piatok 20. septembra 2019

Aktuálne: Globálny klimatický štrajk

Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a Slovenská akadémia vied sa pridávajú ku globálnemu klimatickému štrajku. Vyzývajú všetkých študentov, pedagogických a vedeckých zamestnancov a širokú verejnosť na účasť na protestnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční v piatok 20. septembra 2019 o 10.00 hod. v Bratislave.

Inštitúcie poukazujú na to, že napriek sústavnému naliehaniu vedeckej obce, hnutí či mimovládnych organizácií neprijali politickí predstavitelia štátov ani po desaťročiach kroky nevyhnutné na riešenie klimatickej krízy na medzinárodnej úrovni. Ich úlohou bude preto okrem iného aj odhaľovať pravdu v systéme konšpiračných teórií. Demaskovaním niektorých neprávd politikov, ktorí do značnej miery ovplyvňujú verejnú mienku, a odpoveďami podloženými exaktnými, empirickými a verifikovanými faktami chcú postupne zmeniť zmýšľanie ľudí a pohľad na danú vec.

Globálny klimatický štrajk organizuje iniciatíva Fridays for Future, bude sa konať v tisíckach miest po celom svete. Uskutoční sa pred samitom OSN o klimatickej kríze v New Yorku 23. septembra.

Trend: Home office či coworking

Pracovať len v priestoroch zamestnávateľa je čoraz menej atraktívne pre Slovákov. Možnosť pracovať flexibilne aj mimo kancelárie ako pracovný benefit vyžadujú najmä mileniáli (v prieskume od 16 do 34 rokov), ktorí potrebujú mať pocit voľnosti a slobody.

Najčastejšie na prácu odkiaľkoľvek mileniáli využívajú tzv. home office a pracujú z domu (32 %). V Európe mimo kancelárie z domu pracuje občas 27 % mileniálov. Aj podľa portálu Profesia.sk sú zamestnanecké benefity spojené s väčšou voľnosťou pracovného života čoraz rozšírenejšie. Postupne sa zvyšuje podiel pracovníkov na Slovensku, ktorí majú k dispozícii možnosť pracovať z domu. Kým v roku 2015 malo home office 12 percent zamestnancov, v súčasnosti je to už 19 percent. 

Druhým najobľúbenejším miestom mileniálov na prácu na diaľku sú zdieľané kancelárie, ktoré na Slovensku niekedy využíva 15 % ľudí do 34 rokov (17 % v Európe). Coworkingy využíva zhruba pätina ľudí na Slovensku a z toho 15 % mileniálov. Zvýšený záujem o ne potvrdzujú aj zamestnanci korporácií, ktorí sa nevedia sústrediť v open space, alebo nemajú svoje stále pracovné miesto. Mileniáli využívajú na prácu na diaľku aj kaviarne či cestovanie. 

Kde mileniáli najčastejšie pracujú na diaľku?Slovensko:Európa (19 krajín):
1. Z domu32 %27 %
2. V zdieľaných kanceláriách15 %17 %
3. Pri cestovaní13 %13 %
4. V kaviarni9 %5 %
5. V start-up huboch1 %2%

Zdroj: Prieskum Microsoftu prebehol v 19 európskych krajinách vrátane Slovenska a Česka od decembra 2016 do januára 2017. Celkový počet respondentov bol 12 804. Respondenti boli z mikrofiriem (1 – 9 pracovníkov), malých (do 49 pracovníkov) a stredných (do 250 pracovníkov) firiem. Prieskum bol realizovaný v spolupráci s Ipsos Mori.


Behom a chôdzou: Spoločne za zdravším srdcom

Pri príležitosti Svetového dňa srdca (29. septembra 2019) sú pre verejnosť pripravené preventívne vyšetrenia krvného tlaku, cukru, obvodu pása, BMI a tuku v tele. Preventívne merania budú realizované 20. septembra 2019 od 10:00 – 20:00 hod. počas podujatia s názvom Srdcový festival dobrého života. 

V tento deň sa bude konať o 17:00 aj štart sprievodnej aktivity Beh srdca – Aby vaše srdce nezlyhalo pri OC Eurovea, od sochy M.R. Štefánika. Nechať si skontrolovať vybrané kardiovaskulárne parametre, bude možné aj počas konania behu. Okrem meraní bude poskytované aj poradenstvo k „srdcovým otázkam“ zabezpečené odborníkmi pre kardiovaskulárnu oblasť a na festivale budú prítomné aj rehabilitačné sestry. Pre návštevníkov sú takisto pripravené aj ukážky prvej pomoci, ktoré zabezpečí Slovenský červený kríž, či zábavno-kreatívny kútik pre najmladších „srdcových“ priaznivcov.

Sprievodnej aktivity Beh srdca. Aby vaše srdce nezlyhalo sa budú môcť zúčastniť aktívni nadšenci behu ako všetci tí, ktorí majú chuť si len symbolicky odkráčať označený úsek. Hlavným cieľom behu je podporiť fyzickou aktivitou a vyzvať tak aj širokú verejnosť, aby sa viac starala o zdravie svojho srdca. Nejde o tempo ani rýchlosť, ide o podporu zdravia nášho-vášho srdca. Vstup na srdcový festival, absolvovanie meraní a sprievodné aktivity budú bezplatné. Pre bežcov sú pripravené dve oficiálne dĺžky tratí a to 4 alebo 7 km. Pre prvých 150 návštevníkov srdcového festivalu a záujemcov o preventívnu kontrolu kardiovaskulárnych parametrov, sú pripravené aj symbolické darčeky na pamiatku tohto osvetového podujatia (dáždnik, pero, kľúčenka ako aj hodnotné informačné brožúry). Vítaní sú návštevníci všetkých vekových kategórií, od najmladších po najstarších, ktorí spolu pobežia za zdravším srdcom. Tešíme sa na Vás.

Podrobný harmonogram nájdete na webových stránkach presrdce.eu a tvojesrdce.sk. ako aj na Facebooku Slovenskej nadácie srdca a Únie pre zdravšie srdce.

štvrtok 19. septembra 2019

Aktuálne: Európske spoločnosti považujú kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov za hlavné témy budúcnosti

Ak sa spýtate veľkých európskych spoločností na trendy v oblasti manažmentu pohľadávok v nasledujúcich dvoch rokoch, väčšina uvedie tému bezpečnosti, bez ohľadu na ich krajinu. 52 % pripisuje veľký význam ochrane údajov a 49 % kybernetickej bezpečnosti.

Bol to jeden z poznatkov z prieskumu European Payment Practices 2019, ktorý v mene EOS oslovil 3.400 spoločností v 17 európskych krajinách. Je prekvapujúce, že hoci sa kybernetická bezpečnosť považuje za trend v oblasti manažmentu pohľadávok, iba 28 % európskych spoločností zúčastnených na prieskume prijalo v tejto oblasti akékoľvek opatrenia. V západnej Európe sa každá tretia spoločnosť aktívne venuje tejto téme (33 %), zatiaľčo vo východnej Európe je to len jedna zo štyroch (25 %). Spoločnosti si vedú o trochu lepšie v zlepšovaní ochrany údajov. Napriek všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2018, sa však touto témou aktívne zaoberá iba 67 % západoeurópskych a 55 % východoeurópskych spoločností.

„Z prieskumu vyplýva, že mnohí finanční výkonní pracovníci stále zanedbávajú otázku kybernetickej bezpečnosti. Je to nedbanlivosť a môže to viesť k významným ekonomickým stratám. V tejto oblasti je obrovská potreba investícií“, hovorí Gunnar Woitack. Štúdia manažmentu spoločnosti Accenture odhalila, že v dôsledku kybernetických útokov by v nasledujúcich piatich rokoch spoločnosti na celkom svete mohli prísť o 5,2 bilióna USD. S cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti údajov vo viac ako 60 spoločnostiach EOS v 26 krajinách si Woitack pravidelne najíma špecializovaných hekerov mimo spoločnosti, ktorí vyhľadávajú slabé stránky virtuálnej obrany spoločnosti EOS: „Prirodzene, na začiatku je to bolestivé, keď sa vonkajším odborníkom podarí prekonať našu obranu v tzv. prienikových testoch. Je to však jediný spôsob, ako odhaliť naše potenciálne zraniteľné miesta a zablokovať ich skôr, ako môže dôjsť ku krádeži údajov.“

EU: Viac peňazí pre výskum a mobilitu mládeže

Poslanci Európskeho parlamentu schválili zvýšenie prostriedkov pre výskum a mobilitu mládeže o 100 miliónov eur. Program Horizont 2020 by si mal polepšiť o 80 miliónov eur a Erasmus+ o 20 miliónov eur.

Navýšenie prostriedkov pre programy Horizont 2020 a Erasmus+ spolu o 100 miliónov eur, na ktorom sa v decembri 2018 dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ, schválilo plénum EP pomerom hlasov 614 (za): 69 (proti): 10 (zdržalo sa hlasovania). Z celkovej sumy sa 80 miliónov eur vynaloží na výskum a 20 miliónov eur na mobilitu mládeže.

Poslanci tiež hlasovaním rozhodli o vrátení prebytku minuloročného rozpočtu Európskej únie v objeme 1,8 miliardy eur členským štátom prostredníctvom zníženia ich aktuálnych príspevkov. Ide o každoročnú rozpočtovú procedúru týkajúcu sa financií, ktoré Európska komisia získala z úrokov z omeškania a pokút či ušetrila v prípadoch, keď pôvodne vyčlenené prostriedky na jednotlivé programy neboli vyčerpané v plnej výške.

Upozorňujeme: Sociálne odvody v roku 2020

Sociálna poisťovňa oznámila nové vymeriavace minimálne aj maximálne základy odvodov, ktoré vstúpia do platnosti od januára budúceho roku 2020.  

Nový minimálny vymeriavací základ v roku 2020 bude 506,50 eur. Výška poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) bude mesačne 167,89 eura. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude 7.091 eur. Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO bude 2.350,66 eura.

