utorok 10. novembra 2020

EU: Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností 2020 prebieha elektronickou formou v celej Európskej únii od 9. do 13. novembra 2020. Organizuje ho Európska komisia v partnerstve s nemeckým spolkovým ministerstvom školstva a výskumu ako súčasť nemeckého predsedníctva Rady EÚ. 

Tohtoročný piaty ročník nabáda ľudí všetkých vekových kategórií, aby objavili svoj talent a rozvíjali svoje zručnosti v súlade s potrebami trhu práce vďaka odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP), ktoré sú dôležitým odvetvím pre hospodárske a sociálne oživenie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zameriava sa na vyššie odborné vzdelávanie a prípravu (fáza po vyššom sekundárnom vzdelávaní) a zručnosti v oblasti OVP v záujme zelenej a digitálnej transformácie. Pre Európsku komisiu a nemecké predsedníctvo sú kľúčovými otázkami podpora digitálnych vzdelávacích platforiem, pestovanie kultúry celoživotného a kontinuálneho vzdelávania a zavedenie udržateľných štruktúr OVP. 

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020 miestne, regionálne a národné organizácie z Európskej únie aj mimo nej organizujú virtuálne podujatia a aktivity, pričom zdôrazňujú výhody OVP a ich kľúčovú úlohu v celoživotnom vzdelávaní. Mladým študentom poskytujú počiatočné zručnosti, ktoré potrebujú na uspokojivú kariéru a vytvárajú prostriedky na to, aby dospelí mohli stavať na existujúcich zručnostiach zvyšovaním ich úrovne a osvojovať si zručnosti nové, a to počas celého života. V 38 krajinách už bolo zaregistrovaných vyše 781 pridružených podujatí a činností, ktoré oslovili viac ako 1,6 milióna ľudí.