Erasmus+ pridá ďalších 100 miliónov eur. Komisia tak predkladá návrh, ktorým sa táto dohoda naplní. Spolu so zvýšením o 100 miliónov eur dosiahne celkový rozpočet na výskum a mobilitu študentov v roku 2019 15,2 miliardy eur.

piatok 17. mája 2019

Výzva: WiFi pre Teba

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil už 4. kolo výzvy WiFi pre Teba. Záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti do 13. augusta 2019. Cieľom výzvy je vybudovanie WiFi zón na verejných priestranstvách v mestách a obciach.

Počas troch hodnotiacich kôl WiFi pre Teba bolo predložených spolu 381 žiadostí v celkovom objeme viac ako 5 miliónov eur a dosiaľ bolo s úspešnými žiadateľmi zazmluvnených už 95 projektov a ďalšie zmluvy sú v procese prípravy. Mestá a obce môžu získať finančný príspevok v maximálnej výške 15.000 eur na jeden projekt. Podľa pravidiel financovania štrukturálnych fondov sú žiadatelia povinní podieľať sa na spolufinancovaní projektu vlastnými zdrojmi vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov a vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku WiFi zón.

Zóny s bezplatným internetom si môžu obce a mestá vybrať podľa uváženia. S obcou Lendak podpísal ÚPVII zmluvu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako s úplne prvým úspešným žiadateľom. Obec poskytne svojim občanom prístup k internetu na obecnom úrade, námestí, zdravotnom stredisku či autobusovej zastávke. ÚPVII chce starostov a primátorov čo najviac odbremeniť od byrokracie, žiadosti preto môžu podávať elektronicky cez systém ITMS. Keď sa starosta prihlási pomocou svojho eID, systém automaticky predvyplní veľa údajov. Navyše majú žiadatelia pripravený aj vyplnený vzor žiadosti a súťažné podklady pre verejné obstarávanie.

Možnosť využívať bezplatný internet na verejných priestranstvách získalo najnovšie aj 108 slovenských obcí, miest a mestských častí, ktoré sa v apríli zapojili do v poradí druhej výzvy Európskej únie WiFi4EÚ. Rozpočet výzvy WiFi4EÚ je viac ako 50 miliónov eur a uspelo v nej celkovo 3 400 samospráv z celej Európskej únie. Práve touto výzvou sa nechal inšpirovať ÚPVII pri spustení projektu WiFi pre Teba. Medzi slovenské lokality, ktorým sa podarilo získať finančné poukážky v prvej fáze výzvy WiFi4EÚ, patria napríklad Barca, Bytča, Hviezdoslavov, Močenok, Oravský Podzámok, Oščadnica, Párnica, Pezinok či Zohor.

EU: Iniciatíva Save the bees!

Európska komisia zaregistrovala európsku iniciatívu občanov Save the bees! Protection of biodiversity and improvement of habitats for insects in Europe (Zachráňme včely! – Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe). Organizátori ju vyzývajú, aby prijala právne predpisy na zachovanie a skvalitnenie biotopov hmyzu ako ukazovateľov nepoškodeného životného prostredia.

Iniciatíva občanov sa zameriava na vytvorenie povinných cieľov: 
- aby sa podpora biodiverzity stala celkovým cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky; 
- aby sa výrazne obmedzilo používanie pesticídov, bez výnimky zakázali škodlivé pesticídy a zreformovali kritériá oprávnenosti; 
- aby sa podporovala štrukturálna diverzita v poľnohospodárskej krajine; 
- aby sa účinne znižoval obsah živín (napr. Natura 2000); 
- aby sa účinne zriaďovali chránené oblasti; aby sa zintenzívnil výskum a monitorovanie a zlepšilo vzdelávanie. 

Podľa zmlúv môže EÚ podnikať právne kroky v oblastiach, akými sú vnútorný trh, poľnohospodárska politika či ochrana verejného zdravia a kvalita životného prostredia. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať, ale zatiaľ neanalyzovala jej podstatu. Iniciatíva bude zaregistrovaná 27. mája 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať jeden milión vyhlásení o podpore iniciatívy pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Európska komisia bude povinná zaujať stanovisko a vyhodnotiť či a aké podnikne ďalšie kroky.

Radíme: Život so sklerózou multiplex

Skleróza multiplex (SM) je chronické autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém napáda vlastnú nervovú sústavu. Hovorí sa o nej aj ako o chorobe tisícich tvárí, môže mať veľmi rôznorodé prejavy a jej vývoj sa nedá predvídať, lebo je tiež u každého pacienta iný. Objavuje sa bez varovania a spočiatku môže vyzerať len ako dôsledok „obyčajného“ vyčerpania, prepracovanosti či stresu. 

Neexistuje jednoznačný test, na základe ktorého by bolo možné s istotou potvrdiť diagnózu SM, preto treba pri diagnostike ochorenia starostlivo posúdiť anamnézu, neurologické príznaky, ako aj výsledky zobrazovacích a laboratórnych vyšetrení. Včasná diagnostika a účinná liečba sú pre prognózu pacienta mimoriadne dôležité. Na priebeh liečby má zásadný vplyv aj zmysluplná komunikácia medzi pacientom a lekárom. Kým v minulosti sa v tradičnom ponímaní sklerózy multiplex pacientom fyzická aktivita neodporúčala, nedávne poznatky integrujú fyzické cvičenie do liečby sklerózy multiplex ako esenciálnu súčasť. Odborníci pre pacientov so sklerózou multiplex odporúčajú aeróbne cvičenie – beh, bicykel, joga, pilates, ale aj silové tréningy s nižšou intenzitou.  Nemenej významnou súčasťou komplementárnej liečby je stravovanie, ktoré má byť individualizované. V spolupráci s odborníkmi vznikla šablóna na stravovanie SM pacienta s dôrazom na elimináciu prozápalových diétnych prvkov a zaradenie antioxidantov do stravy. Personalizovaný prístup zároveň umožní zohľadňovať klinický stav pacienta, jeho liečbu, či pridružené ochorenia.

Počas tretieho ročníka kampane Neskrývaj sa, vystúp z radu. Môj život so sklerózou multiplex prichádzajú organizátori aj s edukačnými krátkymi filmami, v ktorých spojili lekárov aj pacientov a ich pohľad na problematiku ochorenia. Svoji podporu vo filmoch vyjadrila pacientom aj ambasádorka projektu Anastasia Kuzminová. Symbolickým vymaľovaním plátených tašiek projekt ďalej podporili: Vladimíra Ledecká, Števo Martinovič, Zuzana Vačková, Gabo Kocák, Kvetka Horváthová, Matej Tóth, Alena Stračiaková, Thomas Puskailer, Erika Barkolová, Jozef Dodo Kuriľák, Lucia Wirthová, Michal Sabo, Karin Haydu, Roman Pomajbo, Karin Majtánová, Juraj Kemka, Adriana Kemka, Dušan Pašek, Natália Olcsváry Hatalová, Matej „Sajfa“ Cifra, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Maroš Molnár, Adriana Pešinová, Boris Bordács, Bibiana Ondrejková a influenceri: lulusbakery – Lucia Gažová, L E N K A, Linda Babušík Adamčíková z blogu Lapkinn, fero_joke a marekkajan.