Sociálna poisťovňa zmeny oznámi živnostníkom a ostatným SZČO listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. SZČO dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške prvý raz zaplatia vo februári 2020. Vypočítané poistné je úhradou za predošlý mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia, ktoré je SZČO povinná uhrádzať.

Rozšírená realita: Ďalšia úroveň gamingu

Až 66 % používateľov zaujíma v oblasti gamingu rozšírená realita. Medzi nimi je aj 35 %, ktorí inak hry nehrajú. Pre takmer 50 % respondentov by bolo zaujímavé zapojenie virtuálne objektov do reálneho sveta. A 43 % používateľov láka využitie rozšírenej reality v športe.

Správa ConsumerLab spoločnosti Ericsson zameraný na oblasť hranie hier, teda tzv. gaming, sa sústredil na aspekty, ktoré so sebou prináša rozšírená realita. Gaming zaznamenáva veľký nárast, ktorý poháňa predovšetkým mobilný gaming. Hranie hier tvorí až 26 % hodín celkovej spotreby médií. Avšak spôsob, akým k nemu ľudia pristupujú, sa líšia na základe veku a životné fázy, v ktorej sa nachádzajú. Prekvapivé je, že tínejdžeri neprikladajú hraniu hier takmer žiadnu dôležitosť a berú ich skôr ako nástroj, ako si skrátiť dlhú chvíľu. Report odhalil, že hranie hier je najdôležitejšia pre osoby vo veku 25 - 34 rokov, ktoré žijú v manželstve a majú deti. Najviac sa hry hrajú doma, hlavne v podvečerných a večerných hodinách. Jeden z piatich hráčov však na týždennej báze hrá hry aj počas cestovania.

Existujú štyri hlavné zariadenie, na ktorých je možné hrať hry - smartfóny, tablety, počítače a herné konzoly a takmer tretina hráčov využíva všetky z nich. Pre jedného z troch užívateľov sú však súčasné platformy AR gaming nepohodlné a do budúcnosti neakceptovateľné. Rozšírená realita je zaujímavá nielen pre používateľov, ktorí pravidelne hrajú hry. Záujem o ňu prejavuje tiež 35 % respondentov, ktorí nie sú pravidelnými hráčmi. Pre šesť z desiatich súčasných hráčov je najväčšou motiváciou na hranie práve pohlcujúci herný zážitok. Zároveň sa však hráči zhodujú na tom, že hranie hier v rozšírenej realite sa stane ešte zaujímavejším s prístupom k lacnejším AR okuliarom a k lepším batériám.

Celkom 43% používateľov sa domnieva, že potenciál rozšírenej reality tkvie aj v oblasti športu. Polovica opýtaných sa zhoduje na tom, že by pre nich boli veľmi zaujímavé virtuálne športy pre viac hráčov s ľudským protivníkom. Pre takmer polovicu respondentov by bolo tiež lákavé zapojenie virtuálne objektov do reálneho sveta a každodenného života. Objekty by zostali tam, kde je pri hre umiestnili. Predstava vytvoriť digitálnu sochu, digitálne dekorovanie izby alebo dokonca navrhovanie digitálneho domu či interiéru láka aj tých, ktorí hry nehrajú. Dve tretiny hráčov sa domnievajú, že využitie rozšírenie reality bude v nasledujúcich piatich rokoch stále narastať.

streda 18. septembra 2019

e-Government: Novela zákona proti byrokracii

Od 1. septembra 2019 sa stala účinnou novela tzv. zákona proti byrokracii. V rámci hesla jedenkrát a dosť už od vás úrady nemôžu žiadať predloženie niektorých ďalších potvrdení. Portál OverSi spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1. septembra 2018.
Novela č. 221/2019 prináša od 1. septembra 2019 zmenu vo vyžadovaní týchto potvrdení:
- Potvrdenie o návšteve školy – úrady si tieto potvrdenia dohľadajú prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.
- Odpis z registra právnických osôb – k službe sa pridáva register nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, neziskových fondov a organizácií s medzinárodným prvkom.

Od 1. decembra 2019 budú na portáli OverSi k dispozícii aj služby:
- potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
- potvrdenie o nedoplatkoch na daniach,
- potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení.

Od 1. januára 2021 budú na portáli OverSi k dispozícii aj služby:
- potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia,
- potvrdenie o dôchodkových dávkach.

Radíme: Nikdy nekončiace svrbenie

Atopická dermatitída (AD) alebo atopický ekzém je chronické, imunitne sprostredkované ochorenie, ktoré je systémové, nevyliečiteľné, viditeľné na koži a môže výrazne zhoršovať kvalitu života nielen samotných pacientov, ale aj ich rodín. Nevyvolávajú ju mydlá či pracie prostriedky a najlepším liekom nie je med. Rovnako sa proti atopii nedá zaočkovať a nevylieči ju ani kokosový olej.  

Pri tomto imunologickom ochorení veľmi citlivý imunitný systém reaguje aj na tie najmenšie alergény alebo dráždivé látky a táto reakcia spôsobuje spustenie zápalových procesov. Okrem nerovnováhy imunitného systému zohrávajú pri vzniku AD úlohu aj environmentálne faktory. Až u 72% osôb so stredne ťažkou a ťažkou AD sa vyskytujú astma, potravinové alergie, alergická nádcha, nosové polypy, chronické zápaly prínosových dutín či alergické konjuktivitídy. Symptómy zahŕňajú suchú pokožku, začervenanie, svrbenie, napätú a popraskanú kožu, tvorbu chrást a mokvanie rán na pokožke. Do značnej miery ovplyvňuje AD aj psychiku pacienta. Pacienti majú čato pre nočné svrbenie problémy so spánkom, poukazujú na zníženú výkonnosť v práci, vyhýbajú sa spoločenským aktivitám. Bývajú často neurotickí, vykazujú známky hypochondrie a zvyknú mať problémy s ovládaním hnevu. Deti s AD môžu mať kvôli zameškanej školskej dochádzke zhoršený prospech a nevyhnú sa ani šikane pre svoj vzhľad.

Vývoj nových systémových liekov už cielene zasahuje do zápalového procesu, ktorý sa podieľa na vývoji tohto ochorenia. Biologická liečba už od tretieho dňa významne redukuje svrbenie, následne  lézie s pretrvávajúcou dlhodobou kontrolou ochorenia počas viac ako 52 týždňov. Pre pacientov so závažným chronickým ochorením je okrem liečby veľmi nápomocné, keď si vymieňajú svoje skúsenosti, stretávajú sa, diskutujú a navzájom sa podporujú. Na Slovensku sa pacienti s AD a ich blízki môžu obrátiť na Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR (www.spae.sk) a na OZ Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením (www.bodkacik.sk).


Trend: Ako môžu predajcovia ťažiť z nových technológií

Nové technológie predajcom pomáhajú dosiahnuť zisk a pozitívne zapôsobiť na zákazníkov. Zákazníci potenciál nových technológií rýchlo rozpoznajú. Predajcovia môžu dialógom so zákazníkmi určiť ich potreby a získať informácie, aby dokázali navrhnúť a poskytnúť riešenie, ktoré tieto potreby skutočne spĺňa. Predajcovia ale musia reagovať rýchlo, čo znamená pracovať na diaľku a v cloude.

Pre tých, ktorí sú pripútaní k tradičnému sieťovému riešeniu vyžadujúcemu lokálnu správu a manuálne zapojenie nového hardvéru, je každá vlna novej technológie výzvou. Vrásky na čele predajcom pridávajú napríklad výjazdy k zákazníkom, plánované odstávky a nutnosť problémy riešiť priamo na mieste inštalácie. Petr Koudelka zdôrazňuje, že predajcovia, ktorí ponúkajú správu na báze cloudu, sú oveľa lepšie pripravení na to, aby pomocou nových technológií mohli svojim klientom poskytovať lepšiu pridanú hodnotu, a to najmä z dvoch dôvodov:
a) títo predajcovia dokážu nové riešenia lepšie prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníkov a zavádzať ich spôsobom, ktorý oveľa menej naruší prevádzku v organizácii zákazníka, 
b) rastúca obľuba cloudu znamená, že vývoj nových a inovatívnych technológií stále častejšie vychádza z predpokladu, že správcovia sietí pracujú práve v cloude.
A to nie je všetko, pretože schopnosť implementovať nové technológie rýchlo a s minimálnym narušením chodu organizácie zákazníka umožňuje predajcom cloudových systémov s istotou riešiť požiadavky a návrhy klientov tak, aby klientovi prinášali skutočnú hodnotu. Táto výhoda potom predajcom pomáha budovať so svojimi zákazníkmi pevné, prínosné a dlhodobé vzťahy.

Umelá inteligencia (AI), kybernetická bezpečnosť, internet vecí (IoT), inteligentné zariadenia, robotika, kvantové počítače a blockchain: to všetko sa do značnej miery spolieha na cloud, pričom niektoré z týchto položiek nedokážu mimo cloud vôbec fungovať. A to isté stále častejšie platí tiež pre IT prvky, ktoré doposiaľ bývali offline, čo odráža celkový prechod k diaľkovej správe a prístupu. Spomeniete si ešte, kedy ste si naposledy kúpili softvér na CD a nie on-line? Technológie všeobecne, a nielen tie nové, prechádzajú na cloud a vychádzajú z cloudu. Pre niektorých predajcov a mnohých z ich klientov však tento prechod nie je jednoduchý. Kvôli tradičnej infraštruktúre, nedostatku zdrojov, nedôvere k novým technológiám alebo ich neznalosti sa niektorí predajcovia a klienti nechcú rozlúčiť so starými riešeniami. Ďalším faktorom, ktorý niektorých ľudí odrádza od cloudu, sú pretrvávajúce obavy z kybernetickej kriminality.

