pondelok 9. novembra 2020

Aktuálne: Opatreniach pri vstupe na Slovensko

Od 9. novembra 2020 platí nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Najdôležitejšie zmeny:
  • Po príchode z tzv. červených krajín do domácej izolácie už nie je potrebné hlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ale iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi - v tomto prípade platí povinná registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica, regionálne úrady teda tieto informácie dostanú automaticky.
  • Osoby prichádzajúce na územie SR pozemnou hranicou s Ukrajinou musia podstúpiť antigénové testovanie na hranici.
  • Ruší sa limit 30-kilometrovej vzdialenosti od otvoreného hraničného priechodu pre pendlerov, ktorí žijú na Slovensku a pracujú v susedných štátoch. Po novom medzi výnimky patria všetky osoby, ktoré majú na území susedného štátu pracovný pomer alebo miesto výkonu práce, musia však túto skutočnosť preukázať.
  • Limit 30 kilometrov ostáva v platnosti pre osoby žijúce v susedných štátoch a pracujúce na území Slovenska, rovnako ako aj pre občanov Slovenska žijúcich v susedných štátoch (bez ohľadu na miesto výkonu práce).
  • Žiaci a študenti žijúci v ČR a študujúci na Slovensku, resp. žijúci na Slovensku a študujúci v ČR sa musia pri prechode hraníc preukázať potvrdením vydaným školou, že vyučovanie prebieha prezenčnou formou.
  • Spresňuje sa definícia výnimky pre ľudí pracujúcich v kultúre, výskume či vede pre prechod hranicou s Českou republikou.