pondelok 30. novembra 2020

COVID-19: Očkovanie na Slovensku

Očkovanie proti COVID-19 bude na Slovensku  na dobrovoľnej báze a bez doplatku pacienta. Vakcíny máme zakontrahované cez Európsku úniu, prvých 300.000 kusov by malo byť na našom trhu v druhej polovici decembra t. r. Počas vyjednávaní o nákupe Slovensko môže časť vakcín dať od tzv. bazaru, z ktorého si ich môže zakúpiť iný štát.

Súčasťou Pandemického plánu SR je aj Imunizačná stratégia - očkovanie proti epidemickým / pandemickým ochoreniam. Imunizačná stratégia popisuje pokrytie populácie očkovania, logistiku očkovania, jeho realizáciu aj vyhodnotenie. A to už v čase, kedy konkrétna vakcína k dispozícii na priame použitie na trhu ešte nie je. Už dnes tak vieme, na ktoré skupiny musí byť očkovanie proti COVID-19 imunizačne nastavené.

Keďže proces výroby vakcíny je postupný, rovnako tak očkovanie nebude okamžité pre všetkých ale postupné. V prvom rade musí byť zabezpečené očkovanie pre zdravotníkov a orgány, ktoré zabezpečujú podporné činnosti pri zvládnutí epidémie, napr. policajti, hasiči a pre osoby zabezpečujúce prevádzku základných činností štátu (dodávky energií a pod.), ako aj pre skupiny, u ktorých má ochorenie najťažší klinický priebeh. V prípade potreby sa môže človek poradiť so svojím všeobecným lekárom, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav pacienta, jeho aktuálne ochorenia, ako aj liečbu, ktorú pacient absolvoval. V druhej línii bude môcť byť očkovaná širšia populácia.