Hoci sú všetky tieto dôvody pochopiteľné, stoja na vratkých základoch. Pokiaľ kybernetická kriminalita prichádza z cloudu (čo je fakt), potom proti nej potrebujeme cloudové riešenie, ktoré využíva umelú inteligenciu a hrozby rieši v reálnom čase. V dnešnej dobe už proste nie je praktické držať všetko iba na lokálnych serveroch. Ľudia túžia po nových technológiách a sú stále viac zvyknutí na praktickosť, kreativitu, presnosť a možnosť voľby, ktorú im technológie poskytujú v
osobnom živote. Väčšina z nás chce mať presne tie isté výhody mať aj v pracovnom prostredí a bolo by hlúpe, aby im v tom predajcovia bránili. Nové technológie totiž majú celý rad hľadísk, ktoré môžu pre klientov byť veľmi praktické, a tým predajcom, ktorí myslia na budúcnosť, umožňujú podstatne
zvýšiť hodnotu nimi ponúkaných riešení.

utorok 17. septembra 2019

SR: Počet materských dávok otcov stúpa

Od začiatku tohto roka do 31. augusta 2019 Sociálna poisťovňa vypláca mužom 14.373 dávok materské. Je to už o 1,5 tisíc dávok viac ako za celý rok 2018, kedy ju poberalo 12.836 mužov. Potvrdzuje sa tak rýchlo rastúci trend poberania dávky materské v tejto skupine poistencov. V roku 2016 Sociálna poisťovňa dávku priznala a vyplácala 3.076 mužom a v roku 2017 ich bolo 6.553. 

Dávku materské Sociálna poisťovňa zatiaľ v tomto roku nepriznala pre nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa alebo podmienky súčasného nepoberania rodičovského príspevku matkou v 265-tich prípadoch. V ďalších 51 prípadoch dávka nebola priznaná z dôvodu nesplnenia potrebnej podmienky nemocenského poistenia 270 dní.  Vlani predstavoval počet všetkých nepriznaných dávok (z oboch dôvodov) 240. Zamietnutých žiadostí z tohtoročného celkového počtu je 1,8 %.

V auguste 2019 v tejto súvislosti dostala Sociálna poisťovňa aj informáciu z Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorá preverovala tri podnety poistencov a ktorá konštatovala, že ani v jednom prípade nebolo preukázané porušenie základných práv a slobôd.

Trend: Seniori a úvery

Životný štýl sa v posledných rokoch výrazne mení aj u seniorov. Zatiaľčo kedysi sa ľudia vo veku 55 a viac považovali za starých, dnes väčšina z nich žije aktívnym životom a viacerí si plánujú aj zmenu bývania. 

Za desať rokov sa zvýšil podiel seniorov, ktorí sú plne zamestnaní. „Podiel plne zamestnaných ľudí sa zvýšil z viac ako 22 % takmer na 32 % a naopak podiel dôchodcov sa znížil z vyše 72 % na viac ako 64 %", upresnil Július Filo. Zamestnaní seniori a dôchodcovia tak prirodzene aktívne riešia aj svoje bývanie. Podľa Ondrej Brosku sa v praxi stretávajú so staršími ľuďmi, ktorí sa sťahujú z bytov v mestách do menších rodinných domov mimo miest alebo do satelitov, a teda riešia vybavenie hypotekárneho úveru. Nemenej významná je aj skupina ľudí, ktorí si chcú zrekonštruovať svoje bývanie. „Starší klienti sú práve tí, ktorí spravidla bývajú v starších nehnuteľnostiach. Byty a domy, ktoré majú 20 až 30 rokov, už rozhodne potrebujú rekonštrukciu, nielen z dôvodu komfortu, ale aj bezpečnosti bývania", zdôrazňuje Kamil Timura.

Aktivitu seniorov v oblasti bývania dokazujú aj prieskumy. Ľudia vo veku 55 a viac rokov v súčasnosti využívajú častejšie úvery na bývanie, na rekonštrukciu alebo vybavenie domácnosti oproti tej istej vekovej skupine spred desiatich rokov. Zatiaľčo v roku 2008 využívalo nejaký typ úveru na zlepšenie bývania len 3,5 % starších ľudí nad 55 rokov, dnes je táto istá veková skupina zadlžená až v 14,8 % prípadoch. Najväčší nárast pritom zaznamenal spotrebný úver na účely vybavenia domácnosti, signifikantne narástlo aj využívanie hypotekárneho úveru.

Aktuálne: Digitálne technológie menia odvetvie zdravotnej starostlivosti

Digitálne technológie prinášajú do zdravotníctva rozsiahlu transformáciu. Zmena sa týka aj biofarmaceutických spoločností, ktoré vďaka digitalizácii môžu inovovať vývoj výrobkov a služieb, lepšie komunikovať so spotrebiteľmi a zefektívniť svoje činnosti. 

Podľa analýzy Deloitte samotné spoločnosti považujú digitálnu transformáciu za možnosť výrazne inovovať výrobky a služby, zvýšiť zaangažovanosť zákazníkov a zlepšiť vykonávanie súvisiacich činností. Biofarmaceutické spoločnosti by preto mali byť pripravené transformovať svoje prevádzkové a obchodné modely. „Aby boli biofarmaceutické spoločnosti konkurencieschopné, je potrebné využiť digitalizáciu v čo najväčšej možnej miere. Digitálne technológie sú zdrojom obrovských zmien v odvetví zdravotnej starostlivosti. Postupom času môžeme očakávať rozmach digitálnej diagnostiky a liečby, väčšiu orientáciu na pacienta, vzájomne prepojené údaje a intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti regulácie“, vysvetľuje Ľubica Dumitrescu.

V oblasti výskumu a vývoja má digitálna transformácia potenciál výrazne zlepšiť produktivitu pomocou umelej inteligencie a matematickej biológie pri objavovaní a vývoji liekov a zefektívňovaní klinického skúšania. Pacient pocíti dopady transformácie hlavne pri samotnej liečbe, ktorá bude lepšia a efektívnejšia vďaka cielenému zaangažovaniu pacienta a uplatňovaniu zásad behaviorálnej vedy. Ako ďalej konštatuje štúdia, individualizovaný marketing pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti by mohol viesť k väčšiemu povedomiu o trhu. Digitálne dodávateľské siete zároveň môžu viesť k lepšej viditeľnosti výrobkov, sledovateľnosti a kontrole zásob.

„Každá biofarmaceutická spoločnosť by si mala zvoliť vlastný smer a nastaviť si ciele. Výskum naznačuje, že na digitálnu transformáciu je potrebných päť kľúčových kompetencií. Patrí sem rozširovanie vedeckých poznatkov prostredníctvom prístupu k novým zdrojom dát a uplatňovanie zásad behaviorálnej vedy na zlepšenie výsledkov liečby. Ďalej je to vytvorenie štruktúry podnikovej architektúry, rozvoj prediktívnej analytiky a kapacít umelej inteligencie a umožnenie zmeny kultúry“, vymenúva Dumitrescu. 

pondelok 16. septembra 2019

EU: Týždeň mobility

Európsky týždeň mobility (ETM) prebieha každý rok od 16. do 22. septembra. Umožňuje vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy, akými sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika.

Témou ročníka 2019 je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU! Tento rok je počas ETM kladený dôraz na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie a osobný bankový účet. Mestá, ktoré podporujú pešiu chôdzu či jazdu na bicykli sú vnímané ako atraktívnejšie, s nižšími emisiami, menším preťažením a vyššou kvalitou života pre svojich obyvateľov.

Do kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY sa každoročne zapája viac sídel z rôznych krajín, v roku 2018 sa zapojilo celkom 54 krajín s počtom 2.792 zaregistrovaných samospráv. Stúpajúci počet prihlásených sídel je citeľný aj na Slovensku.

Výzva: Výskum a vývoj vedy a techniky

Nová verejná výzva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (AAPV) na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky bude otvorená do 12. novembra 2019. 

Žiadatelia môžu predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s obdobím trvania maximálne 48 mesiacov. Výzva nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť na stránke apvv.sk.

Základnou snahou APVV je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.

Radíme: Nebezpečné baktérie vo vašom aute

V interiéri bežne využívaného osobného auta je veľa baktérií a mikróbov, ktoré môžu veľmi nepriaznivo vplývať na zdravie cestujúcich. Veľká časť sa tam dostane na podrážkach topánok, časť si prinesieme na neumytých rukách a ďalšiu skupinu si v interiéri sami vypestujeme tým, že v aute konzumujeme rozličné jedlá a nápoje. Omrvinky, zvyšky potravín a rozliate nápoje vytvárajú doslova živnú pôdu pre baktérie a rôzne druhy plesní. Netreba zabúdať ani na to, že stav a čistota auta výrazne vplývajú aj na cenu pri jeho ďalšom predaji.

„Viaceré výskumy ukázali, že nielen nečistená klimatizácia môže byť zdrojom vážnych ochorení. Celková pravidelná dezinfekcia automobilu výrazne prispieva k lepšiemu komfortu jazdy. V aute sa bežne nachádzajú nebezpečné mikróby a baktérie, ktoré môžu vyvolávať napríklad nepríjemné črevné problémy“,  vysvetľuje Petr Vaněček. Až tri pätiny motoristov vo vozidle pravidelne konzumujú jedlo a nápoje. Nedojedené zbytky jedál, roztrúsené omrvinky alebo vyliate nápoje sa potom stávajú živnou pôdou pre rôzne druhy plesní a baktérií. Niektorí ľudia si v aute doslova zriadia odpadkový kôš, a to rovno v priestore pod sedadlom. Samostatnou kapitolou sú štvornohí maznáčikovia, ktorí sú vo vozidle často prevážaní. Výsledkom je, že v interiéri automobilu sa spúšťajú hnilobné procesy a zo zárodkov sa množia baktérie, ktoré môžu výrazne ovplyvniť zdravie cestujúcich. Veľa ženských vodičiek naviac využíva svoje auto aj ako „kozmetický salón“, kde sa stihnú upraviť a namaľovať. Nánosy make-upu a ostatných líčidiel sa potom objavujú aj na volante, riadiacej páke, ručnej brzde či na dverách. Práve make-up zanecháva na materiáloch interiéru viditeľné škvrny, ktoré sa veľmi ťažko odstraňujú. Stopy líčidiel možno nájsť v aute takmer každej ženy.

