streda 11. novembra 2020

SR: Televízne vyučovanie

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS a neziskovou organizáciou Indícia spúšťa oddnes opäť televízne vysielanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub. V jesennom termíne od 11. novembra do 17. decembra bude nadväzovať na vysielanie z jarných mesiacov.

Druhá vlna pandémie na Slovensku spôsobila opäť zatvorenie niektorých škôl. Mnohí žiaci nemajú k dispozícii notebooky či iné zariadenia, prostredníctvom ktorých by sa mohli zúčastňovať online vyučovania. Podporou ich vzdelávania bude preto aj pokračovanie relácie Školský klub, ktorý štartuje na televíznej Dvojke už 11. novembra. „Televízne vysielanie je určené najmä tým deťom, ktoré sa nevedia zapojiť do dištančného vzdelávania s využitím digitálnych technológií. Má slúžiť ako pomoc a podpora pre žiakov, ich rodičov a učiteľov“, objasňuje Miroslava Hapalová.

Televízne vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami, bude prebiehať od pondelka do štvrtka na Dvojke vďaka RTVS. Každý deň bude venovaný inej oblasti - pondelok slovenský jazyk, každý utorok vlastiveda, v stredu matematika, štvrtok bude venovaný prírodovedným predmetom. Vysielanie začne vždy o 9. hodine a potrvá 60 minút. Postupne pribudne tlmočenie do posunkového jazyka pre nepočujúcich žiakov, ako aj vyučovanie niektorých tém v rómskom jazyku. Deti budú mať taktiež možnosť zasielať splnené výzvy od televíznych „učiteľov“ na emailovú adresu skolskyklub@ucimenadialku.sk. Reakcie a podnety od učiteľov, zasielané na rovnakú adresu, budú dôležitým podnetom pre tvorbu obsahu ďalších častí Školského klubu.