utorok 10. novembra 2020

Radíme: Sporiť, či nesporiť na dôchodok?

Pre mladých ľudí znamená dôchodok niečo, čo je v nedohľadne. Pri zásadnom demografickom probléme, ktorý o pár rokov Slovensko čaká, je však čoraz dôležitejšie myslieť na dôchodkové zabezpečenie už v mladom veku. Prečítajte si dôvody, pre ktoré sa oplatí sporiť na dôchodok už s prvým príchodom na trh práce.

1. Demografia nepraje budúcim dôchodcom: Slovensko sa v najbližších desaťročiach musí pripraviť na výrazné demografické zmeny. Silné ročníky sú preč a rodí sa výrazne menej detí ako v minulosti. Krajinu tak čakajú zásadné zmeny na trhu práce. Postupný odchod tzv. Husákových detí do dôchodku bude znamenať, že v priebehu troch desaťročí sa pomer počtu obyvateľov v postproduktívnom veku k produktívnemu obyvateľstvu zvýši zo súčasných 24 % na 54 %. Vyplýva to z prognózy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Keďže počet pracujúcich a zarábajúcich na dôchodky bude nižší ako počet penzistov, dôchodky na Slovensku určite nebudú výrazne rásť. Je teda dôležité začať sporiť na lepší dôchodok čo najskôr.

2. Nízka hodnota dôchodkov: Valorizácia dôchodkov nebude stíhať držať krok s rastúcimi cenami služieb, potravín alebo liekov. Z nedávneho prieskumu agentúry Focus vyplynulo, že až 74 % Slovákov túži mať vyšší dôchodok. Vďaka jednoduchým online kalkulačkám si môžete okamžite pozrieť, o koľko si polepšíte pri odchode do dôchodku, ak si budete sporiť v II. pilieri a ideálne aj v III. pilieri. „Aktuálny demografický vývoj núti ľudí viac myslieť na svoju budúcnosť a finančné zabezpečenie svojho štandardu na dôchodku z vlastných zdrojov. Uvedomuje si to i slovenská vláda, ktorá okrem vstupu do II. piliera, podporuje aj dobrovoľné dôchodkové sporenie v III. pilieri“, hovorí Daniela Tomášková. 

3. Jeden pilier nestačí: Z predchádzajúcich bodov jednoznačne vyplýva, že na lepší dôchodok vám nebude stačiť sporenie iba v I. pilieri (povinné dôchodkové odvody z hrubej mzdy do Sociálnej poisťovne - štátom vyplácaný dôchodok). Ak si sporíte v II. pilieri (vstup je v súčasnosti dobrovoľný a každý poistenec sa môže slobodne rozhodnúť vstúpiť doň do veku 35 rokov), znamená to, že časť dôchodkových odvodov si ukladáte na svoj súkromný účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti a časť odchádza do SP - tá sa využíva na vyplácanie súčasných penzií. V súčasnosti si sporí v II. pilieri viac ako 1,6 milióna Slovákov, ktorí tu majú uložených 9,97 miliardy €. Napriek nízkym výnosom je až 6,93 miliardy € v garantovaných fondoch. V negarantovaných je uložených len 2,9 miliardy €. Tretí pilier je dobrovoľný – príspevky si účastník platí nad rámec povinných odvodov, zo svojej čistej mzdy. Aktuálne je v ňom približne 850-tisíc účastníkov. Veľkou výhodou tohto piliera je predovšetkým fakt, že značnej časti sporiteľov doň môže prispievať aj zamestnávateľ. Štát podporuje sporenie v III. pilieri aj daňovou úľavou na zaplatené príspevky účastníka vo výške 15 € mesačne. Rovnako podporuje daňovým zvýhodnením aj príspevky zamestnávateľov do III. piliera za svojich zamestnancov, pričom 
zamestnávatelia môžu získať daňovú úľavu až do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy zamestnancov.

4. Skorší štart sa oplatí: Dôležité je brať do úvahy princíp dlhodobého a pravidelného sporenia, ktorý umožňuje nasporiť podstatne vyššiu sumu, ak sa dôchodkové sporenie začne čo najskôr po vstupe na trh práce. Dôležitá je tiež správne nastavená investičná stratégia. „Klientom s predpokladom dlhodobého sporenia odporúčame investovať do rizikovejších fondov, a to z pohľadu času, ktorý im ostáva do dôchodku, ako aj z pohľadu ich rizikového profilu“, vysvetľuje ďalej tlačová hovorkyňa Daniela Tomášková.

5. Lepšia zdravotná starostlivosť v starobe: Okrem demografie je problémom Slovenska aj nízka kvalita zdravotníctva. Na Slovensku sa síce zvyšuje vek dožitia, ale podľa štatistík Eurostatu sa Slováci dožívajú v zdraví len 57 rokov. To znamená, že na dôchodok veľká časť Slovákov odchádza so zdravotnými problémami. Úspory z II. a III. piliera tak môžu podporiť úroveň zdravotnej starostlivosti dôchodcu. Vďaka vyšším príjmom si môže zabezpečiť kvalitnejšie lieky, doplnky, asistovanú starostlivosť, prípadne si môže dopriať pravidelný oddych v kúpeľoch.