Podľa odborníkov stav auta výrazne ovplyvňujú jeho hodnotu pri ďalšom predaji. Určite za vozidlo dostanete viac peňazí, pokiaľ bude mať zachovalý interiér čistý a nebude zapáchať. Detailné čistenie vždy odhalí omrvinky a iné zvyšky jedla pod sedadlom, medzi sedačkami či na iných ťažko dostupných miestach. Tak, ako aj svoju domácnosť udržiavame pravidelne čistú a staráme sa o poriadok, aj vnútorný priestor nášho vozidla by mal byť pravidelne čistený a dezinfikovaný. Nestačí len povysávať raz za 3 mesiace a nie je dobré ani šetriť na tepovaní a odbornom vyčistení autosedačiek, najmä pokiaľ vozíte často deti. Je nutné auto pravidelne zbaviť nečistôt a dbať aj na funkčnosť a nezávadnosť klimatizácie, z ktorej vzduch posádka dýcha.

Udržať čistotu a poriadok vo vozidle môže pomôcť aj dodržiavanie niektorých jednoduchých zásad. Používajte na odpadky igelitové vrecko, nehádže odpadky na podlahu. Občas pretrite volant, kľučky dverí a riadiacu páku dezinfekčnými utierkami. Ak sa vám stane, že v aute rozlejete nejaký sladký nápoj, použite čo najskôr na vyčistenie aspoň čistú vodu a povrch vysušte. Pri jedení používajte servítku, aby ste minimalizovali množstvo omrviniek všade okolo. Auto pravidelne vysávajte. Celkový stav vozidla je vizitkou jeho majiteľa a pri prípadnom predaji sa vám vaša snaha zúročí.

e-Platby: Dvojstupňové overovanie

Pri elektronických platbách začali platiť nové podmienky podľa európskej smernice o platobných službách, tzv. PSD 2. Od 14. septembra t.r. nadobudlo účinnosť aj delegované nariadenie o silnej autentifikácii zákazníka a bezpečnej komunikácii. 

Cieľom je priniesť viac možností, ako využívať základné platobné služby. Smernica umožňuje prístup k platobným účtom klientov aj .tzv. tretím stranám, ktoré prešli prísnym licenčným procesom a sú uverejnené v registri poskytovateľov týchto služieb. Môžu ponúkať predovšetkým služby informovania o účte a služby súvisiace s vykonaním platby. Ich prínos ocenia majitelia viacerých bankových účtov. Vďaka jednej aplikácii budú mať napríklad prehľad o celkovom disponibilnom zostatku. Jeden centralizovaný prístup sprehľadní finančné aktíva klientov a má ukázať cestu k efektívnejšej správe majetku. 

Podľa odborníkov sa však zvýši potreba obozretnejšieho narábania s telefónom a jeho zabezpečenia. Novinkou je prihlásenie sa minimálne v dvoch stupňoch pomocou PIN kódov. Platobný terminál môže vyzvať zákazníka na zadanie PIN kódu k fyzickej karte aj v prípade, že sa platba realizuje bezkontaktne mobilom, ak klient pri opakovanej bezkontaktnej platbe dosiahne sumu 150 eur, alebo pri každej piatej platbe bez PIN kódu za 24 hodín. PIN kód môže byť pri určitých bezkontaktných platbách vyžiadaný aj pri nižšej sume ako 20 eur. Banky preto odporúčajú mať pri sebe fyzickú platobnú kartu (nie iba virtuálnu kartu v mobilnom telefóne) a v prípade problémov realizovať platbu jej vložením do platobného terminálu. 

Takéto overenie bude povinné aj pri on-line bankingu či transakciách na webe. Ak sa používatelia prihlasovali do internet bankingu heslom, a nie použitím aplikácie na generovanie prihlasovacích kódov, banka môže zaslať klientovi jednorazový prihlasovací kód cez SMS správu. Je preto dôležité skontrolovať si telefónne číslo zadané v nastaveniach internet bankingu.

piatok 13. septembra 2019

Výzva: Štipendium a cestovný grant

Vysokoškoláci, doktorandi a postdoktorandi s trvalým pobytom na Slovensku sa môžu do 31. októbra t.r. uchádzať o štipendium a cestovný grant Národného štipendijného programu (NŠP) na študijný, výskumný a umelecký pobyt v ktorejkoľvek krajine sveta. 

Štipendiá sú podľa Slovenskej akademickej informačnej agentúre (SAIA) určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný, výskumný či umelecký pobyt realizovaný počas druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Tiež na študijný, výskumný či umelecký pobyt počas doktorandského štúdia, alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, respektíve výskumnej organizácii.

Program je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA ho administratívne zabezpečuje. Doteraz bolo v rámci programu schválených 1.691 štipendistov zo Slovenska na študijné a výskumné pobyty v rôznych krajinách sveta a vďaka tomuto programu realizovalo na Slovensku študijné pobyty a výskum aj 2.072 štipendistov zo zahraničia.

EU: Boj proti zmene klímy

Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom opätovne potvrdila záväzok Európskej únie (EÚ) zvýšiť ambície v oblasti klímy. V rámci príprav na samit o opatreniach v oblasti klímy, ktorý organizuje generálny tajomník OSN 23. septembra v New Yorku, pripomenula, že Európska únia stojí na čele globálnych opatrení v oblasti klímy. 

EÚ v rámci svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody prijala už viaceré konkrétne opatrenia. Podľa osobitného prieskumu Eurobarometra 92 % Európanov podporuje klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050 a 93 % občanov EÚ považuje zmenu klímy za vážny problém.

Niektoré zo zistení pre Slovensko:
· Viac ako tri štvrtiny respondentov považuje klimatické zmeny za „veľmi vážny“ problém: SK 78 %, EÚ 79 %).
· Dve tretiny respondentov (SK 66 %, čo je nárast o viac ako 22 percentuálnych bodov a viac ako priemer EÚ - 60 %) tvrdia, že v posledných 6 mesiacoch osobne podnikli kroky na boj proti klimatickým zmenám.
· Podiel respondentov, ktorí pravidelne používajú alternatívy šetrné k životnému prostrediu nahrádzajúce ich súkromné vozidlo, sa tiež zvýšil o 11 percentuálnych bodov na 29%, (EÚ 37 %).
· Veľká väčšina respondentov na Slovensku sa domnieva, že je dôležité, aby ich vláda stanovila ciele na zvýšenie množstva využívanej energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 (SK 89 % , EÚ 92 %) a poskytovala podporu na zlepšenie energetickej účinnosti do roku 2030 (SK 88 %, EÚ 89 %).
· Viac ako 9 z 10 respondentov (91 %, EÚ 92 %) podporuje cieľ, aby sa EÚ stala do roka 2050 klimaticky neutrálnou.
· 53 % respondentov uviedlo, že EÚ musí zabezpečiť prístup k energiám pre všetkých občanov (EÚ 61 %).
· 44 % respondentov podporuje viac investícií do obnoviteľných zdrojov energie (EÚ 60 %).
· V rámci energetických priorít EÚ na nasledujúcich 10 rokov 42 % slovenských respondentov považuje za dôležité udržať ceny energií na čo najnižšej možnej cenovej úrovni (EÚ 37 %), 37 % respondentov požaduje znížiť celkovú spotrebu energií v EÚ (EÚ 30 %), 21 % požaduje znížiť dovoz energií (EÚ 13 %), 32 % investovať do rozvoja technológií na výrobu čistej energie (EÚ 47 %).
· 74 % respondentov pozná energetické štítky EÚ (EÚ 79 %), 86 % z nich tieto štítky ovplyvnili pri nákupe elektrických spotrebičov.

Upozorňujeme: Najväčšie podnikové mailové hrozby

Vyše 90 % kybernetických útokov dnes začína phishingovými emailami - ich cieľom sa za posledný rok stalo najmenej 75 % firiem a organizácií. Šesť najväčších hrozieb pre podnikové emaily aktuálne prestavujú spamy, malvér, phishingové útoky, zneužitie podnikových e-mailov (BEC), zdieľanie firemnej pošty a falošné domény (spoofing). 

Podľa spoločnosti GFI Software dnes prostredníctvom emailov preniká do firemných sietí 92 % všetkého malvéru, pričom 90 % všetkých kybernetických útokov začína phishingovými mailami. V roku 2019 je podľa niektorých odhadov poslaných a prijatých okolo 300 miliárd obchodných a osobných emailov každý deň a toto číslo do budúcnosti porastie, hlavne vo firemnej sfére. Rastúca mailová prevádzka predstavuje stále zaujímavejší cieľ pre kybernetických útočníkov, ktorí využívajú nedostatočne zabezpečené infraštruktúry hlavne SMB spoločností. 

Najväčším nebezpečenstvom sú podľa skúseností zákazníkov GFI aktuálne tieto hrozby:
1. Spamy – odhaduje sa, že denne je odoslaných okolo 130 miliárd spamových emailov a spamová pošta predstavuje 40 % všetkých prijatých obchodných mailov. Spamy zaťažujú poštový server, firemnú sieť a znižujú produktivitu práce používateľov, ktorí ju musia manuálne mazať.

2. Malvér – emaily sú hlavným distribučným kanálom škodlivého softvéru do firemných sietí. Ak hoci aj jediný používateľ z celej firmy neopatrne klikne na podozrivý odkaz v maile, nakazí celú sieť rizikom, napr. zašifrovania kritických dát ransomvérom. Najviac sú ohrození používatelia v odvetví veľkoobchodu, ťažobného priemyslu, poľnohospodárstva, výroby a vo verejných organizáciách.

3. Phishing – phishingové útoky majú za cieľ vylákať z užívateľa kľúčové informácie (heslá, čísla platobných kariet a pod.). Za posledný rok bolo phishingovými útokmi napadnutých 75 % všetkých firiem a organizácií, najviac sú ohrozené sektory platobných, cloudových/hostingových a finančných služieb.

4. BEC podvody – zneužitie firemných mailových adries (BEC – Business Email Compromise) je najrýchlejšie rastúcou emailovou hrozbou. Útočníci sa vydávajú za firemného zamestnanca, ktorý napríklad autorizuje finančné transfery, a môžu tak podvodom spôsobiť veľké straty. Odhaduje sa, že v priebehu piatich rokov takto vznikli škody za 12,5 miliardy USD.

5. Zdieľanie emailov – bezmyšlienkovité zdieľanie emailov s kolegami, partnermi ale aj externými dodávateľmi je bežná prax v mnohých spoločnostiach. Odhadom sa takto zdieľa až 29 % všetkých firemných mailov. Ak obsahujú citlivé informácie, podstatne zvyšujú riziko ich zneužitia.

6. Falošné domény – pomocou tzv. „spoofingu“ je možné vytvoriť e-mail so známou (a dôveryhodnou) doménou, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť, že ho príjemca otvorí a klikne na odkaz. S rovnakým cieľom sa vytvárajú domény takmer vyzerajúce ako tie známe - typicky „micrsoft.com“.

„Elektronická pošta je predovšetkým pre SMB firmy životne dôležitým obchodným nástrojom, ale zároveň je aj zdrojom značných bezpečnostných rizík. Popri školeniach zamestnancov a tradičných anti-spamových a antivírusových nástrojoch je dnes potrebné využiť aj ďalšie technické prostriedky na obranu pred emailovými útokmi, ako je napríklad filtrovanie obsahu emailov na kľúčové slová, patch management poštového softvéru či anti-spoofingové technológie na ochranu domény“, odporúča Zdeněk Bínek.

štvrtok 12. septembra 2019

Novinka: Fond SK-NIC

Spoločnosť SK-NIC, a.s. podporuje každoročne rôzne projekty a má záujem pokračovať v tomto trende aj naďalej. Na zefektívnenie celého procesu zriadila Fond SK-NIC, z ktorého sa budú nové projekty podporovať. Pre rok 2019 je vyčlenených 100.000 EUR.

Vyhlásenie tohtoročnej výzvy na predkladanie projektov SK-NIC predpokladá na konci septembra. V spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bola na realizáciu zberu žiadostí a vyhodnocovania projektov zvolená Nadácia Pontis.

V tohtoročnej výzve sa z Fondu SK-NIC podporia projekty zamerané na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie, ktorých realizácia neprekročí jeden rok. Vybrané projekty získajú financie v rozmedzí od 2.500 EUR do 10.000 EUR. Cieľom je pomôcť realizovať výborné nápady a tým pomôcť rýchlejšie odštartovať významné IT služby a technológie. Uchádzači o finančnú podporu sa všetky potrebné informácie dozvedia na webe SK-NIC a zároveň na webe Nadácie Pontis.


Osobný bankrot: Nový rekord

Počet osobných bankrotov vyhlásených na Slovensku v jednom mesiaci dosiahol novú historickú hodnotu. V auguste zbankrotovalo 1.639 obyvateľov Slovenska. 

Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje nárast o viac ako 21 percent. V porovnaní s júlom, kedy zbankrotovalo 1.589 dlžníkov, ich počet v auguste vzrástol o viac ako 3 percentá. Najviac osobných bankrotov bolo v auguste vyhlásených v Nitrianskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji. Z celkového počtu bankrotov vyhlásených v auguste pripadla väčšina, konkrétne 59,85 percenta, na mužov, pričom ženy tvorili 40,15 percenta. Najväčšou skupinou dlžníkov boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s takmer tretinovým podielom, pričom súdy vyhlásili konkurz aj na jedného tínedžera a osemdesiatničku.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti zároveň vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta 2019 zbankrotovalo 33.116 občanov Slovenskej republiky, z toho 11.111, teda viac ako tretina, za osem mesiacov tohto roka.

Výzva: Smart city

Viac ako 1 milión eur je vyčlenených na podporu Smart city projektov v slovenských mestách. Ide o dotáciu na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Žiadosť je možné predkladať do 4. októbra 2019.

Predmetom je poskytovanie pomoci de minimis vo forme dotácie určenej inovatívnym malým a stredným podnikom na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a aplikovanie jej výsledkov do praxe. Schéma je realizovaná prostredníctvom dvoch fáz. Prvá fáza je zameraná na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je zhodnotiť a analyzovať potenciál projektu a pomôcť pri rozhodovaní prostredníctvom objektívneho a racionálneho odhalenia silných a slabých stránok projektu, jeho možností a rizík, ako aj identifikovať zdroje potrebné na jeho realizáciu a jeho udržateľnosť. Maximálna výška pomoci v rámci prvej fázy je 20.000 eur. Druhá fáza je zameraná na podporu implementácie konkrétneho projektu v slovenských mestách, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom aplikovania inovácií do praxe. Maximálna výška pomoci pre príjemcu v rámci druhej fázy je 150.000 eur.

V rámci pilotnej výzvy v roku 2018 získalo podporu 10 projektov inovatívnych malých a stredných firiem v rôznych oblastiach aplikácie technológií za účelom zlepšenia života v mestách Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Poprad, Hlohovec, Banská Štiavnica, Dolný Kubín a Senec. Ich realizáciu MH SR podporilo sumou takmer 500-tisíc eur a mali by byť realizované do marca 2020. Rozdielom v porovnaní s doterajšími schémami, ktoré realizuje rezort v oblasti podpory MSP, je uplatnenie prvku spolupráce medzi podnikom a mestom. Práve týmto spojením, ktoré je založené na vzájomnom konsenze, sa rezort snaží o efektívne využitie verejných zdrojov - podporuje nápad, resp. proces zrodu myšlienky, až po jeho reálne uplatnenie v praxi.

Najneskorší termín na predkladanie žiadostí je 4.október 2019. Viac informácií nájdete na adrese https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2019, v sekcii „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách".

streda 11. septembra 2019

Aktuálne: Najpopulárnejší zostáva bankový prevod

V Európe zohrávajú digitálne platobné metódy naďalej malú úlohu a iba 28 % spoločností ponúka svojim zákazníkom digitálne platobné možnosti, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku. Zatiaľ čo v západnej Európe ponúka svojim zákazníkom takúto možnosť necelá tretina (32 %), vo východnej Európe tak robí asi iba štvrtina spoločností (26 %). 

Podľa prieskumu pre EOS iba 23 % európskych spoločností ponúka on-line prevody prostredníctvom poskytovateľov tretích strán, zatiaľčo dostupnosť mobilných platieb stúpla z piatich percent v roku 2018 na sedem percent. Kryptomeny sú aj naďalej špecifickým segmentom a len zriedka sa prijímajú ako platobné prostriedky. V priemere majú zákazníci k dispozícií iba štyri rôzne spôsoby platby.

V Európe je stále najpopulárnejšou platobnou metódou tradičný bankový prevod, ktorý ponúka 81 % spoločností. Nasleduje platba na účet (69 %) a platba vopred (50 %). Z dlhodobého hľadiska sa v digitalizovanom prostredí nebude stačiť spoliehať iba na tradičné spôsoby platby. Spoločnosti by sa mali systematicky prispôsobovať potrebám zákazníkov a zvyšovať počet možných platobných možností, ak nechcú, aby im ušiel vlak. V spoločnosti EOS tiež pravidelne kontrolujeme, ktoré spôsoby platby sú najvhodnejšie pre danú krajinu, aby platiči, ktorí nezaplatili, mohli svoje dlhy vyrovnať spôsobom, ktorý im vyhovuje", upozorňuje Klaus Engberding.

V spolupráci s nezávislým inštitútom pre výskum trhu Kantar spoločnosť EOS uskutočnila telefonické rozhovory s 3.400 spoločnosťami v 17 európskych krajinách, aby sa ich opýtala na prevládajúce platobné postupy v jednotlivých lokalitách. Dvesto spoločností s ročným obratom nad 5 miliónov eur v krajinách Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo, odpovedalo na jar roku 2019 na otázky týkajúce sa ich vlastných platobných skúseností a aktuálnych tém v oblasti riadenia rizika a pohľadávok.

Galileo: Viac než miliarda používateľov

Počet používateľov smartfónov na celom svete, ktorí využívajú európsky systém satelitnej navigácie Galileo, prekročil miliardu. Tento míľnik sa prekrýva s 15. výročím vzniku Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA), ktorá je kľúčovým partnerom Európskej komisie pri prevádzkovaní systému Galileo.

Od decembra 2016 poskytuje Galileo „počiatočné služby“, ktoré pomocou signálov na presné určovanie polohy, navigáciu a určovanie času už teraz zlepšujú každodenný život občanov a podnikov. Spomedzi spoločností, ktoré vyrábajú čipy satelitnej navigácie pre smartfóny, dnes 95 % vyrába čipy umožňujúce využívanie systému Galileo. Míľnik miliardy používateľov vychádza z počtu smartfónov predaných na celom svete, ktoré využívajú systém Galileo. Skutočný počet používateľov systému Galileo je väčší. 

V Európe sú všetky nové modely vozidiel, ktoré sú schválené pre trh, vybavené systémom eCall, ktorý využíva systém Galileo na oznámenie polohy vozidla záchranným službám. Od tohto roku je systém Galileo integrovaný do digitálnych tachografov nákladných automobilov – zariadení na zaznamenávanie rýchlosti a vzdialenosti – s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa času jazdy a zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky. Systém Galileo poskytuje aj kľúčovú pátraciu a záchrannú službu (SAR), vďaka ktorej sa čas potrebný na zistenie polohy osoby vybavenej vysielačom núdzového signálu na mori, v horách alebo púšťach znížil na menej než 10 minút. Vďaka systému Galileo sa presnosť lokalizácie zlepšila z 10 km na menej než 2 km. V budúcnosti systém danej osobe takisto potvrdí, že pomoc je na ceste. V neposlednom rade systém Galileo podporuje verejné orgány, a to vďaka verejne regulovanej službe na použitie v bezpečnostne citlivých situáciách. Používateľom spomedzi štátnych subjektov poskytuje spoľahlivú a plne kódovanú službu počas núdzových alebo krízových situácií celoštátneho významu, ako sú napríklad teroristické útoky, s cieľom zabezpečiť kontinuitu služieb.

Aktuálne: Únik dát v malých spoločnostiach

Približne 36 % malých podnikov sa už stalo obeťou úniku dát. A aj keď sú následky týchto útokov pre firmy skutočne bolestivé, zostávajú prijaté bezpečnostné opatrenia často nedostatočné. Navyše, ak dôjde k narušeniu osobných dát zákazníkov, malá firma môže stratiť ich dôveru a čeliť finančným sankciám za porušenie nariadení, ako napríklad GDPR.

Podľa prieskumu Kaspersky (1.138 spoločností s počtom do 49 zamestnancov, apríl 2019) aj malé firmy sa stretávajú s únikom dát a ich počet medziročne rastie, dokonca výraznejšie než v iných sektoroch. Aj keď podiel tých, ktorí sa stali obeťami narušenia údajov je v sektore SMB (46 %) a veľkých spoločností (53 %) vyšší, pri malých firmách došlo k medziročnému nárastu až o 6 percentuálnych bodov (z 30 % v roku 2018 na 36 % v roku 2019). To znamená, že aj keď každý typ firmy v nejakej miere bojuje s únikom údajov, pre tie menšie z nich sa tento problém stáva z roka na rok nebezpečnejším a vážnejším.

Aby sa predišlo týmto následkom, malé firmy by mali byť na možné dátové úniky pripravené. Z prieskumu však vyplýva, že v tretine z nich (33 %) neexistuje centrálne riadenie kybernetickej bezpečnosti a udržiavanie bezpečnosti na jednotlivých počítačoch zostáva v kompetencii jednotlivca. Niektoré spoločnosti síce používajú bezpečnostné programy určené pre domácich používateľov (25 %), a aj keď niektoré z nich dokážu poskytnúť základnú úroveň ochrany, nedisponujú špecifickými funkciami, ktoré zabezpečujú bezpečnosť podnikov. Napríklad len produkty špecifikované pre podnikovo-obchodný segment ponúkajú dostatočnú ochranu serverov alebo centralizovaný manažment.

V oblasti kyberbezpečnosti spoločnosť Kaspersky malým firmám odporúča:
- Naučiť zamestnancov základy kybernetickej bezpečnosti, ako napríklad neotvárať a neuchovávať súbory z emailov od neznámych odosielateľov alebo z neznámych webových stránok, pretože by mohli poškodiť celej firme.
- Pravidelne zamestnancom pripomínať, ako zaobchádzať s citlivými údajmi, napríklad ukladať dokumenty iba v dôveryhodných cloudových službách so zapnutým overením totožnosti a nezdieľať ich s neoverenými tretími stranami.
- Trvať na používaní legitímneho softvéru stiahnutého z oficiálnych zdrojov.
- Zálohovať si potrebné údaje a pravidelne aktualizovať aplikácie a IT vybavenie, aby predišli nezaplátaným zraniteľným miestam, ktoré by mohli byť dôvodom narušenia bezpečnosti.
- Používať špeciálny produkt určený pre malé firmy, ktorý vyžaduje minimum obsluhy a umožňuje zamestnancom venovať sa hlavnej náplni svojej práce, pričom chráni pred malvérom, ransomvérom, nevyžiadaným prevzatím účtu a online podvodmi. 

utorok 10. septembra 2019

EU: Vesmírny program v hodnote 16 miliárd eur

V nasledujúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie (EÚ) na roky 2021 – 2027 navrhuje Európska komisia vyčleniť 16 miliárd eur na zachovanie a ďalšie posilnenie vedúcej pozície EÚ v oblasti vesmíru.

Vesmírne technológie, údaje a služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života Európanov, ako aj úsilia Európy o dosiahnutie svojich strategických záujmov. Vďaka značným investíciám má EÚ v činnostiach vo vesmíre veľký náskok a európsky kozmický priemysel je jedným z najkonkurencieschopnejších. V tejto oblasti sa však objavuje mnoho nových výziev a nových aktérov na celom svete. Nový program EÚ umožní zvýšiť investície do činností vo vesmíre, prispôsobiť sa novým potrebám a technológiám a zároveň posilniť autonómny prístup Európy do vesmíru. Zachová existujúcu infraštruktúru a služby, ale zároveň zavedie viaceré nové prvky.

Podpora silného a inovačného kozmického priemyslu: Nový vesmírny program zlepší prístup k rizikovému financovaniu pre podniky, ktoré začínajú podnikať v oblasti vesmíru. Komisia zároveň preskúma vytvorenie špecializovaného kapitálového nástroja prostredníctvom programu InvestEU. V rámci nového vesmírneho programu sa vytvoria inovačné partnerstvá na účely vývoja a nákupu inovačných produktov a služieb; uľahčí sa prístup začínajúcich podnikov k zariadeniam na testovanie a spracovanie a podporí sa certifikácia a štandardizácia. Program sa bude realizovať spoločne s programom Európsky horizont, čím sa zabezpečí spolupráca medzi akciami v oblasti výskumu a inovácií súvisiacich s vesmírom.

Zachovanie autonómneho, spoľahlivého a nákladovo efektívneho prístupu EÚ do vesmíru: Strategická autonómia Európy je obzvlášť dôležitá, pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru, technológiu, bezpečnosť a obranu. Vzhľadom na to, že EÚ je najväčším inštitucionálnym zákazníkom, Komisia združí v rámci EÚ dopyt po službách vypúšťania umelých telies do vesmíru, pričom bude poskytovať investície a podporovať využívanie inovačných technológií, ako sú opakovane použiteľné nosné rakety, a prispeje k potrebným úpravám pozemnej infraštruktúry.

Jednotný a zjednodušený systém riadenia: EÚ zabezpečí, aby zvýšenie finančných investícií bolo podporované aj efektívnym prijímaním rozhodnutí, ktorým sa zaistí, aby sa všetky činnosti EÚ týkajúce sa vesmíru zrealizovali v súlade s plánovaným harmonogramom a rozpočtom. Komisia bude naďalej zodpovedná za celkové riadenie programu. Medzivládna Európska vesmírna agentúra (ESA) zostane vzhľadom na svoje bezkonkurenčné odborné znalosti hlavným partnerom pri technickej a operačnej implementácii Vesmírneho programu EÚ. Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém, ktorá sa má premenovať na Agentúru Európskej únie pre vesmírny program, bude v stále väčšej miere podporovať využívanie činností EÚ vo vesmíre a ich rozširovanie na trhu a zohrávať čoraz väčšiu úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti všetkých zložiek programu.

Komisia navrhuje prideliť rozpočtové prostriedky vo výške 16 miliárd eur na obdobie 2021 – 2027:
- 9,7 miliardy eur na Galileo a EGNOS – globálne a regionálne systémy satelitnej navigácie EÚ: tieto prostriedky budú určené na ďalšie investície do operácií a infraštruktúry s cieľom doplniť a zachovať konšteláciu satelitov, zvýšiť presnosť vysielaného signálu a podporovať rozširovanie služieb satelitnej navigácie na trhu v záujme autonómnych a prepojených automobilov, internetu vecí, smartfónov a riadenia dopravy,

- 5,8 miliardy eur na Copernicus – európsky program pozorovania Zeme: tieto prostriedky budú určené na zachovanie autonómie a vedúceho postavenia EÚ vo vysokokvalitnom monitorovaní životného prostredia, riadení núdzových situácií a podpore bezpečnosti hraníc a námornej bezpečnosti. Nové misie programu Copernicus, ako je monitorovanie CO2, umožnia EÚ, aby sa stala technologickým lídrom v boji proti zmene klímy v súlade so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody. Služby prístupu k údajom a informáciám (DIAS) programu Copernicus vo veľkej miere uľahčia MSP a začínajúcim podnikom využívanie údajov z programu Copernicus a vývoj inovačných aplikácií,

- 500 miliónov eur na vývoj nových bezpečnostných komponentov: nový vesmírny program posilní výkonnosť a autonómiu získavania informácií o situácii vo vesmíre („SSA“), čo pomôže predchádzať zrážkam vo vesmíre a monitorovať návrat vesmírnych objektov na Zem. Bude riešiť aj nebezpečenstvá hroziace vo vesmíre v súvislosti s aktivitou slnka a asteroidmi alebo kométami ohrozujúcimi kritické infraštruktúry. Nová iniciatíva vládnej satelitnej komunikácie (GOVSATCOM) poskytne členským štátom spoľahlivý, bezpečný a nákladovo efektívny prístup k zabezpečenej satelitnej komunikácii a podporí policajnú ochranu hraníc, diplomatické komunity alebo civilnú ochranu a humanitárne intervencie.

On-line: Myšlienky o samovraždách

Tínedžeri hovoria o myšlienkach na samovraždu často v on-line priestore. Fenomén samovrážd sa stáva čoraz viac súčasťou rozhovorov tiež na linkách dôvery. Občianske združenie IPčko spúšťa kampaň DEJE SA TO, ktorej cieľom je povzbudiť a pomôcť ľuďom, ktorí uvažujú o samovražde.

Počas letných prázdnin on-line linka dôvery IPčko.sk a dobralinka.sk pomáhala mladým ľuďom spolu v 2.720 prípadoch. Z tohto počtu bolo 361 rozhovorov o myšlienkach na samovraždu a v 113 prípadoch išlo o rozhovor pri ohrození života a zdravia. Internet prináša so sebou množstvo rizikových fenoménov, no vytvára priestor na väčšiu otvorenosť a prináša pocity blízkosti a dôvery. My sa tento tzv. disinhibičný efekt snažíme využívať v prospech mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej, krízovej situácii. Táto často prichádza nečakane. Ide o chvíle straty blízkej osoby, nejakej životnej istoty, bezpečia, domáceho a sexuálneho násilia a podobne. Kríza je zložitý mechanizmus, prekvapí, odzbrojuje a zaplavuje emóciami, ktoré človek nevie ovládať", uviedol psychológ Marek Madro. 

Od začiatku tohto roka odborníci rozprávali cez chat a e-mail s vyše 1.200 mladými ľuďmi, ktorí hovorili o ich túžbe zomrieť, v 420 prípadoch išlo o akútnu krízovú situáciu. Veľmi často na pomoc mladým ľuďom v krízovej situácii nadväzujeme spoluprácu so záchrannými zložkami a ďalšími odborníkmi", poznamenal Madro.

Začiatkom prázdnin občianske združenie IPčko spustilo portál chcemsazabit.sk. Portál funguje len dva mesiace a kontaktovalo nás vďaka nemu až 670 ľudí. Pritom slovné spojenie "chcem sa zabiť" zadávajú Slováci do internetového vyhľadávača mesačne asi 1600-krát. Potvrdilo sa naše očakávanie, že portál výrazným spôsobom pomôže ľuďom so samovražednými myšlienkami, ktorí hľadajú pomoc na internete", dodala psychologička Lenka Nemcová. 

Zelená domácnostiam: Poukážky na kotly na biomasu

V dnešnom 20. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na kotly na biomasu v celkovej sume 400.000 eur. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) by v tomto kole mohlo byť vydaných asi 267 poukážok. V predchádzajúcom 19. kole projektu Zelená domácnostiam II bolo vydaných 512 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel. Na čerpadlá je tento rok vyčlenená polovica z prostriedkov.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie OZE v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).

pondelok 9. septembra 2019

Upozorňujeme: Hrozby v on-line učebniciach a študentských prácach

Experti Kaspersky odhalili až 53.531 prípadov škodlivých alebo potenciálne nechcených súborov, ktoré sa maskovali ako pomocné učebné materiály pre školy a univerzity. Na základe správy Back to school report boli v období od augusta 2018 do júla 2019 takto maskované súbory použité pri 356.662 útokoch na 104.819 používateľov.

Celkovo bolo 17.755 hrozieb maskovaných ako knihy pre študentov, pričom najčastejšie išlo o falošné učebnice angličtiny (2.080), matematiky (1.213) a literatúry (870). Drvivú väčšinu takto maskovaných stiahnutých hrozieb tvorili tzv. sťahovače rôznych súborov: od otravného advéru či nevyžiadaného softvéru, až po veľmi nebezpečný malvér zameraný na kradnutie peňazí. Zvyšných 35.776 hrozieb bolo zamaskovaných ako eseje a študentské práce na rôzne témy. Keď sa na ne analytici pozreli bližšie, všimli si niečo neobvyklé. V 35,5 % prípadov bol najčastejším škodlivým softvérom osemročný červ – teda zastaraný typ hrozby, ktorá sa v súčasnosti už tak často nepoužíva. Aktívne bol distribuovaný prostredníctvom špecifického útočného vektora – USB kľúčov. Po dôkladnejšom preskúmaní dospeli k záveru, že tento červ „žije“ na počítačoch v študentských reprografických službách, ktoré sa roky používajú bez pravidelných bezpečnostných aktualizácií a bežia na starých operačných verziách. Takto sa červ dostane do systému v podobe študentskej eseje, ktorú je potrebné vytlačiť.

„Študenti, ktorí sa pokúšajú vyhnúť platbe za originálne učebnice a iné študijné materiály sú pre kybernetických zločincov korisťou, ktorej jednoducho nevedia odolať. Pre vzdelávacie inštitúcie to predstavuje vážny problém, pretože infekcia, ak sa raz dostane do školskej siete, sa môže veľmi ľahko šíriť ďalej. Nie všetky vzdelávacie inštitúcie sú totiž pripravené účinne reagovat voči takýmto incidentom, aj keď sú z hľadiska bezpečnosti považované za typický objekt útočníkov. Práve preto sú pre takéto inštitúcie nevyhnutné preventívne opatrenia“,
vysvetľuje Maria Fedorova, bezpečnostná analytička Kaspersky.

Aby sa študenti nestali obeťami škodlivého softvéru, Kaspersky odporúča:
• Neotvárať podozrivé emailové prílohy, prípadne prílohy od ľudí, ktorých nepoznáte.
• Vyhľadávať knihy v klasických kamenných knižniciach, resp. hľadať ich iba v dôveryhodných on-line knižniciach.
• Venovať pozornosť prípone sťahovaného súboru. Ak sa chystáte sťahovať akademické tituly, nemali by sa končiť príponou .exe.
• Všímať si osobu, ktorá vám poskytuje USB kľúč s obsahom na zdieľanie. Nezoberte si USB kľúč od niekoho, koho nepoznáte.
• Používať spoľahlivé bezpečnostné riešenie.  Nakonfigurovať ho na automatické skenovanie zakaždým, keď je k vášmu počítaču pripojená externá jednotka alebo USB kľúč.

Univerzitám sa odporúča:
• Používať aktuálnu verziu využívaného operačného systému (OS).
• Nezanedbávať používanie špecializovaného produktu týkajúceho sa kybernetickej bezpečnosti pre váš typ organizácie, ktorý môže chrániť školské alebo univerzitné siete pred škodlivým softvérom a hrozbami pochádzajúcimi buď z internetu alebo z USB zariadení.

EU: Ovocie, zelenina a mlieko v školách

Európska komisia (EK) oznámila, že so začiatkom nového školského roka 2019/2020 sa v zapojených členských krajinách únie opäť rozbehne program na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka na školách.

Program Európskej únie (EÚ) pre školy sa zameriava na podporu zdravého a vyváženého stravovania, a to distribúciou ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, ponúka však aj vzdelávacie programy o poľnohospodárstve a správnej výžive. V školskom roku 2017/2018 využilo tento program viac ako 20 miliónov detí, čo predstavuje 20 percent detí v celej Európskej únii. V každom školskom roku sa na tento program prideľuje celkovo 250 miliónov eur. Na obdobie 2019 – 2020 sa na ovocie a zeleninu vyhradilo 145 miliónov eur a na mlieko a iné mliečne výrobky 105 miliónov eur. Hoci je účasť v programe dobrovoľná, zapojili sa doň všetky členské štáty EÚ, či už do celého programu, alebo len do jeho časti.

Európska komisia v marci 2019 schválila a prijala pridelenie finančných prostriedkov krajinám EÚ zapojeným do programu v tomto školskom roku. Krajiny môžu doplniť pomoc EÚ aj finančnými prostriedkami z vnútroštátnych zdrojov. O konkrétnej forme programu rozhodujú členské štáty únie. Môžu si zvoliť druh produktov, ktoré budú deti dostávať, alebo tému vzdelávacích opatrení. Výber distribuovaných produktov však musí zohľadňovať zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, dostupnosť a rozmanitosť ovocia a zeleniny.

piatok 6. septembra 2019

EU: Sucho v Európe

Členské štáty Európskej únie (EÚ) súhlasili so súborom podporných opatrení Európskej komisie, aby poľnohospodárov odbremenili od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby sa zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.

Opatrenia zahŕňajú možnosť vyšších zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa pravidiel ekologizácie, aby poľnohospodári mali dostatok krmiva pre zvieratá. Dotknutí poľnohospodári sa budú môcť uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a zlepšiť si tak peňažné toky. Vďaka tomu im bude uhradených:
- až 70 % priamych platieb do polovice októbra,
- 85 % platieb na rozvoj vidieka okamžite po formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku septembra.

Takisto budú povolené výnimky z určitých pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív.
Opatrenia zahŕňajú možnosť:
- považovať pôdu ležiacu úhorom za pôdu s odlišnou plodinou alebo za oblasť ekologického záujmu, aj keď bola spásaná, alebo bol na nej vykonaný zber,
- vysiať „medziplodiny“ ako „čisté plodiny“ (a nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva,
- skrátiť 8-týždňové minimálne obdobie pre „medziplodiny“, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po medziplodinách včas vysiať „zimné plodiny“.

Graffiti: Generácia Z a smartfóny

Špeciálna graffiti stena vyjadruje postoj proti negatívnym stereotypom mládeže. Umelecké diela vytvorené pouličnými umelcami Garffiti Kings sa nachádzajú hneď vedľa Commercial Road v Londýne. 

Podľa výskumu pri uvedení nového modelu HONOR až 76% respondentov vo veku 16-24 rokov má pocit, že staršia generácia si myslí, že trávia so svojimi telefónmi príliš veľa času. Len 8% tejto vekovej skupiny však má pocit, že smartfóny majú negatívny dopad na ich životy a 60% má pocit, že ich telefóny im zvyšujú produktivitu. Viac než polovica opýtaných (55%) mladých ľudí v Británii používa smartfóny aj v rámci vedľajších aktivít, než je len práca, a to napr. na nákup a predaj oblečenia, sieťový marketing a blogerstvo. Takmer tretina z nich (27%) používa smartfón ako doplnok k svojej práci, pričom ďalších 89% tvrdí, že bez inteligentného telefónu by nemohli úspešne zvládnuť každodenný ruch. Až 50% opýtaných18-24 ročných taktiež priznalo, že vďaka používaniu smartfónu odhalili svoj umelecký talent. 

V súčasnosti 92% populácie UK vlastní smartfón a 80% Generácie Z ho používa ako hlavné spojenie so svetom priznávajúc, že bez neho by nevedeli o správach zo sveta, politike a ochrane životného prostredia. V posledných 12 mesiacoch viac ako polovica (60%) podpísala on-line petíciu, štvrtina (25%) zdieľala petíciu prostredníctvom ich účtov na sociálnych sieťach a 42% začalo sledovať aktivistov a politikov na sociálnych médiách. Generácia Z využíva predovšetkým sociálne média na spájanie sa s priateľmi. Generácia Z (67%) a Mileniáli (62%) používajú fotografie ako novú hlavnú formu komunikácie, zatiaľ čo staršie generácie stále preferujú komunikáciu tvárou v tvár. Z výskumu taktiež vyplynulo, že 95% Generácie Z používa fotografie ako formu komunikácie, pričom 83% jeden alebo viackrát týždenne a 29% dokonca niekoľkokrát za deň.

Okrem toho 64% Generácie Z vníma fotografovanie ako kreatívny výtvor a kreativitu všeobecne označujú za tretí najväčší benefit, ktorý im ich telefón ponúka, po sociálnom vyžití (64%) a hudbe (47%).

štvrtok 5. septembra 2019

e-Government: Bezpečnejšia komunikácia

Sociálna poisťovňa zaviedla priamu, bezpečnejšiu komunikáciu so zamestnávateľmi. Ide o jednoduchší spôsob komunikácie v rámci elektronických služieb, ktorý posilňuje bezpečnosť ochrany vzájomnej komunikácie a osobných údajov zasielaných do Sociálnej poisťovne. 

Subjekty z externého prostredia sa môžu spoľahnúť na to, že dokumenty či osobné údaje, ktoré potrebujú doručiť poisťovni, sa dostanú výlučne do rúk zamestnanca tejto inštitúcie. Praktickou novinkou pre používateľa e-služieb bude sprístupnená poštová schránka (Inbox). Komunikácia prostredníctvom tejto schránky sa vždy začína zo strany Sociálnej poisťovne, na ktorú zamestnávateľ následne reaguje. V hornom menu e-služieb sa nachádza položka správy, pri ktorej sa v prípade doručenej správy zo Sociálnej poisťovne objaví červená ikonka s číslom (napr. 1 doručená správa). Požívateľ po doručení takejto správy má možnosť priamo na ňu odpovedať a súčasne odoslať prílohy. Schránka teda slúži na jednoduché a bezpečné odoslanie informácie a prípadných príloh, o ktoré požiadala Sociálna poisťovňa. Zamestnávateľ nemá možnosť cez túto schránku vytvárať nové vlastné správy pre Sociálnu poisťovňu – na to slúži kontaktný formulár, ktorý je zverejnený na portáli e-služby.

Používateľsky komfort novej služby sa zvyšuje tým, že poštová schránka má aj možnosť notifikácie. Ak chce byť zamestnávateľ informovaný o doručenej pošte zo Sociálnej poisťovne bezprostredne po jej doručení, mal by si v nastaveniach e-služieb doplniť svoj e-mail. V takom prípade bude prostredníctvom neho ihneď informovaný o doručenej správe zo Sociálnej poisťovne, aj keď nie je práve prihlásený do e-služieb.

Výzva: Podpora sociálnych inovácií

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo novú výzvu na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro-, malých a stredných podnikov (MSP). Na výzvu je vyčlenených 4,5 milióna eur z prostriedkov Európskej únie, pričom žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 200.000 eur.  

Podporené budú projekty zamerané na uvedenie nových alebo inovovaných výrobkov, procesov či služieb na trh, alebo na inovatívne využitie existujúcich výrobkov, procesov či služieb. Musí ísť o sociálnu inováciu, ktorá poskytne inovatívne riešenie spoločenských problémov týkajúcich sa vymedzených oblastí trvalo udržateľného rozvoja. Nenávratné finančné prostriedky je možné získať na projekty realizované mikro-, malými a strednými podnikmi v rámci celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvých dvoch kôl sú naplánované na 29. novembra 2019 a 28. februára 2020. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.

S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je aj táto výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane jednotlivých príloh je možné predkladať plne elektronicky. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, teda preukazovať splnenie podmienok, ktorých splnenie si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v používateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Výzva svojím zameraním podľa MH SR prispieva k plneniu špecifických cieľov operačného programu Výskum a inovácie, Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP a Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom emailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

streda 4. septembra 2019

Ransomvér: Dobre známy aj na Slovensku

Firmy aj verejné organizácie na Slovensku čelia celej plejáde kybernetických útokov, a to vo väčšom rozsahu, ako by sa mohlo zdať na základe správ z médií, ktoré zvyčajne informujú o prípadoch zo zahraničia. 

Podľa prieskumu Flowmon Networks medzi špecialistami zodpovednými za prevádzku a bezpečnosť informačných technológií (IT) bola ransomvérom u nás v ostatných 12 mesiacoch napadnutá takmer tretina (31,5 %) podnikov a úradov verejnej správy, vyše pätina (20,4 %) zažila výpadok niektorej dôležitej internetovej služby a rovnaký počet tiež identifikoval neautorizovaný prístup k dátam. Najslabším článkom v počítačovej bezpečnosti sú naďalej ľudia. Za najväčšie riziko pre najbližšie roky považujú organizácie takzvané vnútorné hrozby pochádzajúce najmä od súčasných či bývalých zamestnancov, ktorí majú informácie o spôsobe zabezpečenia počítačových systémov. Takmer dve pätiny (37 %) sa tiež obávajú sociálneho inžinieringu, pri ktorom sa útočníci usilujú o psychologickú manipuláciu ľudí s cieľom preniknúť do systému či kompromitovať dáta. Z vonkajších hrozieb organizácie na Slovensku najviac znepokojuje malvér (40,7 %) a phishing (35,2 %). Tretina respondentov tiež považuje za mimoriadne aktuálne hrozby DDoS útokov (33,3 %) a napadnutia ransomvérom (29,6 %).

Zabezpečiť adekvátnu ochranu pred kybernetickými útokmi, ktorá by mala pozostávať aj z nepretržitého monitoringu siete a automatickej detekcie známych hrozieb aj doposiaľ nepopísaných podozrivých udalostí, však môže byť pre mnohé organizácie problém. Viac ako štvrtine z nich totiž v uplynulých dvoch rokoch rozpočet na bezpečnosť IT mierne (do 10 %) alebo výraznejšie (nad 10 %) klesal a viac ako pätine stagnoval. Zmiešané výsledky priniesla aj otázka ohľadom budúceho vývoja rozpočtu na bezpečnosť IT počas najbližších dvoch až troch rokov. Kým mierna väčšina (51,22 %) odborníkov z IT oddelení ráta s nárastom rozpočtu na počítačovú bezpečnosť, zvyšok predpokladá pokles (31,7 %) alebo stagnáciu (17,07 %).

Radíme: Extrémne horúčavy a auto

Niekoľko týždňov trvajúce extrémne horúčavy boli úmorné nielen pre ľudí a zvieratá, ale podpísali sa aj na automobiloch. Pri celodennom intenzívnom slnečnom žiarení trpí nielen lak, ale prakticky všetky časti vozidla: od strechy, cez brzdy, batériu a čelné sklo, až po pneumatiky. Po takýchto horúčavách odborníci odporúčajú kontrolu stavu auta a odstránenie najhorších následkov spôsobených vysokými teplotami.

Vysoké denné teploty či veľké teplotné rozdiely medzi dňom a nocou totiž môžu viesť k celkovému zníženiu tlaku v pneumatikách. Hodnotu odporúčanú pre konkrétne vozidlo zvyčajne nájdete na vnútornej strane viečka palivovej nádrže, prípadne na B-stĺpiku po otvorení dverí vodiča. „Po letných horúčavách je najdôležitejšie vykonať kontrolu tlaku v pneumatikách, doplniť prevádzkové kvapaliny, dôkladne vyčistiť a potom ošetriť všetky namáhané povrchy auta. To sa týka nielen laku, ale aj všetkých plastových plôch, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu a vysokým teplotám“, upozornil Petr Vaněček. Nezanedbajte najmä kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách. Podhustené, rovnako tak aj prehustené pneumatiky môžu mať negatívny vplyv na ovládateľnosť vozidla a hospodárnosť jazdy. „Po extrémnych teplotných výkyvoch by vodiči mali pred cestou skontrolovať tlak pri normálnej vonkajšej teplote. Zároveň by nemali zabudnúť ani na kontrolu tlaku v rezerve, keďže človek nikdy nevie, kedy ju môže potrebovať“,  zdôrazňuje Vaněček.

Skúsení vodiči chránia počas leta lak vozidla vhodným prípravkom s UV filtrom a interiér vozidla vhodným zaclonením, no ani tak sa všetkým drobným škodám nevyhnú. S príchodom chladnejšieho počasia preto nastane čas na odstránenie hrubých nečistôt aj drobných prachových častíc (vrátane agresívneho letného peľu) a mastných sadzí z výfukov ostatných automobilov. „Až po dôkladnom ručnom umývaní alebo po umývaní v tlakovej umývačke s odmasťovacím prípravkom je možné nanášať leštidlo, v opačnom prípade hrozí aj trvalé poškodenie laku. Rovnako tak je vhodné ošetriť kvalitnými prípravkami aj interiér vozidla“, odporúča Petr Vaněček.

Dobré je naplánovať si aj cestu do autoservisu na dôkladné preverenie stavu bŕzd, batérie a štartéra, prípadne zmeranie bodu tuhnutia chladiacej kvapaliny. Čím vyššia teplota, tým viac hrozí prehriatie brzdového obloženia a brzdovej kvapaliny. Návštevu servisu by mali vodiči súčasne využiť aj na kontrolu klimatizácie, ktorá tiež vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Kabínový filter by sa mal meniť aspoň jedenkrát do roka, občas je nutné doplniť chladiace médium. Keďže klimatizácia bola v posledných mesiacoch pravdepodobne v prevádzke každý deň, mala by byť jej kontrola taktiež na programe dňa.

utorok 3. septembra 2019

Aktuálne: Poukážky na tepelné čerpadlá

V 19. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 3. 9., môžu domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na tepelné čerpadlá v celkovej sume 1,5 milióna eur. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) by mohlo byť vydaných asi 501 poukážok. V 18. kole projektu vydala SIEA 328 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov. Poukážky získali všetky domácnosti, ktoré potvrdili záujem počas otvoreného kola. O príspevky v 18. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky od 20. augusta od 15.00 hodiny.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie OZE v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).